فرهاد علیزاده افشار

 فرهاد علیزاده افشار

فرهاد علیزاده افشار

Farhad Alizadehafshar

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران ، معماری و منظر شهری
2 (دریافت مقاله) دومین همایش ملی اقلیم، ساختمان و بهینه سازی مصرف انرژی
3 (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران، معماری و توسعه پایدار شهری
4 (دریافت مقاله) دومین کنگره بین المللی سازه ، معماری و توسعه شهری
5 (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران، معماری و توسعه پایدار شهری
6 (دریافت مقاله) چهارمین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری
7 (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران، معماری و توسعه پایدار شهری
8 (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران، معماری و توسعه پایدار شهری
9 (دریافت مقاله) پنجمین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری
10 (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران، معماری و توسعه پایدار شهری
11 (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی توسعه پایدار، راهکارها و چالش ها با محوریت کشاورزی ، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری
12 (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی عمران توسعه
13 (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران، معماری و توسعه پایدار شهری
14 (دریافت مقاله) سومین همایش ملی عمران شهری
15 (دریافت مقاله) اولین همایش منطقه ای مصالح ساختمانی و تکنولوژی های نوین در مهندسی عمران
16 (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران ، معماری و منظر شهری
17 (دریافت مقاله) سومین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری
18 (دریافت مقاله) چهارمین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری
19 (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی توسعه پایدار، راهکارها و چالش ها با محوریت کشاورزی ، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری
20 (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی یافته های نوین در مهندسی عمران
21 (دریافت مقاله) دومین کنگره بین المللی سازه ، معماری و توسعه شهری
22 (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی عمران توسعه
23 (دریافت مقاله) دومین کنگره بین المللی سازه ، معماری و توسعه شهری
24 (دریافت مقاله) دومین همایش ملی اقلیم، ساختمان و بهینه سازی مصرف انرژی
25 (دریافت مقاله) دومین همایش ملی اقلیم، ساختمان و بهینه سازی مصرف انرژی
26 (دریافت مقاله) چهارمین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری
27 (دریافت مقاله) چهارمین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری
28 (دریافت مقاله) اولین همایش منطقه ای مصالح ساختمانی و تکنولوژی های نوین در مهندسی عمران
29 (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی عمران ، معماری و طراحی شهری
30 (دریافت مقاله) پنجمین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری
31 (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران، معماری و توسعه پایدار شهری
32 (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران، معماری و توسعه پایدار شهری
33 (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران، معماری و توسعه پایدار شهری
34 (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران، معماری و توسعه پایدار شهری
35 (دریافت مقاله) ششمین کنگره ملی عمران، معماری و توسعه شهری
36 (دریافت مقاله) چهارمین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری
37 (دریافت مقاله) پنجمین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری
38 (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران، معماری و توسعه پایدار شهری
39 (دریافت مقاله) سومین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری
40 (دریافت مقاله) پنجمین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری
41 (دریافت مقاله) سومین همایش ملی عمران شهری
42 (دریافت مقاله) اولین همایش منطقه ای مصالح ساختمانی و تکنولوژی های نوین در مهندسی عمران
43 (دریافت مقاله) سومین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری
44 (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی عمران توسعه
45 (دریافت مقاله) پنجمین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری
46 (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران، معماری و توسعه پایدار شهری
47 (دریافت مقاله) ششمین کنگره ملی عمران، معماری و توسعه شهری
48 (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی HSE در پروژه های عمرانی، معدن، نفت و گاز
49 (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران، معماری و توسعه پایدار شهری
50 (دریافت مقاله) اولین همایش ملی و تخصصی پژوهش های محیط زیست ایران
51 (دریافت مقاله) سومین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری
52 (دریافت مقاله) دومین کنگره بین المللی سازه ، معماری و توسعه شهری
53 (دریافت مقاله) سومین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری
54 (دریافت مقاله) سومین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری
55 (دریافت مقاله) سومین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری
56 (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران، معماری و توسعه پایدار شهری
57 (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران، معماری و توسعه پایدار شهری
58 (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران، معماری و توسعه پایدار شهری
59 (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران، معماری و توسعه پایدار شهری
60 (دریافت مقاله) اولین کنفرانس معماری و فضاهای شهری پایدار
61 (دریافت مقاله) دومین کنگره بین المللی سازه ، معماری و توسعه شهری
62 (دریافت مقاله) چهارمین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری
63 (دریافت مقاله) دومین کنگره بین المللی سازه ، معماری و توسعه شهری
64 (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی یافته های نوین در مهندسی عمران
65 (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی عمران ، معماری و طراحی شهری