حمید حسن پور

 حمید حسن پور رئیس دانشکده کامپیوتر دانشگاه صنعتی شاهرود

حمید حسن پور

Hamid Hassan Pour

رئیس دانشکده کامپیوتر دانشگاه صنعتی شاهرود

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 (دریافت مقاله) فصلنامه مدل سازی در مهندسی دوره: 15، شماره: 48
2 (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی برق دانشگاه تبریز دوره: 48، شماره: 2
3 (دریافت مقاله) فصلنامه دانش و تندرستی دوره: 11، شماره: 3
4 (دریافت مقاله) فصلنامه صنایع الکترونیک دوره: 9، شماره: 3
5 (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی برق دانشگاه تبریز دوره: 39، شماره: 1
6 (دریافت مقاله) فصلنامه علوم باغبانی ایران دوره: 48، شماره: 1
7 (دریافت مقاله) فصلنامه علوم باغبانی ایران دوره: 49، شماره: 1
8 (دریافت مقاله) فصلنامه علوم باغبانی ایران دوره: 48، شماره: 2
9 (دریافت مقاله) فصلنامه علوم باغبانی ایران دوره: 48، شماره: 3
10 (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش های میوه کاری دوره: 4، شماره: 2
11 (دریافت مقاله) مجله فیزیولوژی محیطی گیاهی دوره: 13، شماره: 52
12 (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی برق و الکترونیک ایران دوره: 13، شماره: 2
13 (دریافت مقاله) نشریه مهندسی سازه و ساخت دوره: 4، شماره: 3
14 (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی برق و الکترونیک ایران دوره: 15، شماره: 2
15 (دریافت مقاله) فصلنامه علوم باغبانی ایران دوره: 48، شماره: 3
16 (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش های میوه کاری دوره: 1، شماره: 2
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی پردازش سیگنال و سیستم های هوشمند
2 (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی پردازش سیگنال و سیستم های هوشمند
3 (دریافت مقاله) همایش ملی علوم و مهندسی کامپیوتر آینده پژوهشی-سرزمین پایدار
4 (دریافت مقاله) یازدهمین کنفرانس سراسری سیستم های هوشمند
5 (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بازشناسی الگو و پردازش تصویر ایران
6 (دریافت مقاله) سیزدهمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران
7 (دریافت مقاله) سیزدهمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران
8 (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی مهندسی برق و الکترونیک ایران
9 (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی مهندسی کامپیوتر ،برق و الکترونیک
10 (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات
11 (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی پردازش سیگنال و سیستم های هوشمند
12 (دریافت مقاله) دومین همایش یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی
13 (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم باغبانی ایران
14 (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم باغبانی ایران
15 (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی تکنولوژی مهندسی برق و کامپیوتر
16 (دریافت مقاله) سومین همایش یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی
17 (دریافت مقاله) سومین همایش یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی
18 (دریافت مقاله) اولین همایش ملی فناوری اطلاعات و ارتباطات
19 (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بازشناسی الگو و پردازش تصویر ایران
20 (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مهندسی برق کامپیوتر و فناوری اطلاعات
21 (دریافت مقاله) هفتمین کنگره ملی تازه یافته های مهندسی برق ایران
22 (دریافت مقاله) دومین همایش یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی
23 (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم باغبانی ایران
24 (دریافت مقاله) کنفرانس سراسری تحقیق در علوم کشاورزی ، منابع طبیعی و محیط زیست
25 (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم باغبانی ایران
26 (دریافت مقاله) همایش مهندسی کامپیوتر و توسعه پایدار با محوریت شبکه های کامپیوتری، مدلسازی و امنیت سیستم ها
27 (دریافت مقاله) سومین کنفرانس داده کاوی
28 (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس پردازش سیگنال و سیستم‌های هوشمند
29 (دریافت مقاله) اولین کنگره و نمایشگاه بین المللی علوم و تکنولوژی های نوین
30 (دریافت مقاله) سومین همایش ملی گیاهان دارویی و کشاورزی پایدار
31 (دریافت مقاله) شانزدهمین کنفرانس مهندسی برق ایران
32 (دریافت مقاله) یازدهمین کنفرانس سراسری سیستم های هوشمند
33 (دریافت مقاله) اولین کنگره و نمایشگاه بین المللی علوم و تکنولوژی های نوین
34 (دریافت مقاله) دومین کنفرانس داده کاوی ایران
35 (دریافت مقاله) اولین کنگره و نمایشگاه بین المللی علوم و تکنولوژی های نوین
36 (دریافت مقاله) سیزدهمین کنفرانس مهندسی پزشکی ایران
37 (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی حسابداری،مدیریت و نوآوری در کسب و کار
38 (دریافت مقاله) سومین کنفرانس پردازش سیگنال و سیستم‎ های هوشمند ایران
39 (دریافت مقاله) یازدهمین کنفرانس سراسری سیستم های هوشمند
40 (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی پردازش سیگنال و سیستم های هوشمند
41 (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مهندسی اکتشاف منابع زیرزمینی
42 (دریافت مقاله) هفتمین کنگره ملی تازه یافته های مهندسی برق ایران
43 (دریافت مقاله) هفتمین کنگره ملی تازه یافته های مهندسی برق ایران
44 (دریافت مقاله) هفتمین کنگره ملی تازه یافته های مهندسی برق ایران
45 (دریافت مقاله) دومین همایش ملی گیاهان دارویی دیم ایران
46 (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم باغبانی ایران
47 (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم باغبانی ایران
48 (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس پردازش سیگنال و سیستم‌های هوشمند
49 (دریافت مقاله) دومین کنگره ملی توسعه و ترویج مهندسی کشاورزی و علوم خاک ایران
50 (دریافت مقاله) سیزدهمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران
51 (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران
52 (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس پردازش سیگنال و سیستم‌های هوشمند
53 (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در مهندسی کامپیوتر و فن آوری اطلاعات
54 (دریافت مقاله) هفتمین کنگره ملی تازه یافته های مهندسی برق ایران
55 (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی فناوری در مهندسی برق و کامپیوتر