مهدی خداپرست

 مهدی خداپرست دانشیار عضو هیات علمی، گروه مهندسی عمران، دانشگاه قم

مهدی خداپرست

Mehdi Khodaparast

دانشیار عضو هیات علمی، گروه مهندسی عمران، دانشگاه قم

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی زبان انگلیسی
2 (دریافت مقاله) کنفرانس زلزله، سازه و روشهای محاسباتی
3 (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی تحقیقات بین رشته ای در مهندسی برق، کامپیوتر، مکانیک و مکاترونیک در ایران و جهان اسلام
4 (دریافت مقاله) پنجمین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری
5 (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست
6 (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری
7 (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی اقتصاد مدیریت و علوم اجتماعی
8 (دریافت مقاله) اولین همایش ملی حسابداری و مدیریت
9 (دریافت مقاله) اولین همایش ملی راهکارهای ارتقاء مباحث مدیریت ، حسابداری و مهندسی صنایع در سازمانها
10 (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی توسعه پایدار و عمران شهری
11 (دریافت مقاله) چهارمین همایش بین المللی مهندسی سازه
12 (دریافت مقاله) اولین کنفرانس اقتصاد شهری ایران
13 (دریافت مقاله) همایش منطقه ای مهندسی عمران
14 (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران، معماری و مدیریت توسعه شهری در ایران
15 (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مدیریت کسب و کار
16 (دریافت مقاله) دهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
17 (دریافت مقاله) اولین همایش ملی سازه، زلزله، ژئوتکنیک
18 (دریافت مقاله) اولین کنفرانس زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران
19 (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس بهسازی زمین
20 (دریافت مقاله) اولین همایش ملی سیستمهای انرژی
21 (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی عمران توسعه
22 (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی حسابداری, مدیریت مالی و سرمایه گذاری
23 (دریافت مقاله) همایش ملی عمران و توسعه پایدار
24 (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی فناوری های نوین در مهندسی عمران،معماری و شهرسازی
25 (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مهندسی ژئوتکنیک
26 (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران،معماری و شهرسازی ایران معاصر
27 (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس ملی پژوهشهای کاربردی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری و پنجمین نمایشگاه تخصصی انبوه سازان مسکن و ساختمان استان تهران
28 (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس ملی مدیریت، اقتصاد و حسابداری
29 (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس ملی مدیریت، اقتصاد و حسابداری
30 (دریافت مقاله) اولین همایش ملی محیط زیست
31 (دریافت مقاله) ششمین کنگره ملی عمران، معماری و توسعه شهری
32 (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی توسعه پایدار و عمران شهری
33 (دریافت مقاله) ششمین کنگره ملی مهندسی عمران
34 (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی پیشرفت های نوین در مهندسی عمران
35 (دریافت مقاله) چهارمین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری
36 (دریافت مقاله) سی و یکمین همایش علوم زمین
37 (دریافت مقاله) دومین کنفرانس و نمایشگاه مدیریت انرژی صنعتی
38 (دریافت مقاله) همایش ملی علوم زمین و توسعه پایدار
39 (دریافت مقاله) اولین همایش ملی سازه، زلزله، ژئوتکنیک
40 (دریافت مقاله) دومین کنفرانس زیرساخت های انرژی،مهندسی برق و نانو فناوری
41 (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست
42 (دریافت مقاله) همایش ملی عمران و توسعه پایدار
43 (دریافت مقاله) پنجمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
44 (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی مکانیک خاک و مهندسی پی
45 (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی روش های عددی در مهندسی عمران NMCE2016
46 (دریافت مقاله) چهارمین همایش بین المللی مهندسی ژئوتکنیک و مکانیک خاک ایران
47 (دریافت مقاله) پنجمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
48 (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس ملی پژوهشهای کاربردی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری و پنجمین نمایشگاه تخصصی انبوه سازان مسکن و ساختمان استان تهران
49 (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مهندسی و مدیریت کشاورزی، محیط زیست و منابع طبیعی پایدار
50 (دریافت مقاله) چهارمین همایش و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست
51 (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدیریت چالشها و راهکارها
52 (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی پژوهشهای کاربردی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری
53 (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران
54 (دریافت مقاله) ششمین کنگره ملی مهندسی عمران
55 (دریافت مقاله) دومین سمینار ملی مسائل ژئوتکنیکی شبکه های آبیاری و زهکشی
56 (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی توسعه پایدار و عمران شهری
57 (دریافت مقاله)
58 (دریافت مقاله) چهارمین همایش و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست
59 (دریافت مقاله) نهمین کنگره بین الملی مهندسی عمران
60 (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی اقتصاد مدیریت و علوم اجتماعی
61 (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت، کارآفرینی و توسعه اقتصادی
62 (دریافت مقاله) دهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
63 (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی زمین شناسی اقتصادی
64 (دریافت مقاله) اولین همایش ملی محیط زیست
65 (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی حماسه سیاسی (با رویکردی بر تحولات خاورمیانه) و حماسه اقتصادی(با رویکردی بر مدیریت و حسابداری)
66 (دریافت مقاله) پانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
67 (دریافت مقاله) اولین همایش ملی محیط زیست
68 (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی سبک سازی و زلزله
69 (دریافت مقاله) اولین همایش ملی محیط زیست
70 (دریافت مقاله) کنفرانس ملی تحقیق و توسعه در مهندسی عمران، معماری و شهرسازی نوین
71 (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی مکانیک خاک و مهندسی پی
72 (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس ملی پژوهشهای کاربردی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری و پنجمین نمایشگاه تخصصی انبوه سازان مسکن و ساختمان استان تهران
73 (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران، معماری و مدیریت توسعه شهری در ایران
74 (دریافت مقاله) پنجمین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری
75 (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری و ششمین نمایشگـاه تخصصی انبوه سازان مسکن و ساختمان استان تهران
76 (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری و ششمین نمایشگـاه تخصصی انبوه سازان مسکن و ساختمان استان تهران
77 (دریافت مقاله) کنفرانس ملی مهندسی معماری، عمران و توسعه شهری
78 (دریافت مقاله) چهارمین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری
79 (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس بهسازی زمین
80 (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی یافته های نوین عمران معماری و صنعت ساختمان ایران
81 (دریافت مقاله) چهارمین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری
82 (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدیریت چالشها و راهکارها
83 (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی مکانیک خاک و مهندسی پی
84 (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی خدمات شهری و محیط زیست
85 (دریافت مقاله) دهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
86 (دریافت مقاله) سی امین گردهمایی علوم زمین
87 (دریافت مقاله) همایش ملی عمران و توسعه پایدار
88 (دریافت مقاله) همایش منطقه ای مهندسی عمران
89 (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری
90 (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی مکانیک خاک و مهندسی پی
91 (دریافت مقاله) اولین همایش زلزله و سبک سازی
92 (دریافت مقاله) نهمین کنگره بین الملی مهندسی عمران
93 (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره ملی مهندسی عمران
94 (دریافت مقاله) اولین همایش ملی جغرافیا، شهرسازی و توسعه پایدار
95 (دریافت مقاله) چهارمین همایش بین المللی مهندسی ژئوتکنیک و مکانیک خاک ایران