علی بیت الهی

 علی بیت الهی مدیر بخش مرکز زلزله شناسی مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی

علی بیت الهی

Ali Beytolahi

مدیر بخش مرکز زلزله شناسی مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 آنالیز موزباور و خواص مغناطیسی ترکیبات تشکیل شده در سیستم CaO/Fe2O3 : 1/ 5.5 یه شده به روش واکنش حالت جامد (دریافت مقاله) هفتمین کنگره سرامیک ایران
2 اکتشاف آب زیرزمینی با استفاده از روش ژئوالکتریک در منطقه آب اصفهان (دریافت مقاله) دومین همایش علوم زمین و نکوداشت استاد پیشگام علم زمین شناسی ایران دکتر عبدالکریم قریب
3 بررسی اثر تصحیح خط مبنا بر روی جابجایی نگاشت و طیف فوریه بهمراه مثالهایی از زمینلرزه بلده-کجور (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس ژئوفیزیک
4 بررسی اثر دما و زمان بر سنتز و تحولات فازی ذرات کالکوپریتی CuInS2 (CIS) به روش هیدروترمال (دریافت مقاله) شانزدهمین همایش علمی دانشجویی مهندسی مواد و متالورژی ایران
5 بررسی اثر زلزله های میدان نزدیک بر طیف پاسخ لرزه ای شهر تهران (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مکانیک خاک و مهندسی پی
6 بررسی تاثیر ساختگاه بر پارامتر های زمین لرزه الگوی شهر گلستان (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مکانیک خاک و مهندسی پی
7 بررسی تغییرات ساختاری و خواص مغناطیسی نانو ذرات سیستم Co/Fe2O3 سنتز شده به روش الیاژ سازی مکانیکی (دریافت مقاله) هفتمین کنگره سرامیک ایران
8 بررسی خواص مغناطیسی نانوکامپوزیت هسته-پوسته ی فریت کبالت-آهن، سنتز شده به روش شیمیایی (دریافت مقاله) هفتمین کنگره سرامیک ایران
9 بررسی نتایج داده های امواج برشی لرزه ای شکست مرزی جهت تعیین خصوصیات زمین شناسی مهندسی در شهر سمنان (دریافت مقاله) همایش ملی زمین شناسی و اکتشاف منابع
10 بررسی پتانسیل زمین لغزش القایی در چهار گوش بروجن (دریافت مقاله) دومین همایش علوم زمین و نکوداشت استاد پیشگام علم زمین شناسی ایران دکتر عبدالکریم قریب
11 بررسی پراکنش آبهای زیرزمینی با استفاده ازGIS و نقش آن در مدیریت خطوط انتقال فاضلاب شهری- مطالعه موردی گستره شهر بجنورد (دریافت مقاله) اولین همایش ملی پژوهشهای مهندسی صنایع
12 تأثیر افزودنی های Ti و C و فرآیند انجماد سریع بر ساختار و خواص مغناطیسی نوارهای آلیاژ نانوساختار Nd-Fe-B (دریافت مقاله) دومین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و انجمن ریخته گری ایران
13 تأثیر سورفکتانت CTAB بر آماده سازی پایه نانوکامپوزیت آلومینا- زیرکونیا در سنتز نانوتیوب کربنی (دریافت مقاله) هفتمین کنگره سرامیک ایران
14 تأثیر عملیات حرارتی بر خواص مغناطیسی و ساختار سامانه‌های مغناطیسی آلیاژ نانوکریستالین نرم مغناطیس Fe72Si12.5B9Nb3Cu1Al1.5Ge1 (دریافت مقاله) دومین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و انجمن ریخته گری ایران
15 تاثیر افزودن آهن بر روی خواص نوری و فوتوکاتالیستی لایه تیتانیا (دریافت مقاله) هفتمین کنگره سرامیک ایران
16 تاثیر روشهای مختلف تصحیح خط مبنا روی طیف دامنه بهمراه معرفی یک روش جدید (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
17 تاثیر شرایط سنتز به روششیمیایی بر خواصمغناطیسی و فیزیکی ذرات نانومتری مگنتیت (دریافت مقاله) دهمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران
18 تاثیر نرخ انجماد سریع و افزودنی های C Ti برریزساختار نوارهای انجماد سریع آلیاژهای نانوکامپوزیتی برپایه Nd-Fe-B (دریافت مقاله) اولین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و انجمن ریخته گری ایران
19 تاثیر نرخ انجماد سریع و افزودنی های Ti و C بر ریزساختار نوارهای انجماد سریع آلیاژهای نانو کامپوزیتی بر پایه Nd-Fe-B (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران
20 تاثیرافزودنیGe برخواصمغناطیسی و ریزساختارآلیاژ نانو بلور Nd-Fe-Co-B (دریافت مقاله) دهمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران
21 تحلیل خطر لرزه ای نواحی صنعتی اطراف شهر عسلویه (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی مدیریت جامع بحران
22 روش فیش نت برای تحلیل خطر نسبی رانش القایی، مطالعه موردی چهار گوش کوه کلاته (دریافت مقاله) نهمین همایش زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران
23 ساخت شیشه - سرامیک فروالکتریکی PbTio3 و بررسی اثر افزودن اکسید باریم و اکسید بیسموت بر خواص دی الکتریکی آن (دریافت مقاله) هفتمین کنگره سرامیک ایران
24 سنتز شیمیایی اسپینل آلومینات منیزیم نانو ساختار (دریافت مقاله) ششمین کنگره سرامیک ایران
25 سنتز فیلمهای لایه نازک تیتانیا با ساختار مزوپور منظم (دریافت مقاله) پنجمین همایش مشترک انجمن مهندسی متالورژی ایران
26 سنتز مکانیکی- شیمیایی و بررسی خواص مغناطیسی نانو پودر فریت کبالت (دریافت مقاله) هفتمین کنگره سرامیک ایران
27 سنتز نانو ذرات سوپر پارا مغناطیس اکسید آهن با پوشش دکستران و فعال سازی سطح جهت کاربردهای پزشکی (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران
28 سنتز نانوتیوب کربنی برروی نانوکامپوزیت آلومینا- زیرکونیا (دریافت مقاله) دومین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و انجمن ریخته گری ایران
29 سنتز و بررسی خواص مغناطیسی الیاژ نانو ساختار نرم مغناطیس پایه آهن با ترکیب Fe83.9-xNb3Si3B9Al1PxCu0.1 (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی علوم و فناوری نانو
30 سنتز و بررسی خواص مغناطیسی هگزافزیت کلسیم جایگزین شده با لانتانم (دریافت مقاله) پنجمین همایش مشترک انجمن مهندسی متالورژی ایران
31 مدل سازی مستقیم و برگردان داده های پتانسیل خودزا برای آنومالی کروی سه بعدی معدنی (دریافت مقاله) پانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
32 مطالعه ژئوالکتریکی آبخوان های منطقه خورموج - استان بوشهر (دریافت مقاله) پانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
33 مقایسه مقادیر فرکانس غالب وسرعت موج برشی در گستره شهری (دریافت مقاله) نگرشی بر آیین نامه طراحی ساختمانها در برابر زلزله ( استاندارد2800)؛ حال و آینده
34 نگاهی به نانو ذرات و مواد نانو ساختار (دریافت مقاله) چهارمین کنگره سرامیک ایران
35 پهنه بندی خطر زلزله و نقش آن در مدیریت شهری (مطالعه موردی شهر بجنورد) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی رویکردهای نوین آمایش سرزمین در ایران