رضا بندریان

 رضا بندریان پژوهشگاه صنعت نفت

رضا بندریان

Reza Bandarian

پژوهشگاه صنعت نفت

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 (دریافت مقاله) فصلنامه تخصصی رشد فناوری دوره: 12، شماره: 45
2 (دریافت مقاله) فصلنامه تخصصی رشد فناوری دوره: 12، شماره: 46
3 (دریافت مقاله) فصلنامه تخصصی رشد فناوری دوره: 10، شماره: 37
4 (دریافت مقاله) فصلنامه توسعه تکنولوژی صنعتی دوره: 8، شماره: 15
5 (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت توسعه فناوری دوره: 3، شماره: 4
6 (دریافت مقاله) فصلنامه سیاست نامه علم و فناوری دوره: 2، شماره: 3
7 (دریافت مقاله) فصلنامه تخصصی رشد فناوری دوره: 5، شماره: 19
8 (دریافت مقاله) فصلنامه تخصصی رشد فناوری دوره: 5، شماره: 17
9 (دریافت مقاله) فصلنامه تخصصی رشد فناوری دوره: 5، شماره: 18
10 (دریافت مقاله) فصلنامه توسعه تکنولوژی صنعتی دوره: 8، شماره: 15
11 (دریافت مقاله) فصلنامه تخصصی رشد فناوری دوره: 7، شماره: 28
12 (دریافت مقاله) فصلنامه سیاست نامه علم و فناوری دوره: 8، شماره: 1
13 (دریافت مقاله) فصلنامه سیاست نامه علم و فناوری دوره: 8، شماره: 3
14 (دریافت مقاله) فصلنامه توسعه تکنولوژی صنعتی دوره: 10، شماره: 20
15 (دریافت مقاله) فصلنامه توسعه تکنولوژی صنعتی دوره: 15، شماره: 29
16 (دریافت مقاله) فصلنامه توسعه تکنولوژی صنعتی دوره: 9، شماره: 17
17 (دریافت مقاله) فصلنامه توسعه تکنولوژی صنعتی دوره: 11، شماره: 22
18 (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت توسعه فناوری دوره: 1، شماره: 2
19 (دریافت مقاله) فصلنامه سیاست نامه علم و فناوری دوره: 2، شماره: 4
20 (دریافت مقاله) فصلنامه تخصصی رشد فناوری دوره: 6، شماره: 23
21 (دریافت مقاله) فصلنامه تخصصی رشد فناوری دوره: 7، شماره: 25
22 (دریافت مقاله) مجله ی مهندسی صنایع و مدیریت شریف دوره: 34، شماره: 2
23 (دریافت مقاله) دوفصلنامه اندیشه مدیریت راهبردی دوره: 5، شماره: 1
24 (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت توسعه فناوری دوره: 7، شماره: 1
25 (دریافت مقاله) فصلنامه تخصصی رشد فناوری دوره: 4، شماره: 16
26 (دریافت مقاله) فصلنامه توسعه تکنولوژی صنعتی دوره: 8، شماره: 14
27 (دریافت مقاله) فصلنامه توسعه تکنولوژی صنعتی دوره: 10، شماره: 19
28 (دریافت مقاله) فصلنامه توسعه تکنولوژی صنعتی دوره: 8، شماره: 16
29 (دریافت مقاله) فصلنامه تخصصی رشد فناوری دوره: 5، شماره: 20
30 (دریافت مقاله) فصلنامه سیاست نامه علم و فناوری دوره: 5، شماره: 4
31 (دریافت مقاله) فصلنامه تخصصی رشد فناوری دوره: 7، شماره: 26
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی و نهمین کنفرانس ملی مدیریت فناوری
2 (دریافت مقاله) همایش بین المللی مدیریت
3 (دریافت مقاله) ششمین همایش مراکز تحقیق و توسعه صنایع و معادن
4 (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس بین المللی پارادیم های نوین مدیریت هوشمندی تجاری و سازمانی
5 (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی مدیریت
6 (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی مدیریت
7 (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی دستاوردهای نوین پژوهشی در شیمی و مهندسی شیمی
8 (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی تجاری سازی فناوری
9 (دریافت مقاله) ششمین همایش مراکز تحقیق و توسعه صنایع و معادن
10 (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس بین المللی پارادیم های نوین مدیریت هوشمندی تجاری و سازمانی
11 (دریافت مقاله) سومین کنفرانس مدیریت تکنولوژی ایران
12 (دریافت مقاله) سومین کنفرانس مدیریت تکنولوژی ایران
13 (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه