صدیقه حنانی

 صدیقه حنانی مدیرگروه اتاق عمل دانشگاه علوم پزشکی ایران

صدیقه حنانی

Sedigheh Hanani

مدیرگروه اتاق عمل دانشگاه علوم پزشکی ایران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 (دریافت مقاله) اولین همایش پژوهشی سالیانه دانشجویی اتاق عمل کشور
2 (دریافت مقاله) دومین همایش پژوهشی سالیانه دانشجویی اتاق عمل کشور
3 (دریافت مقاله) اولین همایش پژوهشی سالیانه دانشجویی اتاق عمل کشور
4 (دریافت مقاله) دومین همایش پژوهشی سالیانه دانشجویی اتاق عمل کشور
5 (دریافت مقاله) دومین همایش پژوهشی سالیانه دانشجویی اتاق عمل کشور
6 (دریافت مقاله) اولین همایش پژوهشی سالیانه دانشجویی اتاق عمل کشور
7 (دریافت مقاله) بیستمین کنگره پ‍ژوهشی سالیانه دانشجویان علوم پزشکی کشور
8 (دریافت مقاله) دومین همایش پژوهشی سالیانه دانشجویی اتاق عمل کشور
9 (دریافت مقاله) بیستمین کنگره پ‍ژوهشی سالیانه دانشجویان علوم پزشکی کشور
10 (دریافت مقاله) دومین همایش پژوهشی سالیانه دانشجویی اتاق عمل کشور
11 (دریافت مقاله) اولین همایش پژوهشی سالیانه دانشجویی اتاق عمل کشور
12 (دریافت مقاله) اولین همایش پژوهشی سالیانه دانشجویی اتاق عمل کشور
13 (دریافت مقاله) اولین همایش پژوهشی سالیانه دانشجویی اتاق عمل کشور
14 (دریافت مقاله) نهمین کنگره تخصصی کنترل عفونت و استریلیزاسیون، مواد و تجهیزات پزشکی
15 (دریافت مقاله) دومین همایش پژوهشی سالیانه دانشجویی اتاق عمل کشور
16 (دریافت مقاله) دومین همایش پژوهشی سالیانه دانشجویی اتاق عمل کشور
17 (دریافت مقاله) دوازدهمین همایش تازه های علوم بهداشتی کشور
18 (دریافت مقاله) یازدهمین همایش دانشجویی تازه های علوم بهداشتی کشور
19 (دریافت مقاله) بیستمین کنگره پ‍ژوهشی سالیانه دانشجویان علوم پزشکی کشور
20 (دریافت مقاله) بیستمین کنگره پ‍ژوهشی سالیانه دانشجویان علوم پزشکی کشور
21 (دریافت مقاله) دومین همایش پژوهشی سالیانه دانشجویی اتاق عمل کشور
22 (دریافت مقاله) اولین همایش پژوهشی سالیانه دانشجویی اتاق عمل کشور
23 (دریافت مقاله) دوازدهمین همایش تازه های علوم بهداشتی کشور
24 (دریافت مقاله) دومین کنگره سالیانه کشوری دانشجویی طبری و بیست و دومین کنگره سالیانه کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی مازندران
25 (دریافت مقاله) اولین همایش پژوهشی سالیانه دانشجویی اتاق عمل کشور
26 (دریافت مقاله) دومین همایش پژوهشی سالیانه دانشجویی اتاق عمل کشور
27 (دریافت مقاله) اولین همایش پژوهشی سالیانه دانشجویی اتاق عمل کشور
28 (دریافت مقاله) دومین همایش پژوهشی سالیانه دانشجویی اتاق عمل کشور
29 (دریافت مقاله) دومین همایش پژوهشی سالیانه دانشجویی اتاق عمل کشور
30 (دریافت مقاله) اولین همایش پژوهشی سالیانه دانشجویی اتاق عمل کشور
31 (دریافت مقاله) دومین همایش پژوهشی سالیانه دانشجویی اتاق عمل کشور
32 (دریافت مقاله) اولین همایش پژوهشی سالیانه دانشجویی اتاق عمل کشور
33 (دریافت مقاله) اولین همایش پژوهشی سالیانه دانشجویی اتاق عمل کشور
34 (دریافت مقاله) دومین همایش پژوهشی سالیانه دانشجویی اتاق عمل کشور
35 (دریافت مقاله) دوازدهمین همایش تازه های علوم بهداشتی کشور
36 (دریافت مقاله) اولین همایش پژوهشی سالیانه دانشجویی اتاق عمل کشور
37 (دریافت مقاله) اولین همایش پژوهشی سالیانه دانشجویی اتاق عمل کشور
38 (دریافت مقاله) اولین همایش پژوهشی سالیانه دانشجویی اتاق عمل کشور
39 (دریافت مقاله) دومین همایش پژوهشی سالیانه دانشجویی اتاق عمل کشور
40 (دریافت مقاله) همایش بین رشته ای طب سالمندی
41 (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مراقبت و درمان
42 (دریافت مقاله) اولین همایش پژوهشی سالیانه دانشجویی اتاق عمل کشور
43 (دریافت مقاله) اولین همایش پژوهشی سالیانه دانشجویی اتاق عمل کشور