ابوطالب سعادتی شامیر

 ابوطالب سعادتی شامیر

ابوطالب سعادتی شامیر

Aboutaleb Seadatee Shamir

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 Minnesota Multiphasic Personality Inventory Score in relapsed and non-relapsed addicted person (دریافت مقاله) مجله بین المللی علوم تربیتی وکاربردی دوره: 1، شماره: 3
2 Self-directed skills enhancement through cognitive skills training (دریافت مقاله) مجله بین المللی علوم تربیتی وکاربردی دوره: 1، شماره: 5
3 Self-directing skills, metacognitive beliefs, learning styles and exam anxiety in state high school students (دریافت مقاله) مجله بین المللی علوم تربیتی وکاربردی دوره: 1، شماره: 7
4 Validating emotional self-disclosure questionnaire on Iranian students (دریافت مقاله) مجله بین المللی علوم تربیتی وکاربردی دوره: 1، شماره: 7
5 بررسی رابطه بین ویژگی های شخصیتی و سبک های دلبستگی با شکست عاطفی دانشجویان (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش های روان‌شناسی بالینی و مشاوره دوره: 6، شماره: 1
6 پیش بینی مسئولیت پذیری دانش آموزان دختر دوره دوم متوسطه بر اساس خودکار آمدی و هوش معنوی (دریافت مقاله) فصلنامه روان شناسی تربیتی دوره: 14، شماره: 48
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اثر بخشی آموزش مهارت های جرات ورزی بر پرخاشگری دختران مقطع متوسطه دوم شهرستان بجنورد (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در حوزه علوم تربیتی و روانشناسی و مطالعات اجتماعی ایران
2 تاثیر خود تنظیمی بر تاب آوری تحصیلی با میانجیگری ادراک شایستگی (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی روانشناسی،مشاوره وعلوم تربیتی
3 رابطه توسعه استعدادها با نوآوری سازمانی و نقش میانجی کیفیت زندگی کاری مربیان فنی حرفه ای شهر تهران (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی نوآوری و تحقیق در علوم انسانی و مطالعات فرهنگی اجتماعی
4 راهکارهای شناسایی و تقویت هوش و استعداد (دریافت مقاله) اولین همایش مدیریت توانمندسازی و استعداد