علی اکبر جمالی

 علی اکبر جمالی دانشیار گروه سنجش ازدور و GIS و آبخیزداری، واحد میبد، دانشگاه آزاد اسلامی

علی اکبر جمالی

Ali Akbar Jamali

دانشیار گروه سنجش ازدور و GIS و آبخیزداری، واحد میبد، دانشگاه آزاد اسلامی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 Detecting and Calculating the Soil Moisture Using Microwave Imagery (Case Study: Miyankale, Mazandaran) (دریافت مقاله) فصلنامه ی سنجش از دور راداری و نوری دوره: 2، شماره: 1
2 Soil loss and runoff generation in rangeland, rain-fed and abandoned rain-fed agriculture land-uses under simulated rainfall (دریافت مقاله) مجله تحقیقات منابع انسانی دوره: 7، شماره: 1
3 آنالوژی انتقال گرما و ممنتوم ناشی از آشفتگی جریان مجاور سطوح حرارتی عمودی تجهیزات واحدهای صنعتی و عملیاتی نفت و گاز (دریافت مقاله) ماهنامه نفت و انرژی دوره: 1، شماره: 3
4 استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی و مدل درختی فازی برای مکانیابی بهینه فضای سبز شهر هفشجان (دریافت مقاله) فصلنامه کاربرد سیستم اطلاعات جغرافیایی و سنجش از دور در برنامه‌ریزی دوره: 9، شماره: 2
5 استفاده از منطق فازی در مسیریابی بهینه به مکان های جدید فضای سبز شهری در شهرستان نهاوند استان همدان (دریافت مقاله) فصلنامه کاربرد سیستم اطلاعات جغرافیایی و سنجش از دور در برنامه‌ریزی دوره: 8، شماره: 4
6 بررسی اثر ویسکوزیته در عملیات واحد صنعتی جذب گاز و تاثیر برخی متغیرهای پارامتریک متاثر از اشفتگی فیلم مایع (دریافت مقاله) ماهنامه نفت و انرژی دوره: 1، شماره: 2
7 بررسی تجربی و شبیه سازی عددی یک جریان سه فازی بستر سیال به کمک ردیابی تصویری ذرات (دریافت مقاله) دوفصلنامه مکانیک سیالات و آیرودینامیک دوره: 3، شماره: 1
8 بررسی عملکرد و بازده گرمایی موتورهای گرمایی غیر متداول هم ارز با چرخه کارنو (دریافت مقاله) ماهنامه نفت و انرژی دوره: 2، شماره: 10
9 برگشت ناپذیری های رایج و تحلیل اگزرژتیکی یک سیستم نمونه مجهز به پمپ گرمایی (دریافت مقاله) ماهنامه نفت و انرژی دوره: 1، شماره: 4
10 بکارگیری ورقه های چندلایه PCM و امکان بازیافت انرژی در سامانه های برج خنک کننده و تحلیل حرارتی آن (دریافت مقاله) مجله چیلر و برج خنک کن دوره: 1، شماره: 1
11 تحلیل بازگشت ناپذیری بر روی عملکرد پمپ گرمایی دارای سه منبع گرما (دریافت مقاله) ماهنامه نفت و انرژی دوره: 1، شماره: 8
12 تحلیل ترمودینامیکی تولید آنتروپی در واکنش های شیمیایی به عنوان منبع موثر گرما در فرآیند (دریافت مقاله) ماهنامه نفت و انرژی دوره: 1، شماره: 7
13 تحلیل توزیع فضایی و مکان گزینی نصب بیلبوردهای تبلیغاتی با استفاده از منطق فازی و GIS در منطقه یک تهران (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای مکانی فضایی دوره: 3، شماره: 2
14 تحلیل جریان بخارات گرم در چیلر و شرایط تأمین هوا (دریافت مقاله) مجله چیلر و برج خنک کن دوره: 2، شماره: 9
15 تحلیل عددی پاسخ گذرای یک سیستم ذخیره انرژی حرارتی بستر فشرده استوانه ای شامل مواد تغییر فاز دهنده پارافینی و نانو پل آبی (دریافت مقاله) ماهنامه نفت و انرژی دوره: 2، شماره: 12
16 تحلیل عملکرد برج خنک کن در دستگاه تقطیر خورشیدی (دریافت مقاله) مجله چیلر و برج خنک کن دوره: 1، شماره: 8
17 تحلیل ماهیت افزایشی ضریب انتقال حرارت در مبدل های حرارتی به کمک نانو ذرات پراکنده در سیال (دریافت مقاله) مجله مبدل گرمایی دوره: 2، شماره: 10
18 تحلیل و مقایسه تغییرات کاربری/پوشش اراضی با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی (مطالعه موردی: اراضی تفت و مهریز) (دریافت مقاله) فصلنامه سنجش از دور و سامانه اطلاعات جغرافیایی در منابع طبیعی دوره: 10، شماره: 4
19 تحلیل کیفیت انتقال حرارت و تاثیر رسوب در تبادل گرهاى پوسته و لوله مجهز به بف ل هاى مختلف با ابزار دینامیک سیالات محاسباتى (دریافت مقاله) مجله مبدل گرمایی دوره: 69، شماره: 97
20 توان کاتالیزگری باکی بال های چند لایه و بررسی فرآیند کاتالیستی تولید فنیل اتیلن با تکیه بر ملاحظات انرژی و گزینش پذیری بالای محصول در فرآیند (دریافت مقاله) ماهنامه نفت و انرژی دوره: 2، شماره: 11
21 توصیف فرایند منبع تولید و شیوه های کاهش و حذف اکسیدهای سولفور (دریافت مقاله) ماهنامه نفت و انرژی دوره: 2، شماره: 15
22 سامانه های راهبر تحقیق و مکاشفه در عصر دانایی مطالعه موردی:دسترسی به موجودیت های انفورماتیو در توسعه صنعت نیروگاهی (دریافت مقاله) ماهنامه نفت و انرژی دوره: 1، شماره: 5
23 شبیه سازی یک سامانه حرارتی با سطوح توسعه یافته کوپل شده با برج خنک کن (دریافت مقاله) مجله چیلر و برج خنک کن دوره: 1، شماره: 4
24 طراحی پوشش های مقاوم در برابر ضربه توام با تامین آسایش حرارتی به کمک مواد تغییر فاز دهنده (دریافت مقاله) ماهنامه نفت و انرژی دوره: 3، شماره: 19
25 طرح رویکردی جدید در ترمودینامیک معاصر مطالعه موردی تاملی در تحلیل بازده و توان بیشینه خروجی موتورهای بازگشت ناپذیر گرمایی (دریافت مقاله) ماهنامه نفت و انرژی دوره: 1، شماره: 6
26 مطالعات تجربی و عددی مبدل های گرمایی پیش گرمکن در صنعت نفت و ارائه شیوه بهبود راندمان آن ها (دریافت مقاله) مجله مبدل گرمایی دوره: 2، شماره: 11
27 مقایسه دقت طبقه بندی سری زمانی تصاویر لندست در پایش تغییرات کاربری اراضی (دریافت مقاله) فصلنامه سنجش از دور و سامانه اطلاعات جغرافیایی در منابع طبیعی دوره: 8، شماره: 2
28 پهنه بندی خطر زمین لغزش با استفاده از منطق فازی (مطالعه ی موردی: حوضه ی آبخیر سد چم گردلان ایلام) (دریافت مقاله) فصلنامه مخاطرات محیط طبیعی دوره: 8، شماره: 22
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 After the earthquake crisis management by using GIS (Case Study: Isfahan area three) (دریافت مقاله) سومین همایش ملی کاربرد مدل های پیشرفته تحلیل فضایی(سنجش از دور و GIS) در آمایش سرزمین
2 After the earthquake crisis management by using GIS (Case Study: Isfahanarea three) (دریافت مقاله) دومین همایش ملی کاربرد مدل های پیشرفته تحلیل فضایی(سنجش از دور و GIS) در آمایش سرزمین
3 Experimental investigation of heat transfer coefficient of ethylene glycol and water Nickel ferrite nanofluid in double pipe heat exchanger with and without Wire coil inserts (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس مبدل های گرمایی
4 آشکار سازی تغییرات پوشش گیاهی با استفاده از روش رگرسیون لجستیک در مدل LCM با استفاده از تصاویر لندست سالهای 2015 - 1994(پژوهش موردی: منطقه گلپایگان استان اصفهان) (دریافت مقاله) دومین همایش ملی کاربرد مدل های پیشرفته تحلیل فضایی(سنجش از دور و GIS) در آمایش سرزمین
5 آشکارسازی تغییرات کاربری اراضی حوزه آبخیز گلپایگان با استفاده از تصاویر چند زمانه ماهواره لندست و سنجش ازدور (دریافت مقاله) دومین همایش ملی کاربرد مدل های پیشرفته تحلیل فضایی(سنجش از دور و GIS) در آمایش سرزمین
6 آشکارسازی تغییرات کاربری اراضی شهرستان اسدآباد – همدان با استفاده از روش LCM و شبکه عصبی (MLP) (دریافت مقاله) دومین همایش ملی کاربرد مدل های پیشرفته تحلیل فضایی(سنجش از دور و GIS) در آمایش سرزمین
7 آشکارسازی پوشش/کاربری اراضی با استفاده از مدل رگرسیون لجستیک مطالعه موردی بخش بربرود شهرستان الیگودرز (دریافت مقاله) دومین همایش ملی کاربرد مدل های پیشرفته تحلیل فضایی(سنجش از دور و GIS) در آمایش سرزمین
8 آنالیزهای مشخصه یابی مواد پرانرژی پلاستیکی پرسی (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی علوم و مهندسی دفاعی
9 اثر تغییرات کاربری اراضی بر روی میزان فرسایش در شدت های مختلف بارندگی با استفاده از دستگاه شبیه ساز باران (دریافت مقاله) اولین همایش ملی کشاورزی، محیط زیست و امنیت غذایی
10 اثر شدت و شیب و پوشش سطحی خاک بر رواناب و رسوب دهی با استفاده از دستگاه باران ساز درحوزه ی آبخیز دوکالی خرانق یزد (دریافت مقاله) پانزدهمین کنگره علوم خاک ایران
11 اثربخشی ورزش گوی رانی بر سلامت روان دانش آموزان ابتدایی مبتلا به سندروم داون (دریافت مقاله) همایش کشوری و جشنواره کودکان با نیازهای خاص
12 اثرسیستم های مختلف چرایی برمیزان نفوذپذیری خاک درمراتع استپی (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مقابله با بیابان زایی و توسعه پایدار تالابهای کویری ایران
13 ارائه روشی برای طبقه بندی سریع فرسایش خاک در مطالعات توجیهی در جهت توسعه پایدار در حوزه آبخیز (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی فرسایش و رسوب
14 ارائه نقشه خطر بهمن برفی با ارزیابی چندمعیاره مکانی وGIS(مطالعه موردی: حوزه آبخیز مشرف به شهرفیروزکوه) (دریافت مقاله) هفتمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران
15 ارزیابی اقدامات بیولوژیک آبخیزداری درکاهش اوج سیلاب با استفاده ازمدل HEC-HMS درحوزه آبخیز دهگین استان هرمزگان (دریافت مقاله) نهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران
16 ارزیابی انواع توابع همپوشانی فازی در مسیریابی لوله های نفت با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیاییGIS (دریافت مقاله) اولین کنفرانس سالانه پژوهش های معماری، شهرسازی و مدیریت شهری
17 ارزیابی تأثیر اجتماعی نهال‌کاری درمناطق بیابانی حاشیه ارگ یزد از دیدگاه ساکنان منطقه (دریافت مقاله) اولین همایش ملی کاربرد علوم و فناوریهای نوین در کشاورزی و منابع طبیعی
18 ارزیابی تغییرات خشکسالی استان یزد با استفاده شاخص های استخراجی از تصاویر ماهواره ای سنجنده MODIS (دریافت مقاله) دومین همایش ملی کاربرد مدل های پیشرفته تحلیل فضایی(سنجش از دور و GIS) در آمایش سرزمین
19 ارزیابی توان اکولوژیکی حوزه آبخیز خوانسار (با استفاده از GIS) (دریافت مقاله) همایش ملی کاربرد مدل های پیشرفته تحلیل فضایی(سنجش از دور و GIS) در آمایش سرزمین
20 ارزیابی روش های وزن دهی تحلیل سلسله مراتبی و تحلیل سلسله مراتبی فازی در مسیریابی لوله نفت (دریافت مقاله) اولین کنفرانس سالانه پژوهش های معماری، شهرسازی و مدیریت شهری
21 ارزیابی عملکرد پروژه‌های پخش سیلاب و سیل بند بر منابع آب زیرزمینی (مطالعه موردی: دشت فخرآباد مهریز) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی کاربرد علوم و فناوریهای نوین در کشاورزی و منابع طبیعی
22 ارزیابی عوامل مؤثر بر میزان مشارکت مردمی در طرح های آبخیزداری (مطالعه موردی: منطقه خضرآباد) (دریافت مقاله) سومین همایش ملی کاربرد علوم و فناوری های نوین در کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست
23 ارزیابی عوامل موثر بر میزان مشارکت مردمی در اجرای طرح‌های آبخیزداری (مطالعه موردی: حوزه آبخیز سد نهرین شهرستان طبس) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی کاربرد علوم و فناوریهای نوین در کشاورزی و منابع طبیعی
24 ارزیابی فنی پروژه های آبخیزداری حوزه بنادک سادات یزد (دریافت مقاله) چهاردهمین کنفرانس ملی هیدرولیک ایران
25 ارزیابی میزان رسوب واحدهای کاری حوزه آبخیز نیربا استفاده ازمدل FSM (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مقابله با بیابان زایی و توسعه پایدار تالابهای کویری ایران
26 ارزیابی و پهنه بندی کیفی سفره های آب زیر زمینی با استفاده از شاخص GQI در محیط GIS در دشت پیشکوه تفت (دریافت مقاله) سومین همایش ملی کاربرد مدل های پیشرفته تحلیل فضایی(سنجش از دور و GIS) در آمایش سرزمین
27 ارزیابی چند معیاره مکانی (SMCE)روشی نوین در اولویت بندی حوزه آبخیز کال قوزستان کاشمر برای احداث سدهای اصلاحی توری سنگی در مقابله با سیل (دریافت مقاله) نهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران
28 ارزیابی کارایی تولید انتروپی در واکنش‏های شیمیائی به عنوان منبع مؤثرگرما در فرایند (دریافت مقاله) اولین کنفرانس و نمایشگاه مدیریت انرژی در صنایع نفت و انرژی
29 ارزیابی کارایی عملگرهای فازی و بررسی نیمرخ توپوگرافی در پهنه بندی خطر زمین لغزش حوزه ی آبخیر سد ایلام (دریافت مقاله) سومین همایش ملی کاربرد مدل های پیشرفته تحلیل فضایی(سنجش از دور و GIS) در آمایش سرزمین
30 ارزیابی کمی منابع آب زیزمینی دشت یزد- اردکان و بررسی روند تغییرات آن با استفاده از GIS (دریافت مقاله) اولین همایش اندیشه ها وفناوری های نوین در علوم جغرافیایی
