طاهر رجایی

 طاهر رجایی دانشیار عضو هیات علمی، گروه مهندسی عمران، دانشگاه قم

طاهر رجایی

Taher Rajayee

دانشیار عضو هیات علمی، گروه مهندسی عمران، دانشگاه قم

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 ارزیابی کارایی مدل تلفیقی شبکه عصبی مصنوعی و آنالیز موجک در پیش بینی غلظت شاخص کیفی اکسیژن محلول در مخزن سد بولدر (دریافت مقاله) پژوهش های حفاظت آب و خاک دوره: 22، شماره: 6
2 پیش بینی پارامترهای کیفی NO3 ,CL رودخانه کرج با استفاده از مدل های ترکیبی شبکه عصبی-موجکی ANN و MLR (دریافت مقاله) فصلنامه آب و خاک دوره: 30، شماره: 1
3 کاربرد مدل ترکیبی موجک شبکه عصبی در پیش بینی تغییرات کوتاه مدت تراز سطح دریا (مطالعه موردی: بندر چابهار) (دریافت مقاله) فصلنامه دریا فنون دوره: 1، شماره: 2
4 کاربرد مدل شبکه عصبی- موجک برای پیش بینی ویژگی های غیرایستا و غیرخطی سری زمانی تراز آب زیرزمینی (دریافت مقاله) پژوهش های حفاظت آب و خاک دوره: 22، شماره: 5
5 مدل سازی تراز آب زیرزمینی با بهره گیری از مدل هیبرید موجک- شبکه عصبی مصنوعی (مطالعه موردی: دشت شریف آباد) (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی عمران و محیط زیست دانشگاه تبریز دوره: 44، شماره: 77
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 ارزیابی ریسک های زیست محیطی سد البرز با استفاده از تکنیک تاپسیس فازی (دریافت مقاله) نهمین همایش سراسری محیط زیست انرژی و منابع طبیعی پایدار
2 ارزیابی ریسک های زیست محیطی سد البرز با استفاده از روش TOPSIS (دریافت مقاله) نهمین همایش سراسری محیط زیست انرژی و منابع طبیعی پایدار
3 ارزیابی کارایی تصاویر ماهواره ای لندست هشت در پایش کیفیت پیکره های آبی (دریافت مقاله) همایش ملی شهر سبز با محوریت تکنولوژی و انرژی های پاک در عمران،معماری و شهرسازی
4 استفاده از شبکه عصبی جهت مدل نمودن سری زمانی غیرخطی بار معلق رودخانه ها (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس هیدرولیک ایران
5 استفاده از شبکه عصبی مصنوعی جهت مدل نمودن سری زمانی غیرخطی هیدرولوژیکی جهت پیش بینی جریانات رودخانه ای (دریافت مقاله) هفتمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه
6 استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی برای پیش بینی و شبیه سازی EC مطالعه موردی: رودخانه آب شیرین، ایستگاه گرآب (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مدیریت جامع منابع آب
7 بررسی پتانسیل کاربرد پساب تصفیه خانه های فاضلاب شهری به عنوان یک منبع آب (مطالعه موردی استان قم) (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران
8 بررسی معیارهای موثر در تصمیم گیری استفاده مجدد از پساب (دریافت مقاله) هشتمین همایش ملی و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست
9 بررسی میزان نشت آب در شبکه های آبرسانی با استفاده از مدلسازی غیرخطی و تحلیل هیدرولیکی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس سراسری مدیریت جامع بهره برداری از منابع آب
10 پیش بینی بلند مدت دما و بارش با استفاده از مدل ریز مقیاس نمایی SDSM (مطالعه موردی: حوضه سد کمال صالح) (دریافت مقاله) نهمین همایش سراسری محیط زیست انرژی و منابع طبیعی پایدار
11 پیش بینی تراز اب زیرزمینی با استفاده از مدل شبکه عصبی- موجک (مطالعه موردی: دشث قم ) (دریافت مقاله) دوازدهمین همایش سراسری آبیاری و کاهش تبخیر
12 پیش بینی سری زمانی پارامتر شوری رودخانه با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی (دریافت مقاله) همایش ملی جریان و آلودگی آب
13 پیش بینی غلظت رسوب یستگاه لیقوان چی با استفاده از شبکه عصبی و نروفازی (دریافت مقاله) هشتمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه
14 پیش بینی کربن مونوکسید موجود در هوا با استفاده از مدل شبکه عصبی و رگرسیون چند متغیره خطی: بررسی موردی شهر تهران (دریافت مقاله) اولین همایش ملی معماری، عمران و محیط زیست شهری
15 تحلیل حساسیت توزیع نرونهای شبکه عصبی چند لایه پرسپترون در پیش بینی جریان رودخانه (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران
16 تخمین غلظت اکسیژن خواهی شیمیایی رودخانه کرج با استفاده از مدل های هیبرید شبکه عصبی_موجکی،ANNوMLR (دریافت مقاله) اولین همایش ملی بهداشت محیط،سلامت ومحیط زیست پایدار
17 تخمین میزان نشت آب در شبکه های آبرسانی با بکارگیری شبکه عصبی مصنوعی (دریافت مقاله) همایش علمی چالش آب در استان قم
18 تعیین روابط بین پارامترهای فیزیکی سدهای خاکی در ایران (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی و سومین کنفرانس ملی سد و نیروگاههای برق آبی
19 تعیین شماره منحنی رواناب حوضه پردیسان استان قم با استفاده از GIS و تصاویر ماهواره ای لندست (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مهندسی ومدیریت کشاورزی، محیط زیست و منابع طبیعی پایدار
20 تعیین فاصله بهینه ایستگاه پایش کیفیت آب سطحی، مطالعه موردی حوضه آبریز لواسانات و تهران- کرج (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری و ششمین نمایشگـاه تخصصی انبوه سازان مسکن و ساختمان استان تهران
21 شبیه سازی SAR و SO4 آب رودخانه با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی و پارامترهای کیفی آب (مطالعه موردی:رودخانه سفیدرود) (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران
22 شبیه سازی سری زمانی بار معلق رودخانه توسط مدل شبکه عصبی مصنوعی (دریافت مقاله) دومین سمپوزیوم بین المللی مهندسی محیط زیست
23 کاربرد فناوری سنجش از دور در پایش کیفیت آب (مطالعه موردی: خلیج چساپیک) (دریافت مقاله) همایش ملی شهر سبز با محوریت تکنولوژی و انرژی های پاک در عمران،معماری و شهرسازی
24 مدل سازی و پیش بینی نرخ جهانی انس طلا با استفاده از مدل شبکه عصبی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی تحقیق و توسعه در مدیریت و اقتصاد مقاومتی
25 مدل عددی تاثیر سازه بافل سوراخ دار بر راندمان حوضچه های ته نشینی ثانویه مستطیلی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی توسعه پایدار در مهندسی عمران، معماری و شهرسازی ایران
26 مدل‌سازی پارامتر شوخی رودخانه مارون با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی (دریافت مقاله) همایش منطقه ای مهندسی عمران
27 مدلسازی و پیش بینی نرخ جهانی انس طلا با استفاده از مدل ترکیبی موجک- شبکه عصبی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی تحقیق و توسعه در مدیریت و اقتصاد مقاومتی
28 مدلسازی و پیشبینی نرخ جهانی انس طلا با استفاده از مدل برنامه ریزی بیان ژن (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی در مدیریت،حسابداری و اقتصاد با تاکید بر بازاریابی منطقه ای و جهانی
29 مروری بر روشهای بیولوژیکی پاکسازی فاضلابها؛فرآیندها و عملیاتها مطالعه موردی: کشور اردن (دریافت مقاله) همایش علمی چالش آب در استان قم
30 مقایسه عملکرد مدلهای شبکه عصبی موجکی، رگرسیون خطیچند متغیره و شبکه عصبی- مصنوعی در تخمین اکسیژن خواهیشیمیایی رودخانه کرج (دریافت مقاله) دهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران