علیرضا صالحی

 علیرضا صالحی دبیر علمی کنگره

علیرضا صالحی

alireza salehi

دبیر علمی کنگره

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.