مجید احتشامی

 مجید احتشامی

مجید احتشامی

Majid Ehteshami

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 (دریافت مقاله) نخستین همایش بین المللی جامع محیط زیست
2 (دریافت مقاله) چهارمین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری
3 (دریافت مقاله) کنفرانس ملی تحقیقات بنیادین در عمران،معماری و شهرسازی
4 (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی آلودگی های محیط زیست با محوریت زمین پاک
5 (دریافت مقاله) کارگاه بین المللی و همایش تخصصی نمک زدایی آبهای شور، لب شور و تصفیه پساب
6 (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران، معماری و مدیریت توسعه شهری در ایران
7 (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی بهداشت محیط
8 (دریافت مقاله) چهاردهمین کنفرانس دانشجویان عمران سراسر کشور
9 (دریافت مقاله) چهاردهمین کنفرانس دانشجویان عمران سراسر کشور
10 (دریافت مقاله) چهارمین همایش و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست
11 (دریافت مقاله) ششمین کنگره ملی مهندسی عمران
12 (دریافت مقاله) یازدهمین سمینار کمیته ملی آبیاری و زهکشی
13 (دریافت مقاله) دومین سمپوزیوم بین المللی مهندسی محیط زیست
14 (دریافت مقاله) دهمین سمینار کمیته ملی آبیاری و زهکشی
15 (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی مهندسی محیط زیست با محوریت توسعه پایدار
16 (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی و هفتمین کنفرانس ملی مصالح و سازه های نوین در مهندسی عمران
17 (دریافت مقاله) همایش بین المللی بحران های زیست محیطی ایران و راهکارهای بهبود آن
18 (دریافت مقاله) دومین کنفرانس سراسری آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک
19 (دریافت مقاله) دومین کنفرانس تخصصی برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست پایدار
20 (دریافت مقاله) دومین کنفرانس علوم، مهندسی و فناوری های محیط زیست
21 (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی توسعه پایدار، راهکارها و چالش ها با محوریت کشاورزی ، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری
22 (دریافت مقاله) پنجمین همایش بهداشت، ایمنی و محیط زیست در حوزه شهروندی HSE شهروندی در حوزه بیمارستان ها و مراکز درمانی
23 (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی یافته های نوین در علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست
24 (دریافت مقاله) اولین همایش ملی محیط زیست طبیعی
25 (دریافت مقاله) هفتمین کنگره‌ ملی مهندسی عمران
26 (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی مهندسی محیط زیست
27 (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی توسعه پایدار، راهکارها و چالش ها با محوریت کشاورزی ، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری
28 (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مهندسی محیط زیست
29 (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مهندسی محیط زیست
30 (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران، معماری و مدیریت توسعه شهری در ایران
31 (دریافت مقاله) دومین سمپوزیوم بین المللی مهندسی محیط زیست
32 (دریافت مقاله) همایش ملی مهندسی عمران کاربردی و دستاوردهای نوین
33 (دریافت مقاله) کنفرانس سالانه علمی - تخصصی عمران، معماری، شهرسازی و علوم جغرافیا در ایران باستان و معاصر
34 (دریافت مقاله) دومین سمپوزیوم بین المللی مهندسی محیط زیست
35 (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مدیریت بحران،ایمنی، بهداشت، محیط زیست و توسعه پایدار
36 (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی پژوهشهای کاربردی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری
37 (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی مهندسی و مدیریت محیط‌ زیست
38 (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی یافته های نوین در علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست
39 (دریافت مقاله) اولین کنفرانس محیط زیست، عمران، معماری و شهرسازی
40 (دریافت مقاله) هفتمین همایش ملی و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست
41 (دریافت مقاله) همایش ملی انسان، محیط زیست و توسعه پایدار
42 (دریافت مقاله) دومین سمپوزیوم بین المللی مهندسی محیط زیست
43 (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی تحقیقات در عمران،معماری و شهرسازی و محیط زیست پایدار
44 (دریافت مقاله) دومین همایش ملی توسعه پایدار در راهسازی با رویکرد حفظ محیط زیست
45 (دریافت مقاله) چهاردهمین کنفرانس دانشجویان عمران سراسر کشور
46 (دریافت مقاله) دومین همایش ملی جغرافیا و محیط زیست
47 (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی مهندسی محیط زیست و منابع طبیعی
48 (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی یافته های نوین پژوهشی در مهندسی عمران، معماری ومدیریت شهری
49 (دریافت مقاله) هفتمین کنگره‌ ملی مهندسی عمران
50 (دریافت مقاله) چهارمین کنگره سراسری فناوریهای نوین ایران با هدف دستیابی به توسعه پایدار
51 (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
52 (دریافت مقاله) سومین همایش و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست
53 (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی مدیریت،تقاضا و بهره وری مصرف آب
54 (دریافت مقاله) دومین کنفرانس تخصصی برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست پایدار
55 (دریافت مقاله) دومین همایش سراسری محیط زیست، انرژی و پدافند زیستی
56 (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی اقتصاد سبز
57 (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست
58 (دریافت مقاله) اولین همایش ملی یافته های نوین در علوم کشاورزی،محیط زیست و منابع طبیعی پایدار
59 (دریافت مقاله) اولین همایش ملی معماری، عمران و محیط زیست شهری
60 (دریافت مقاله) اولین همایش ملی معماری، عمران و محیط زیست شهری
61 (دریافت مقاله) دومین همایش و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست
62 (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی یافته های نوین در علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست
63 (دریافت مقاله) هفتمین سمینار کمیته ملی آبیاری و زهکشی
64 (دریافت مقاله) دومین سمپوزیوم بین المللی مهندسی محیط زیست
65 (دریافت مقاله) کارگاه بین المللی و همایش تخصصی نمک زدایی آبهای شور، لب شور و تصفیه پساب
66 (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی چالش های زیست محیطی و گاهشناسی درختی
67 (دریافت مقاله) چهارمین همایش و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست
68 (دریافت مقاله) دومین کنفرانس علوم، مهندسی و فناوری های محیط زیست
69 (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی مهندسی محیط زیست
70 (دریافت مقاله) اولین کنفرانس پتروشیمی ایران
71 (دریافت مقاله) دومین همایش سراسری محیط زیست، انرژی و پدافند زیستی
72 (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در علوم و مهندسی
73 (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی پژوهشهای نوین در عمران،معماری،مدیریت شهری و محیط زیست
74 (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی پژوهشهای علوم میان رشته ای در شهرسازی و معماری
75 (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست
76 (دریافت مقاله) هفتمین کنگره‌ ملی مهندسی عمران
77 (دریافت مقاله) دهمین همایش ملی بهداشت محیط
78 (دریافت مقاله) سومین همایش و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست
79 (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی آلودگی های محیط زیست با محوریت زمین پاک
80 (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی آلودگی های محیط زیست با محوریت زمین پاک
81 (دریافت مقاله) دومین همایش بین المللی معماری،عمران و شهرسازی در آغاز هزاره سوم
82 (دریافت مقاله) هشتمین همایش ملی و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست