محمدرضا حسندخت

 محمدرضا حسندخت دانشیار - دانشگاه تهران

محمدرضا حسندخت

Mohamad Reza Hasandokht

دانشیار - دانشگاه تهران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 (دریافت مقاله) فصلنامه علوم باغبانی ایران دوره: 46، شماره: 2
2 (دریافت مقاله) فصلنامه علوم باغبانی ایران دوره: 42، شماره: 3
3 (دریافت مقاله) فصلنامه علوم باغبانی ایران دوره: 46، شماره: 1
4 (دریافت مقاله) فصلنامه علوم باغبانی ایران دوره: 44، شماره: 3
5 (دریافت مقاله) فصلنامه علوم باغبانی ایران دوره: 41، شماره: 3
6 (دریافت مقاله) فصلنامه علوم باغبانی ایران دوره: 49، شماره: 4
7 (دریافت مقاله) دوفصلنامه به نژادی گیاهان زراعی و باغی دوره: 2، شماره: 1
8 (دریافت مقاله) مجله علوم باغبانی دوره: 31، شماره: 3
9 (دریافت مقاله) دوفصلنامه تحقیقات کاربردی اکوفیزیولوژی گیاهی دوره: 3، شماره: 2
10 (دریافت مقاله) فصلنامه علوم باغبانی ایران دوره: 41، شماره: 1
11 (دریافت مقاله) دوفصلنامه به نژادی گیاهان زراعی و باغی دوره: 2، شماره: 1
12 (دریافت مقاله) فصلنامه علوم باغبانی ایران دوره: 45، شماره: 3
13 (دریافت مقاله) فصلنامه علوم باغبانی ایران دوره: 44، شماره: 1
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 (دریافت مقاله) اولین همایش ملی توسعه پایدار کشاورزی ومحیط زیست سالم
2 (دریافت مقاله) ششمین کنگره علوم باغبانی ایران
3 (دریافت مقاله) هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران
4 (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مهندسی و مدیریت کشاورزی، محیط زیست و منابع طبیعی پایدار
5 (دریافت مقاله) همایش ملی پدافند غیر عامل در بخش کشاورزی
6 (دریافت مقاله) همایش ملی پدافند غیر عامل در بخش کشاورزی
7 (دریافت مقاله) همایش ملی پدافند غیر عامل در بخش کشاورزی
8 (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی
9 (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی
10 (دریافت مقاله) همایش ملی گیاهان دارویی
11 (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره ژنتیک ایران
12 (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی حبوبات
13 (دریافت مقاله) هفتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران
14 (دریافت مقاله) همایش ملی گیاهان دارویی
15 (دریافت مقاله) اولین همایش ملی تکنولوژی تولیدات گلخانه ای
16 (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس بین المللی اقتصاد و مدیریت
17 (دریافت مقاله) همایش ملی دستاوردهای نوین در زراعت
18 (دریافت مقاله) ششمین کنگره علوم باغبانی ایران
19 (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم باغبانی ایران
20 (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم باغبانی ایران
21 (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم باغبانی ایران
22 (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم باغبانی ایران
23 (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران
24 (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران
25 (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم باغبانی ایران
26 (دریافت مقاله) ششمین کنگره علوم باغبانی ایران
27 (دریافت مقاله) اولین همایش ملی تکنولوژی تولیدات گلخانه ای
28 (دریافت مقاله) شانزدهمین کنگره علوم خاک ایران
29 (دریافت مقاله) اولین همایش ملی تکنولوژی تولیدات گلخانه ای
30 (دریافت مقاله) اولین همایش ملی تکنولوژی تولیدات گلخانه ای
31 (دریافت مقاله) سومین همایش ملی گیاهان دارویی
32 (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم باغبانی ایران
33 (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی فناوری تولید و فرآوری گوجه فرنگی