31 ارزیابی کیفی - کمی پروژه‌‌های آبخیرداری (مطالعه موردی حوزه طرزجان شهرستان تفت) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی کاربرد علوم و فناوریهای نوین در کشاورزی و منابع طبیعی
32 استاده از روش‌های تصمیم‌گیری چندمعیاره (MCDM) جهت مکان‌یابی پخش سیلاب با رویکرد تغذیه منابع زیرزمینی (مطالعه موردی: حوزه آبخیز خان سرخع الیگودرز) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی کاربرد علوم و فناوریهای نوین در کشاورزی و منابع طبیعی
33 استخراج نقشه کاربری اراضی از داده های سنجش از دور و روش شبکه عصبی و کاربرد آن در مسیریابی لوله نفت، منطقه: نفت سفید-مسجدسلیمان (دریافت مقاله) اولین کنفرانس سالانه پژوهش های معماری، شهرسازی و مدیریت شهری
34 استفاده از روش طبقه بندی نظارت شده دربررسی روندشورشدن رخساره حاشیه مرطوب با استفاده از داده های ماهواره ای ASTER و ETM+ مطالعه موردی کویر طبس (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مقابله با بیابان زایی و توسعه پایدار تالاب های کویری ایران
35 استفاده از سنجش از دور و رگرسیون لجستیک در GIS برای پیش بینی روند جابجایی و گذار ماسه ها در ارگ رضوان شهر اشکذر یزد (دریافت مقاله) سومین همایش ملی کاربرد علوم و فناوری های نوین در کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست
36 الزام تلفیق زمان مشخصه در تبیین مدل دینامیکی احتراق موتور راکت پیشرانه جامد (دریافت مقاله) یازدهمین کنفرانس مبدل های گرمایی،چیلر و برج خنک کن
37 الزامات ترموفیزیکی در فرایندهای اختلاط و ریخته گری پیشرانه جامد (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس مبدل های گرمایی،چیلر و برج خنک کن
38 الزامات سبک زندگی فرهنگی اسلامی از منظر امام صادق (ع) در جامعه ایرانی اسلامی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی سبک زندگی و سلامت
39 الزامات و شرایط سامانه‏‏های پیرولیزی ضایعات پلیمری (دریافت مقاله) سومین همایش مدیریت پساب و پسماند در صنایع نفت و انرژی
40 انتخاب بهترین مکان ساخت سدهای اصلاحی تور سنگی با روش چند معیاره مکانی در حوزه آبخیز آشناخور (دریافت مقاله) همایش ملی کاربرد مدل های پیشرفته تحلیل فضایی(سنجش از دور و GIS) در آمایش سرزمین
41 انتقال حرارت جابجایی اجباری جریان سیال درون محیط متخلخل با تولید گرما در داخل (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس مبدل های گرمایی
42 اولویت بندی حوزه آبخیز برای احداث سدهای اصلاحی توری سنگی با استفاده از روش ارزیابی چند معیاره مکانی (SMCE) (دریافت مقاله) همایش ملی کاربرد مدل های پیشرفته تحلیل فضایی(سنجش از دور و GIS) در آمایش سرزمین
43 اولویت بندی مکانی پخش سیلاب دشت سرآسیاب بادرود بااستفاده ازسیستم پشتیبان تصمیم گیری DSS (دریافت مقاله) دومین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
44 اولویت‌بندی مکانی عملیات سکوبندی با استفاده از تصمیم‌گیری چند معیاره مکانی (SMCE) در حوضه قورچای رامیان (دریافت مقاله) اولین همایش ملی کاربرد علوم و فناوریهای نوین در کشاورزی و منابع طبیعی
45 بازیافت انرژی در شبکه مبدل گرمایی فرایند تولید اسیدسولفوریک به روش مرطوب (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس مبدل های گرمایی،چیلر و برج خنک کن
46 برآورد رسوب و رواناب با استفاده از مدل N-SPECT (مطالعه موردی: حوزه آبخیز قلعه شاهرخ اصفهان) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی کاربرد علوم و فناوریهای نوین در کشاورزی و منابع طبیعی
47 برآورد فرسایش و رسوب به کمک داده های ماهواره ای و سامانه اطلاعات جغرافیایی با استفاده از مدل EPM (مطالعه موردی: حوزه آبخیز بابلرود، استان مازندران) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی جغرافیا، شهرسازی و توسعه پایدار
48 برآورد و مقایسه رطوبت خاک با استفاده از امواج رادار (مطالعه موردی: شهرستان بهشهر) (دریافت مقاله) دومین همایش ملی کاربرد مدل های پیشرفته تحلیل فضایی(سنجش از دور و GIS) در آمایش سرزمین
49 بررسی CFD نوسان جریان اطراف سازه‏های موجود در مسیر مجاری مبدل‏های حرارتی ‌ (دریافت مقاله) سومین همایش بین المللی مبدلهای گرمایی
50 بررسی آشفتگی جریان مجاور سطوح حرارتی عمودی در تجهیزات واحدهای صنعتی و عملیات نفت و گاز (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
51 بررسی اثر اقدامات آبخیزداری بر کاهش سیل با استفاده از مدل HEC-HMS (مطالعه موردی: حوزه آبخیز طزرجان) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدلسازی گیاه، آب، خاک و هوا
52 بررسی اثر بارش بر میزان رسوب در فصول مختلف مطالعه موردی حوضه آبخیز کارون زیر حوضه رود زرد (دریافت مقاله) دومین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
53 بررسی اثر بارش بر میزان رواناب در فصول مختلف مطالعه موردی حوضه آبخیز کارون زیر حوضه رود زرد (دریافت مقاله) دومین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
54 بررسی اثر تبدیل اراضی حاشیه کویری به اراضی زراعی و پسته‌زار بر توزیع اندازه ذرات خاک (مطالعه موردی: اراضی حاشیه‌ی کویر سیاه کوه) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی کاربرد علوم و فناوریهای نوین در کشاورزی و منابع طبیعی
55 بررسی استراتژی تهاجمی مدل سوات در خصوص مسایل اقتصادی و اجتماعی حوضه سد باغکل خوانسار (دریافت مقاله) سومین همایش ملی کاربرد علوم و فناوری های نوین در کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست
56 بررسی تأثیر سازندهای زمین شناسی، شیب و شدت بارندگی بر فرسایش و تولید رسوب با استفاده از بارانساز(مطالعه موردی: حوضه سرباز سمیرم) (دریافت مقاله) دومین همایش ملی بحران آب (تغییر اقلیم، آب و محیط زیست)
57 بررسی تأثیرات حرارتی پراکندگی نانو ذرات در سیال جاری درلوله های افقی یک مبدل گرمایی (دریافت مقاله) دومین همایش بین المللی مبدلهای گرمایی در صنایع نفت و انرژی
58 بررسی تاثیر اقدامات مکانیکی آبخیزداری برکاهش سیلخیزی با استفاده ازمدل HEC-HMS درحوزه آبخیز دهگین استان هرمزگان (دریافت مقاله) نهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران
59 بررسی تاثیرخشکسالی برپدیده ریزگردها با منشاء محلی دراستان یزد (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مقابله با بیابان زایی و توسعه پایدار تالابهای کویری ایران
60 بررسی تبادل حرارت و تاثیر تغییرات گرمایی در پلیمرهای پرانرژی پرس شده (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس مبدل های گرمایی،چیلر و برج خنک کن
61 بررسی تجربی و توسعه مدل تحلیلی برای تعیین مشخصه‏های چتر پاشش فاز مایع در بستر سیال سه فازی (دریافت مقاله) نخستین همایش مهندسی فرآیند در صنایع نفت، گاز، پتروشیمی و انرژی
62 بررسی تحلیلی امکان کاهش NOx تولیدی در سامانه‏های احتراقی (دریافت مقاله) نخستین همایش و نمایشگاه مشعل و کوره های صنعتی
63 بررسی تغیرات مکانی غلظت فسفات در ابخوان دشت شهرکرد با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی کاربرد علوم و فناوریهای نوین در کشاورزی و منابع طبیعی
64 بررسی تغییرات مکانی هدایت الکتریکی آبخوان دشت ارزوئیه (دریافت مقاله) اولین همایش ملی کاربرد علوم و فناوریهای نوین در کشاورزی و منابع طبیعی
65 بررسی تغییرات مکانی کیفیت آب زیرزمینی در دشت نجف آباداصفهان (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی پژوهش در مهندسی، علوم و تکنولوژی
66 بررسی تغییرات پوشش گیاهی با استفاده از سنجش از دور و رگرسیون لجستیک مطالعه موردی: منطقه گلپایگان (دریافت مقاله) اولین سمینار آینده پژوهی توسعه ملی ایران در بستر جغرافیا
67 بررسی تغییرات کاربری اراضی مرتعی به زراعی با استفاده از تصاویر ماهواره ای لندست ومدل رگرسیون لجستیک (مطالعه موردی بخشی از حوضه ازنا- الیگودرز) (دریافت مقاله) دومین همایش ملی کاربرد مدل های پیشرفته تحلیل فضایی(سنجش از دور و GIS) در آمایش سرزمین
68 بررسی توانایی دو مدل CA-Marcov و LCM در پیش بینی روندتوسعه فیزیکی شهر یزد (دریافت مقاله) دومین همایش ملی کاربرد مدل های پیشرفته تحلیل فضایی(سنجش از دور و GIS) در آمایش سرزمین
69 بررسی توانایی مدل CA مارکوف در کشف و بارزسازی تغییر بافت و رشد اراضی شهر یزد (دریافت مقاله) دومین کنگره بین المللی علوم زمین و توسعه شهری
70 بررسی توانایی مدل CA مارکوف در کشف و بارزسازی تغییر بافت و رشد اراضی شهر یزد (دریافت مقاله) اولین سمینار آینده پژوهی توسعه ملی ایران در بستر جغرافیا
71 بررسی خشک سالی های ایستگاه پل کشکان دواب ویسیان استان لرستان به روش SPI (دریافت مقاله) همایش ملی تغییرات اقلیم و مهندسی توسعه پایدار کشاورزی و منابع طبیعی
72 بررسی دلایل اصلی بیابان زایی درمناطق خشک مطالعه موردی: مهریز یزد (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مقابله با بیابان زایی و توسعه پایدار تالاب های کویری ایران
73 بررسی رابطه بین خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک با میزان فرسایش اندازه گیری شده توسط بارانساز (مطالعه موردی: حوزه آبخیز نیر) (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مدیریت جامع منابع آب
74 بررسی رابطه شیب، پوشش گیاهی و مساحت واحدهای کاری با میزان رسوب برآورد شده توسط مدل WSM ؛مطالعه موردی حوزه آبخیز نیر (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مدیریت جامع منابع آب
75 بررسی رابطه فرسایش‌پذیری بادی با پارامترهای فیزیکی و شیمیایی خاک در اثر تبدیل اراضی حاشیه کویر سایه‌کوه یزد به اراضی زراعی و پسته‌زار (دریافت مقاله) اولین همایش ملی کاربرد علوم و فناوریهای نوین در کشاورزی و منابع طبیعی
76 بررسی روند تغییرات کاربری اراضی در سالهای بین 1994 تا 2015 با استفاده از تصاویر ماهواره لندست و رگرسیون لجستیک (مطالعه موردی: حوضه آبخیزشهرستان خمین) (دریافت مقاله) دومین همایش ملی کاربرد مدل های پیشرفته تحلیل فضایی(سنجش از دور و GIS) در آمایش سرزمین
77 بررسی عملکرد اقتصادی پروژه های آبخیزداری حوزه بنادک سادات یزد (دریافت مقاله) چهاردهمین کنفرانس ملی هیدرولیک ایران
78 بررسی عملکرد اقدامات بیولوژیک حوزه آبخیز طزرجان در کاهش سیلاب با استفاده از مدل HEC-HMS (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدلسازی گیاه، آب، خاک و هوا
79 بررسی عملکرد سازه های حوزه آبخیز طزرجان استان یزد با استفاده ازمدل HEC-HMS (دریافت مقاله) نهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه
80 بررسی عوامل اقتصادی، فرهنگی ومحیطی موثر بر میزان مشارکت آبخزنشینان (مطالعه موردی: حوزه راویز - رودین) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی کاربرد علوم و فناوریهای نوین در کشاورزی و منابع طبیعی
81 بررسی عوامل خطا و عدم قطعیت در ردیابی ذرات به شیوه تصویربرداری (دریافت مقاله) دومین همایش علمی مهندسی فرآیند پالایش و پتروشیمی
82 بررسی عوامل فردی و اجتماعی موثر بر میزان مشارکت آبخیزنشینان (مطالعه موردی : حوزه راویز-رودین) (دریافت مقاله) همایش ملی پدافند غیر عامل در بخش کشاورزی
83 بررسی مقایسه ایی فضای سبزشهری شهر یزد در سه بازه زمانی با استفاده از روش رگرسیون لجستیک مدل lcm (مطالعه موردی شهریزد) (دریافت مقاله) دومین همایش ملی کاربرد مدل های پیشرفته تحلیل فضایی(سنجش از دور و GIS) در آمایش سرزمین
84 بررسی مقایسه ایی فضای سبزشهری شهر یزد در سه بازه زمانی با استفاده از روش رگرسیون لجستیک مدل lcm (مطالعه موردی شهریزد) (دریافت مقاله) دومین همایش ملی کاربرد مدل های پیشرفته تحلیل فضایی(سنجش از دور و GIS) در آمایش سرزمین
85 بررسی مقایسه ایی فضای سبزشهری شهر یزد در سه دوره زمانی و پیش بینی روند تغییرات با استفاده از روش رگرسیون لجستیک و زنجیره مارکوف(مطالعه موردی شهریزد) (دریافت مقاله) دومین همایش ملی کاربرد مدل های پیشرفته تحلیل فضایی(سنجش از دور و GIS) در آمایش سرزمین
86 بررسی مقایسهای پتانسیل یابی منابع آب زیرزمینی با استفاده از فنون تصمیم گیری تاپسیس و تحلیل سلسه مراتبی در محیط GIS (مطالعه موردی: حوضه دشت یزد – اردکان) (دریافت مقاله) دومین همایش سراسری محیط زیست، انرژی و پدافند زیستی
87 بررسی مقایسهای پتانسیل یابی منابع آب زیرزمینی با استفاده از فنون تصمیم گیری شبکه عصبی مصنوعی و رگرسیون لجستیک در محیط GIS (مطالعه موردی: حوضه دشت یزد – اردکان) (دریافت مقاله) دومین همایش سراسری محیط زیست، انرژی و پدافند زیستی
