ایمان زکوی

 ایمان زکوی متخصص فیزیولوژی ورزشی گرایش قلب، عروق و تنفس

ایمان زکوی

Iman Zakavi

متخصص فیزیولوژی ورزشی گرایش قلب، عروق و تنفس

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 (دریافت مقاله) فصلنامه فیزیولوژی ورزشی دوره: 7، شماره: 27
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 (دریافت مقاله) اولین همایش ملی دستاوردهای علوم ورزشی و سلامت دانشگاه علوم پزشکی آبادان
2 (دریافت مقاله) اولین همایش ملی دستاوردهای علوم ورزشی و سلامت دانشگاه علوم پزشکی آبادان
3 (دریافت مقاله) دومین همایش ملی دستاوردهای علوم ورزشی و سلامت اهواز
4 (دریافت مقاله) دومین همایش ملی دستاوردهای علوم ورزشی و سلامت اهواز
5 (دریافت مقاله) اولین همایش ملی دستاوردهای علوم ورزشی و سلامت دانشگاه علوم پزشکی آبادان
6 (دریافت مقاله) اولین همایش ملی دستاوردهای علوم ورزشی و سلامت دانشگاه علوم پزشکی آبادان
7 (دریافت مقاله) اولین همایش ملی دستاوردهای علوم ورزشی و سلامت دانشگاه علوم پزشکی آبادان
8 (دریافت مقاله) دومین همایش ملی دستاوردهای علوم ورزشی و سلامت اهواز
9 (دریافت مقاله) اولین همایش ملی علوم ورزشی و تربیت بدنی ایران
10 (دریافت مقاله) اولین همایش ملی علوم ورزشی و تربیت بدنی ایران
11 (دریافت مقاله) اولین همایش ملی علوم ورزشی و تربیت بدنی ایران
12 (دریافت مقاله) دومین همایش ملی دستاوردهای علوم ورزشی و سلامت اهواز
13 (دریافت مقاله) دومین همایش ملی دستاوردهای علوم ورزشی و سلامت اهواز
14 (دریافت مقاله) اولین همایش ملی دستاوردهای علوم ورزشی و سلامت دانشگاه علوم پزشکی آبادان
15 (دریافت مقاله) اولین همایش ملی دستاوردهای علوم ورزشی و سلامت دانشگاه علوم پزشکی آبادان
16 (دریافت مقاله) اولین همایش ملی دستاوردهای علوم ورزشی و سلامت دانشگاه علوم پزشکی آبادان