وحید حدادی اصل

 وحید حدادی اصل استاد - دانشگاه صنعتی امیرکبیر

وحید حدادی اصل

Vahid Hadadi Asl

استاد - دانشگاه صنعتی امیرکبیر

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 (دریافت مقاله) دوماهنامه علوم و تکنولوژی پلیمر دوره: 29، شماره: 3
2 (دریافت مقاله) دوماهنامه علوم و تکنولوژی پلیمر دوره: 22، شماره: 1
3 (دریافت مقاله) دوماهنامه علوم و تکنولوژی پلیمر دوره: 19، شماره: 6
4 (دریافت مقاله) دوماهنامه علوم و تکنولوژی پلیمر دوره: 23، شماره: 1
5 (دریافت مقاله) دوماهنامه علوم و تکنولوژی پلیمر دوره: 21، شماره: 2
6 (دریافت مقاله) دوماهنامه علوم و تکنولوژی پلیمر دوره: 20، شماره: 1
7 (دریافت مقاله) دوماهنامه علوم و تکنولوژی پلیمر دوره: 20، شماره: 6
8 (دریافت مقاله) دوماهنامه علوم و تکنولوژی پلیمر دوره: 22، شماره: 4
9 (دریافت مقاله) دوماهنامه علوم و تکنولوژی پلیمر دوره: 24، شماره: 2
10 (دریافت مقاله) دوماهنامه علوم و تکنولوژی پلیمر دوره: 28، شماره: 3
11 (دریافت مقاله) دوماهنامه علوم و تکنولوژی پلیمر دوره: 24، شماره: 1
12 (دریافت مقاله) دوماهنامه علوم و تکنولوژی پلیمر دوره: 21، شماره: 5
13 (دریافت مقاله) دوماهنامه علوم و تکنولوژی پلیمر دوره: 22، شماره: 1
14 (دریافت مقاله) دوماهنامه علوم و تکنولوژی پلیمر دوره: 23، شماره: 5
15 (دریافت مقاله) دوماهنامه علوم و تکنولوژی پلیمر دوره: 21، شماره: 6
16 (دریافت مقاله) دوماهنامه علوم و تکنولوژی پلیمر دوره: 27، شماره: 1
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی علوم و فناوری نانو
2 (دریافت مقاله) هفتمین همایش ملی دانشجویی مهندسی شیمی
3 (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
4 (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
5 (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
6 (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
7 (دریافت مقاله) نهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
8 (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
9 (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
10 (دریافت مقاله) اولین کنفرانس پتروشیمی ایران
11 (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
12 (دریافت مقاله) اولین کنفرانس پتروشیمی ایران
13 (دریافت مقاله) اولین کنفرانس پتروشیمی ایران
14 (دریافت مقاله) اولین کنفرانس پتروشیمی ایران
15 (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
16 (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
17 (دریافت مقاله) هفتمین همایش ملی دانشجویی مهندسی شیمی
18 (دریافت مقاله) اولین کنفرانس پتروشیمی ایران
19 (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
20 (دریافت مقاله) اولین کنفرانس پتروشیمی ایران
21 (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی علوم و فناوری نانو
22 (دریافت مقاله) چهاردهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
23 (دریافت مقاله) دومین همایش دانشجویی فناوری نانو
24 (دریافت مقاله) اولین کنفرانس پتروشیمی ایران
25 (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی علوم و فناوری نانو
26 (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی علوم و فناوری نانو
27 (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
28 (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
29 (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
30 (دریافت مقاله) نهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
31 (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
32 (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
33 (دریافت مقاله) سومین همایش بهینه سازی مصرف سوخت در ساختمان
34 (دریافت مقاله) کنفرانس آموزش مهندسی در 1404
35 (دریافت مقاله) هفتمین همایش ملی دانشجویی مهندسی شیمی
36 (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
37 (دریافت مقاله) دومین همایش بهینه سازی مصرف سوخت در ساختمان
38 (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی انرژی