88 بررسی منطقه‌ای منحنی سنجه رسوب با تغییرات زمین‌شناسی و کاربری اراضی در اقلیم نیمه مرطوب (مطالعه موردی: حوزه‌های آبخیز میرقاسم و سنقز) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی کاربرد علوم و فناوریهای نوین در کشاورزی و منابع طبیعی
89 بررسی میزان اسیدیته آب با استفاده از مدل رگرسیون خطی چند متغیره ( مطالعه موردی : یزد- اردکان) (دریافت مقاله) دومین همایش ملی کاربرد مدل های پیشرفته تحلیل فضایی(سنجش از دور و GIS) در آمایش سرزمین
90 بررسی و مقایسه کارایی دو نمایه خشکسالی هواشناسی (PN),(SPI) در مدیریت خطر خشکسالی مطالعه موردی: حوزه آبخیز پلاسجان (دریافت مقاله) اولین همایش ملی کاربرد علوم و فناوریهای نوین در کشاورزی و منابع طبیعی
91 بررسی و پیش بینی تغییرات کاربری اراضی با استفاده از LCM و سیستم اطلاعات جغرافیایی (مطالعه موردی : منطقه زرجه بستان -استان قزوین) (دریافت مقاله) سومین همایش ملی کاربرد مدل های پیشرفته تحلیل فضایی(سنجش از دور و GIS) در آمایش سرزمین
92 بررسی و پیش بینی روند تغییرات پوشش گیاهی با استفاده از تصاویر ماهواره لندست و شبکه عصبی (مطالعه موردی: بخشی از حوضه آبخیز شازند در استان مرکزی) (دریافت مقاله) دومین همایش ملی کاربرد مدل های پیشرفته تحلیل فضایی(سنجش از دور و GIS) در آمایش سرزمین
93 بررسی و پیش بینی روند تغییرات پوشش گیاهی با استفاده از شاخص های NDVIو SAVI در شبکه عصبی(مطالعه موردی: حوزه آبخیز سر نمک در استان لرستان) (دریافت مقاله) دومین همایش ملی کاربرد مدل های پیشرفته تحلیل فضایی(سنجش از دور و GIS) در آمایش سرزمین
94 بررسی پارامترهای تاثیرگذار روی اندازه بلور در کریستالیزور ناپیوسته سرمایشی (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی نوآوری های اخیر در شیمی و مهندسی شیمی
95 بررسی کیفی- کمی پروژه های آبخیزداری به روش مدل تجربی (مطالعه موردی حوزه بنادک سادات یزد) (دریافت مقاله) چهاردهمین کنفرانس ملی هیدرولیک ایران
96 برنامه ریزی بیولوژیک مقابله با بیابانزایی با کمک سامانه تصمیم یار در مناطق خشک و بیابانی (موردی: دره بید طبس یزد) (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مقابله با بیابان زایی و توسعه پایدار تالابهای کویری ایران
97 بهبود عملکرد فرآیند رطوبت زدایی از سوخت پیشرانه مایع (متانول) در برج تقطیر (دریافت مقاله) یازدهمین کنفرانس مبدل های گرمایی،چیلر و برج خنک کن
98 بهترین مدل تخمین دبی سیلابی در حوزه آبخیز خلیج فارس در ایران (دریافت مقاله) اولین همایش منطقه ای بهره برداری از منابع آب حوضه های کارون و زاینده رود (فرصتها و چالشها)
99 بهینه سازی برج خنک کن به منظور کاهش هدررفت آب (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس مبدل های گرمایی،چیلر و برج خنک کن
100 بهینه سازی و بررسی پارامترهای موثر بر دانسیته پرس مواد پلیمری پرانرژی (دریافت مقاله) یازدهمین کنفرانس مبدل های گرمایی،چیلر و برج خنک کن
101 بکارگیری مدل AHP و توابع فازی در محیط GIS جهت مکان گزینی مدارس مطالعه موردی: شهر بندرعباس (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران، معماری، مدیریت شهری و محیط زیست در هزاره سوم
102 بکارگیری مدل ارزیابی چند معیاره مکانی (SMCE) دراولویت بندی محل احداث سدهای اصلاحی توری سنگی (گابیون)(مطالعه موردی حوضه آبخیز گندمینه الیگودرز) (دریافت مقاله) همایش ملی کاربرد مدل های پیشرفته تحلیل فضایی(سنجش از دور و GIS) در آمایش سرزمین
103 بکارگیری ورقه های چندلایه PCM و امکان بازیافت انرژی در سامانه های برج خنک کننده و تحلیل حرارتی آن (دریافت مقاله) نخستین همایش چیلر و برج خنک کن ایران
104 تأثیر خشکسالی و ترسالی بر روند دبی و رسوب حوضه پل کشکان دواب ویسیان استان لرستان به روش SPI (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی زیست شناسی و علوم طبیعی ایران
105 تاثیرخشکسالی برگسترش اراضی بیابانی استان یزد (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مقابله با بیابان زایی و توسعه پایدار تالابهای کویری ایران
106 تاثیرفعالیت های آبخیزداری برمسائل اقتصادی اجتماعی حوزه آبخیز مته سنگ شهرستان نیک شهر (دریافت مقاله) نهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران
107 تحدب شیب و ارائه یک سامانه پشتیبان تصمیم مکانی برای مدیریت بحران در برابر خطر زمین لغزش (مطالعه موردی حوزه آبخیزمنشاد یزد) (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران
108 تحلیل توزیع فضایی و ارایه مدل سازی و مکان گزینی نصب بیلبوردهای تبلیغاتی با استفاده از منطق فازی Fuzzy Logic و GIS مطالعه موردی منطقه یک تهران (دریافت مقاله) دومین همایش ملی کاربرد مدل های پیشرفته تحلیل فضایی(سنجش از دور و GIS) در آمایش سرزمین
109 تحلیل جریان بخارات گرم در چیلر و شرایط تأمین هوا (دریافت مقاله) نخستین همایش چیلر و برج خنک کن ایران
110 تحلیل حساسیت در تعیین موثرترین عامل در تصمیم گیری چند معیاره برای یافتن مناسب ترین مناطق احداث بندهای چوبی چپری حفاظت خاک (مطالعه موردی: حوزه آبخیز حبله رود) (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران مدیریت حوزه های آبخیز
111 تحلیل حساسیت وزن دهی عوامل مکانی با بررسی تغییرات ارزش پیکسلهای نقشه فازی شده از ارزیابی چند معیاره مکانی درباره محل احداث سدهای اصلاحی سنگ و سیمان در حوزه آبخیز (دریافت مقاله) همایش ژئوماتیک 87 و چهارمین همایش یکسان سازی نامهای جغرافیایی
112 تحلیل حساسیت وزن دهی عوامل مکانی با بررسی تغییرات ارزش پیکسلهای نقشه مکان یابی سدهای اصلاحی توری سنگی در حوزه آبخیز (دریافت مقاله) همایش ژئوماتیک 88
113 تحلیل حساسیت وزن دهی معیارها در SDSS و محیط GIS برای تعیین مناطق مناسب بانکت، سکو، فارو و پیت برای حفاظت خاک روی دامنه های شیبدار (مطالعه موردی حوزه آبخیز حبله رود) (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم خاک ایران
114 تحلیل ریسک خطرپذیری زلزله با استفاده از مدلهای پیشرفته فضایی مطالعه موردی شهرستان بافق (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مدیریت بحران،ایمنی، بهداشت، محیط زیست و توسعه پایدار
