منیره فرضی شوب

 منیره فرضی شوب استادیار دانشگاه گلستان

منیره فرضی شوب

monire Farzishoub

استادیار دانشگاه گلستان

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 اصول مخاطب شناسی از دیدگاه امام علی (ع) در نهج البلاغه (دریافت مقاله) فصلنامه سراج منیر دوره: 5، شماره: 16
2 بازتاب فناوری و ماشینیزم در استعاره های فارسی محاوره ای (از دیدگاه زبان شناسی شناختی) (دریافت مقاله) دوماهنامه جستارهای زبانی دوره: 2، شماره: 1
3 بررسی تاثیرات شاهنامه بر حمله حیدری باذل مشهدی (دریافت مقاله) فصلنامه جستارهای نوین ادبی دوره: 48، شماره: 2
4 مقایسه روایت های تمثیلی پیل در شهر کوران از سنایی و غزالی بر مبنای نظریه فزون-متنیت (دریافت مقاله) دوفصلنامه ادبیات عرفانی دوره: 6، شماره: 11
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 بازتاب اشعار حافظ در آینه غزلیات (ذهن و زبان) وحشی بافقی (دریافت مقاله) هشتمین همایش بین المللی انجمن ترویج زبان و ادب فارسی ایران
2 بررسی شباهتها و تفاوتهای مفهوم وحدت وجود در مثنوی مولوی و دیوان اشعارجامی (دریافت مقاله) کنگره بین المللی زبان و ادبیات
3 سیمای پیر در اشعار عرفانی براساس حدیقه سنایی، مثنوی مولوی و غزلیات حافظ (دریافت مقاله) کنگره بین المللی زبان و ادبیات
4 واکاوی رابطه بینامتنیت در حدیقه الحقیقه سنایی بامضامین قرآن و نهج البلاغه (دریافت مقاله) کنگره بین المللی زبان و ادبیات