الهام رنجبرضرابی

 الهام رنجبرضرابی

الهام رنجبرضرابی

Elham Ranjbarzarabi

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 (دریافت مقاله) سومین همایش یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی
2 (دریافت مقاله) دومین همایش منطقه ای توسعه پایدار منابع طبیعی در حاشیه جنوب دریای خزر
3 (دریافت مقاله) همایش ملی مدیریت کشاورزی
4 (دریافت مقاله) اولین همایش ملی حفاظت و برنامه ریزی محیط زیست
5 (دریافت مقاله) اولین همایش منطقه ای توسعه منابع آب
6 (دریافت مقاله) همایش ملی مدیریت کشاورزی
7 (دریافت مقاله) همایش ملی تغییر اقلیم و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست
8 (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی منابع آب ایران
9 (دریافت مقاله) دومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست
10 (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی مهندسی محیط زیست
11 (دریافت مقاله) اولین همایش ملی راهبردهای دستیابی به کشاورزی پایدار
12 (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی مهندسی محیط زیست
13 (دریافت مقاله) اولین همایش منطقه ای سلامت زنان
14 (دریافت مقاله) اولین همایش ملی راهبردهای دستیابی به کشاورزی پایدار