115 تحلیل سینتیکی حضور کاتالیست بوتیل نورات (BN) در سیستم یک ماده منفجره پلاستیکی (PBX) و کاتالیست BN/RDX (دریافت مقاله) نهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
116 تحلیل شرایط خنک سازی میکروکانال ها توسط جریان مایع (دریافت مقاله) دومین همایش بین المللی مبدلهای گرمایی در صنایع نفت و انرژی
117 تحلیل عملکرد برج خنک کن در دستگاه تقطیر خورشیدی (دریافت مقاله) نخستین همایش چیلر و برج خنک کن ایران
118 تحلیل فضایی پراکنش مراکز درمانی شهر یزد و مدل سازی و ارزیابی با آماره Morans I (دریافت مقاله) سومین همایش ملی کاربرد مدل های پیشرفته تحلیل فضایی(سنجش از دور و GIS) در آمایش سرزمین
119 تحلیل هیدرودینامیکی تبخیر پیوسته با ملاحظه ناپیوستگی های دانسیته در مرز فاز (دریافت مقاله) سومین همایش علمی مهندسی فرآیند( نفت،گاز پالایش و پتروشیمی)
120 تحلیل هیدرودینامیکی منطقه انتقال دررایزر راکتوربسترسیال گردشی (دریافت مقاله) چهاردهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
121 تحلیل پاسخ گذرای جریان متقاطع در تبادل‏گرهای گرمایی با چیدمان گوناگون دسته لوله و اشکال مختلف‌ (دریافت مقاله) سومین همایش بین المللی مبدلهای گرمایی
122 تحلیل پراکندگی جت مایع تبخیرشونده در جریانهای متقاطع (دریافت مقاله) سومین همایش علمی مهندسی فرآیند( نفت،گاز پالایش و پتروشیمی)
123 تحلیل چند معیاره مکانی و بوم شناختی وابداع سامانه ای تصمیم یار برای جانمایی سکوها در حفاظت خاک (دریافت مقاله) دومین همایش ملی کشاورزی بوم شناختی ایران
124 تحلیل کیفیت انتقال حرارت و تاثیر رسوب در تبادل گرهای پوسته و لوله مجهز به بفل های مختلف با ابزار دینامیک سیالات محاسباتی (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس مبدل های گرمایی
125 تعیین دامنه های شیبدار محدب حساس به فرسایش خاک و ارائه یک سامانه پشتیبان تصمیم مکانی در اولویت بندی عملیات بیولوژیک حفاظت خاک (مطالعه موردی حوزه آبخیز لزور) (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم خاک ایران
126 تعیین سریع واحدهای کاری حوزه ابخیز با داده های مکانی و GIS (دریافت مقاله) هفتمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران
127 توابع فازی و فرایند تحلیل سلسله مراتبی در مکانیابی بهینه احداث انجیرستان در حوضه دریاچه بختگان (دریافت مقاله) سومین همایش ملی کاربرد مدل های پیشرفته تحلیل فضایی(سنجش از دور و GIS) در آمایش سرزمین
128 جانمایی بهینهترین مکان جهت احداث ایستگاه فوق توزیع برق در طرح تفضیلی شهر برازجان با استفاده از GIS و منطق فازی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی علوم جغرافیایی
129 جانمایی و تحلیل نقش حلقه تبرید در واحد تولید آمونیاک (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس مبدل های گرمایی،چیلر و برج خنک کن
130 حذف خطای سایه با استفاده از تصاویر صعودی و نزولی سنجنده ی ERS1,2 منطقه مطالعاتی ارتفاعات شمال تهران (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مهندسی فناوری اطلاعات مکانی
131 رابطه ی کاربری اراضی بافرسایش پاشمانی و بافت خاک درحوزه ی آبخیز چادگان (دریافت مقاله) نهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران
132 روش های کلی تصفیه پساب صنعتی (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی نفت،گاز،پتروشیمی و HSE
133 سامانة تصمیم یارِ مکانی، در اولویت بندی مناطق فرسایشی در احداث بندهای چوبی - چپری برایحفاظت خاک (دریافت مقاله) دهمین کنگره علوم خاک ایران
134 سیستم حمایتی تصمیم گیری (GIS) مبتنی بر وب برای طراحی اجرای برنامه حفاظت اداره کشاورزی آمریکایی (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران مدیریت حوزه های آبخیز
135 شبیه سازی یک سامانه حرارتی با سطوح توسعه یافته کوپل شده با برج خنک کن (دریافت مقاله) نخستین همایش چیلر و برج خنک کن ایران
136 شناسایی عوامل درونی و بیرونی روش استراتژیک SWOT در بررسی مسایل اقتصادی و اجتماعی (مطالعه موردی: حوضه سد باغکل خوانسار) (دریافت مقاله) سومین همایش ملی کاربرد علوم و فناوری های نوین در کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست
137 شناسایی محل ایجاد سدهای زیر زمینی به کمک سامانه تحلیل تصمیم چند معیاره - (MCDAS) (مطالعه موردی منطقه عقدا) (دریافت مقاله) هفتمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
138 شناسایی محل ایجاد سدهای زیر زمینی به کمک سامانه تحلیل تصمیم چند معیاره MCDAS مطالعه موردی منطقه عقدا (دریافت مقاله) هفتمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
139 شناسایی محل ایجاد سدهای زیر زمینی به کمک سامانه تحلیل تصمیم چند معیاره( MCDAS )مطالعه موردی منطقه عقدا (دریافت مقاله) سومین کنگره ملی توسعه و ترویج مهندسی کشاورزی و علوم خاک ایران
140 شناسایی مهمترین عوامل فیزیوگرافی درسیلاب و برآورد دقیق دبی های سیلابی درحوضه های مناطق خشک و بیابانی (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مقابله با بیابان زایی و توسعه پایدار تالابهای کویری ایران
141 طراحی ترمودینامیکی برج های خنک کننده (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس مبدل های گرمایی،چیلر و برج خنک کن
142 فرآیند رطوبت زدایی از سوخت پیشرانه مایع (اتانول) به کمک بستر پرشده چرخشی (دریافت مقاله) یازدهمین کنفرانس مبدل های گرمایی،چیلر و برج خنک کن
143 فناوری‏های تجمیعی کاهش و حذف گازهای دودکش درمحفظه‏های احتراقی تجهیزات صنعتی تأمین‏کننده انرژی (دریافت مقاله) چهاردهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک
144 محاسبه و ارزیابی میزان عدم قطعیت در اندازه‌ گیری کمیت‏های دما و فشار در کوره‏های پالایشگاهی (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مشعل و کورههای صنعتی
145 مدل سازی تغییرات سرزمین (LCM) شهر تویسرکان با استفاده از نقشه های دو زمانه NDVI و داده های بارش (دریافت مقاله) دومین همایش ملی کاربرد مدل های پیشرفته تحلیل فضایی(سنجش از دور و GIS) در آمایش سرزمین
146 مدل سازی تغییرات پوشش گیاهی با استفاده از مدل رگرسیون لجستیک با استفاده از تکنیکLCM (پژوهش موردی: حوزه آبخیز غرب شهرداران) (دریافت مقاله) دومین همایش ملی کاربرد مدل های پیشرفته تحلیل فضایی(سنجش از دور و GIS) در آمایش سرزمین
