علی خوانین

 علی خوانین استاد تمام ،دانشگاه تربیت مدرس

علی خوانین

Ali Khavanin

استاد تمام ،دانشگاه تربیت مدرس

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 (دریافت مقاله) همایش بین المللی HSE در صنعت نفت و گاز
2 (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس بین‌المللی ارگونومی ایران
3 (دریافت مقاله) همایش بین المللی HSE در صنعت نفت و گاز
4 (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی مدیریت آلودگی هوا و صدا
5 (دریافت مقاله) هفتمین همایش سراسری بهداشت حرفه ای
6 (دریافت مقاله) نهمین همایش ملی بهداشت محیط
7 (دریافت مقاله) چهارمین همایش سراسری بهداشت حرفه ای ایران
8 (دریافت مقاله) یازدهمین همایش سراسری بهداشت و ایمنی کار
9 (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش ملی بهداشت محیط
10 (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی بهداشت محیط
11 (دریافت مقاله) هفتمین همایش سراسری بهداشت حرفه ای
12 (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس بین‌المللی ارگونومی ایران
13 (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس بین‌المللی ارگونومی ایران
14 (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس بین‌المللی ارگونومی ایران
15 (دریافت مقاله) اولین همایش ملی دانشجویی مهندسی HSE و سومین همایش ملی دانشجویی مهندسی بازرسی فنی
16 (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی مدیریت آلودگی هوا و صدا
17 (دریافت مقاله) دومین همایش آلودگی هوا و اثرات آن بر سلامت
18 (دریافت مقاله) یازدهمین همایش سراسری بهداشت و ایمنی کار
19 (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی آکوستیک و ارتعاشات
20 (دریافت مقاله) دهمین همایش دانشجویی تازه های علوم بهداشتی کشور
21 (دریافت مقاله) یازدهمین همایش سراسری بهداشت و ایمنی کار
22 (دریافت مقاله) دوازدهمین همایش تازه های علوم بهداشتی کشور
23 (دریافت مقاله) اولین همایش ملی دانشجویی مدیریت و فناوریهای نوین در علوم بهداشتی، سلامت و محیط زیست
24 (دریافت مقاله) هفتمین همایش سراسری بهداشت حرفه ای
25 (دریافت مقاله) یازدهمین همایش سراسری بهداشت و ایمنی کار
26 (دریافت مقاله) دهمین همایش دانشجویی تازه های علوم بهداشتی کشور
27 (دریافت مقاله) یازدهمین همایش دانشجویی تازه های علوم بهداشتی کشور
28 (دریافت مقاله) دهمین همایش دانشجویی تازه های علوم بهداشتی کشور
29 (دریافت مقاله) چهارمین همایش سراسری بهداشت حرفه ای ایران
30 (دریافت مقاله) چهارمین همایش سراسری بهداشت حرفه ای ایران
31 (دریافت مقاله) یازدهمین همایش سراسری بهداشت و ایمنی کار
32 (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی بهداشت محیط
33 (دریافت مقاله) هفتمین همایش سراسری بهداشت حرفه ای
34 (دریافت مقاله) نهمین همایش ملی بهداشت محیط
35 (دریافت مقاله) یازدهمین همایش سراسری بهداشت و ایمنی کار
36 (دریافت مقاله) نهمین همایش ملی بهداشت محیط
37 (دریافت مقاله) چهارمین همایش سراسری بهداشت حرفه ای ایران
38 (دریافت مقاله) دهمین همایش دانشجویی تازه های علوم بهداشتی کشور
39 (دریافت مقاله) یازدهمین همایش سراسری بهداشت و ایمنی کار
40 (دریافت مقاله) دهمین همایش دانشجویی تازه های علوم بهداشتی کشور
41 (دریافت مقاله) چهارمین همایش زمین شناسی و محیط زیست
42 (دریافت مقاله) چهارمین همایش سراسری بهداشت حرفه ای ایران
43 (دریافت مقاله) چهارمین همایش سراسری بهداشت حرفه ای ایران
44 (دریافت مقاله) یازدهمین همایش سراسری بهداشت و ایمنی کار
45 (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بررسی آثار میدانهای الکترومغناطیسی بر بافت های زنده و تجهیزات الکتریکی و الکترونیکی
46 (دریافت مقاله) یازدهمین همایش سراسری بهداشت و ایمنی کار
47 (دریافت مقاله) همایش ملی ارگونومی در صنعت و تولید
48 (دریافت مقاله) یازدهمین همایش سراسری بهداشت و ایمنی کار
49 (دریافت مقاله) هفتمین همایش سراسری بهداشت حرفه ای
50 (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بیوالکترومغناطیس ایران