147 مدل سازی تغییرات پوشش گیاهی خرم آباد با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی در LCM (دریافت مقاله) دومین همایش ملی کاربرد مدل های پیشرفته تحلیل فضایی(سنجش از دور و GIS) در آمایش سرزمین
148 مدل سازی تغییرات کاربری اراضی با استفاده از روش رگرسیون لجستیک در مدل LCM منطقه مورد مطالعاتی حوزه نیوان گلپایگان (دریافت مقاله) دومین همایش ملی کاربرد مدل های پیشرفته تحلیل فضایی(سنجش از دور و GIS) در آمایش سرزمین
149 مدل سازی تغییرات کاربری اراضی حوزه آبخیز گال چشمه با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی درLCM (دریافت مقاله) دومین همایش ملی کاربرد مدل های پیشرفته تحلیل فضایی(سنجش از دور و GIS) در آمایش سرزمین
150 مدل سازی و ارزیابی خطرپذیری زلزله با استفاده از مدل رگرسیون لجستیک (مطالعه موردی شهرستان بافق) (دریافت مقاله) دومین همایش ملی کاربرد مدل های پیشرفته تحلیل فضایی(سنجش از دور و GIS) در آمایش سرزمین
151 مدل کمینه‏سازی سطح انرژی نیازمند رصد ساختاری جریان در رایزر به کمک فناوریPIV (دریافت مقاله) دومین کنفرانس و نمایشگاه مدیریت انرژی صنعتی
152 مدلسازی تغییرات پوشش آبی دریاچه طشک با استفاده از روش رگرسیون لجستیک درمدل LCM (دریافت مقاله) سومین همایش ملی کاربرد مدل های پیشرفته تحلیل فضایی(سنجش از دور و GIS) در آمایش سرزمین
153 مدلسازی و پهنه بندی خطرپذیری زلزله با استفاده از تکنیک های تحلیل فضایی (مطالعه موردی شهر ابرکوه) (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مدیریت بحران،ایمنی، بهداشت، محیط زیست و توسعه پایدار
154 مدل‌های رایانه‌‌ای در مدیریت حوزه‌های آبخیز (مطالعه موردی نرم‌افزار N-SPECT) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی کاربرد علوم و فناوریهای نوین در کشاورزی و منابع طبیعی
155 مدیریت و پتانسیل یابی منابع آب حوزه آبخیز با استفاده از سنجش از دور و GIS (مطالعه موردی: کریت طبس) (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مدیریت جامع منابع آب
156 مروری بر پهنه بندی خطر سیل با استفاده از مدل هیدرولیکی تحلیل رودخانه (HEC – RASو سامانه اطلاعات جغرافیایی GIS (دریافت مقاله) هفتمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران
157 مروری برتاثیر اقدامات آبخیزداری برکاهش سیل خیزی حوزه آبخیز با کمک مدل HEC-HMS (دریافت مقاله) نهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه
158 مسیریابی بهینه جاده با استفاده از تکنیک های سامانه اطلاعات جغرافیایی، سنجش از دور و تصمیم گیری چند معیاره فازی منطقه مطالعاتی:"باغملک-دهدز" (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی زمین، فضا و انرژی پاک
159 مسیریابی بهینه راه آهن با استافده از تحلیل فضایی مکانی GIS مطالعه موردی: بافق، یزد (دریافت مقاله) دومین کنگره بین المللی علوم زمین و توسعه شهری
160 مسیریابی لوله های نفت با استفاده از مدل سازی عضویت و همپوشانی فازی چندمعیاره، منطقه مطالعاتی: نفت سفید-مسجدسلیمان (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی زمین، فضا و انرژی پاک
161 مشخصات حرارتی یک مبدل گرمایی جریان متقاطع با آرایش جریان جدید (دریافت مقاله) دومین همایش بین المللی مبدلهای گرمایی در صنایع نفت و انرژی
162 مطالعات GIS مبنا در بررسی انحنای دامنه های شیبدار، به عنوان عامل موثر در زمین لغزش (مطالعه موردی حوزه آبخیز دلیچای دماوند) (دریافت مقاله) همایش ژئوماتیک 88
163 مطالعه تطبیقی ریژنراتور های درون گرمایی و بی دررو با دیسیکانت مایع (دریافت مقاله) دومین همایش بین المللی مبدلهای گرمایی در صنایع نفت و انرژی
164 مطالعه حالت های متفاوت تهویه یک اتاق پینگ پونگ با وجودمنبع گرمایی و انتخاب حالت مطلوب (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس مبدل های گرمایی
165 معرفی سیر تکوینی مشعل‏های صنعتی تا شکل‏گیری سامانه‏های احتراقی بدون شعله (دریافت مقاله) نخستین همایش و نمایشگاه مشعل و کوره های صنعتی
166 مقایسه رسوبزایی و رواناب در رخسارههای فرسایشی سطحی و شیاری بر اثر تغییرات شیب و شدت بارش در حوضه آبخیز تنگاب سمیرم با استفاده از دستگاه بارانساز (دریافت مقاله) پانزدهمین کنگره علوم خاک ایران
167 ملاحظات تجربی در آزمایش استراند برنر و مدل سازی ریاضی تعیین نرخ سوزش در پیشران و تحلیل حرارتی آن (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس مبدل های گرمایی،چیلر و برج خنک کن
168 مکان گزینی بهینه مساجد با استفاده ازGIS و سیستم پشتیبان تصمیم گیری مکانی SDSS (نمونه موردی:شهریزد) (دریافت مقاله) دومین همایش ملی کاربرد مدل های پیشرفته تحلیل فضایی(سنجش از دور و GIS) در آمایش سرزمین
169 مکان گزینی بهینه پارک و فضای سبز شهری با استفاده ازGIS و سیستم پشتیبان تصمیم گیری مکانی SDSS (نمونه موردی:شهریزد) (دریافت مقاله) دومین همایش ملی کاربرد مدل های پیشرفته تحلیل فضایی(سنجش از دور و GIS) در آمایش سرزمین
170 مکان یابی احداث سدهای اصلاحی توری سنگی (گابیون) با روش ارزیابی چند معیاره مکانی (مطالعه موردی لکان) (دریافت مقاله) همایش ملی کاربرد مدل های پیشرفته تحلیل فضایی(سنجش از دور و GIS) در آمایش سرزمین
171 مکان یابی بهینه دفن مواد زائد جامد شهری با استفاده از GIS و تحلیل سلسله مراتبی (AHP) (منطقه مطالعاتی: شهر سی سخت) (دریافت مقاله) سومین همایش ملی کاربرد مدل های پیشرفته تحلیل فضایی(سنجش از دور و GIS) در آمایش سرزمین
172 مکان یابی دفن پسماند های شهری مورد مطالعاتی:شهر یاسوج (دریافت مقاله) سومین همایش ملی کاربرد مدل های پیشرفته تحلیل فضایی(سنجش از دور و GIS) در آمایش سرزمین
173 مکان یابی زمین لغزش در حوزه آبخیز با GIS و فنون تصمیم گیری (مطالعه موردی: حوزه آبخیز کوهرنگ) (دریافت مقاله) همایش ملی کاربرد مدل های پیشرفته تحلیل فضایی(سنجش از دور و GIS) در آمایش سرزمین
174 مکان یابی محل دفن زباله شهری با استفاده از مدل درختی ارزیابی چند معیار مکانی در GIS (مطالعه موردی: محدوده شهر اراک) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی کاربرد علوم و فناوریهای نوین در کشاورزی و منابع طبیعی
175 مکان یابی مراکز بهداشتی-درمانی با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی و فرایند تحلیل سلسله مراتبی AHPنمونه موردی :شهر یزد (دریافت مقاله) دومین همایش ملی کاربرد مدل های پیشرفته تحلیل فضایی(سنجش از دور و GIS) در آمایش سرزمین
176 مکان یابی پارک و فضای سبز شهری با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی و روش ارزیابی چند معیاری AHP (نمونه موردی سرنمک در استان لرستان) (دریافت مقاله) دومین کنگره بین المللی عمران،معماری و شهرسازی معاصر
177 مکانیابی احداث ایستگاه فوق توزیع برق با استفاده از منطق فازی (Fuzzy Logic) و GIS (مطالعه موردی: شهر برازجان) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس شهرسازی،مدیریت و توسعه شهری
178 مکانیابی احداث سدهای سنگی ملاتی با روش تحلیل چند معیاره مکانی (SMCE) (مطالعه موردی:حوزه آبخیز رحمت آباد) (دریافت مقاله) همایش ملی کاربرد مدل های پیشرفته تحلیل فضایی(سنجش از دور و GIS) در آمایش سرزمین
179 مکانیابی ایستگاه های آتش نشانی با استفاده از تلفیق منطق فازی Fuzzyدر محیط GIS (مطالعه موردی:دهبید) (دریافت مقاله) سومین همایش ملی کاربرد مدل های پیشرفته تحلیل فضایی(سنجش از دور و GIS) در آمایش سرزمین
180 مکانیابی ایستگاه های آتش نشانی شهر بندرعباس با استفاده از GIS و مدل AHP (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران، معماری، مدیریت شهری و محیط زیست در هزاره سوم
181 مکانیابی برای ساخت سدهای اصلاحی خشکه چین در حوزه آبخیز با بهره گیری از فنون تصمیم گیری مکانی (مطالعه موردی حوزه شمس آباد اراک) (دریافت مقاله) همایش ملی کاربرد مدل های پیشرفته تحلیل فضایی(سنجش از دور و GIS) در آمایش سرزمین
182 مکانیابی به روش سنتی (قضاوت کارشناسی) با مکانیابی از طریق تصمیم گیری چند معیاره مکانی جهت احداث سد در حوزه های آبخیز سوراندر سراوان استان سیستان و بلوچستان (دریافت مقاله) هفتمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
183 مکانیابی به روش سنتی قضاوت کارشناسی با مکانیابی از طریق تصمیم گیری چند معیاره مکانی جهت احداث سد در حوزه های آبخیز سوراندر سراوان استان سیستان و بلوچستان (دریافت مقاله) هفتمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
184 مکانیابی بهینه اسکان موقت پس از زلزله با استفاده از توابع عضویت و همپوشانی فازی در GIS (مطالعه موردی: منطقه یک شهر قم) (دریافت مقاله) سومین همایش ملی کاربرد مدل های پیشرفته تحلیل فضایی(سنجش از دور و GIS) در آمایش سرزمین
185 مکانیابی بهینه بیمارستانهای شهری با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی منطقه مورد مطالعه شهرصفاشهر (دریافت مقاله) سومین همایش ملی کاربرد مدل های پیشرفته تحلیل فضایی(سنجش از دور و GIS) در آمایش سرزمین
186 مکانیابی بهینه فضای سبز شهری با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی و روش FAHP (مطالعه موردی شهرستان شهرکرد) (دریافت مقاله) سومین همایش ملی کاربرد مدل های پیشرفته تحلیل فضایی(سنجش از دور و GIS) در آمایش سرزمین
187 مکانیابی بهینه پست های انتقال و فوق توزیع برق با استفاده از سیستم اطلاعات مکانی در منطقه تل خسرو استان کهکلویه و بویر احمد (دریافت مقاله) سومین همایش ملی کاربرد مدل های پیشرفته تحلیل فضایی(سنجش از دور و GIS) در آمایش سرزمین
188 مکانیابی زمین لغزش در حوزه آبخیز با GISو فنون تصمیم گیری (مطالعه موردی: حوزه آبخیز مشرف به شهرفیروزکوه) (دریافت مقاله) هفتمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران
189 مکانیابی سدهای اصلاحی (سنگی ملاتی) در حوضه آبخیز ده سفید با تحلیل چند معیاره مکانی (SMCE) با استفاده از نرم افزار ILWIS (دریافت مقاله) همایش ملی کاربرد مدل های پیشرفته تحلیل فضایی(سنجش از دور و GIS) در آمایش سرزمین
190 مکانیابی عرصه های مستعد پخش سیلاب به روش AHP با استفاده از GIS (مطالعه موردی حوزه آبخیز سرچهان بوانات از استان فارس) (دریافت مقاله) دومین همایش ملی کاربرد مدل های پیشرفته تحلیل فضایی(سنجش از دور و GIS) در آمایش سرزمین
191 مکانیابی مراکز بهداشتی- درمانی و بیمارستان با استفاده از توابع عضویت و همپوشانی فازی و مدلAHP در محیطGIS)مطالعه موردی: شهر بندرعباس) (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران، معماری، مدیریت شهری و محیط زیست در هزاره سوم
192 مکانیابی مناطق مستعد فرسایش خاک با استفاده از روشAHPو FUZZYمنطقه مطالعاتی:حوضه شهر سوریان (دریافت مقاله) سومین همایش ملی کاربرد مدل های پیشرفته تحلیل فضایی(سنجش از دور و GIS) در آمایش سرزمین
193 مکانیابی مناطق مستعدپخش سیلاب بااستفاده از روش Fuzzy-AHP مطالعه موردی شهرستان بوانات استان فارس (دریافت مقاله) سومین همایش ملی کاربرد مدل های پیشرفته تحلیل فضایی(سنجش از دور و GIS) در آمایش سرزمین
194 مکانیابی کتابخانه های عمومی شهر یزد در محیط GIS (دریافت مقاله) سومین همایش ملی کاربرد مدل های پیشرفته تحلیل فضایی(سنجش از دور و GIS) در آمایش سرزمین
195 نتایج نظری و تجربی یک سیستم پمپ حرارتی و بررسی ضریب عملکرد اگزرژتیک آن در شرایط بار کامل (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
196 پایش تغییرات حوزه آبخیز و پیش بینی تغییرات آن با استفاده از مدل رگرسیون لجستیک (حوزه آبخیز بالادست شهرستان خمین) (دریافت مقاله) دومین همایش ملی کاربرد مدل های پیشرفته تحلیل فضایی(سنجش از دور و GIS) در آمایش سرزمین
197 پایش خشکسالی با استفاده از شاخص های SPI و PNPI و SIAP و NICHE (دریافت مقاله) یازدهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر
198 پایش میدان سرعت لحظه ای و مشخصه های اغتشاش در بستر سیال CFB (دریافت مقاله) دومین همایش علمی مهندسی فرآیند پالایش و پتروشیمی
199 پایش و پیش بینی روند تغییرات مکانی کاربری اراضی و توسعه شهری با استفاده ازمدل CA-MARKOV (مطالعه موردی شهر یزد) (دریافت مقاله) دومین همایش ملی کاربرد مدل های پیشرفته تحلیل فضایی(سنجش از دور و GIS) در آمایش سرزمین
200 پایش و پیش بینی روند تغییرات مکانی کاربری اراضی و توسعه شهری با استفاده ازمدل LCM (مطالعه موردی شهر یزد) (دریافت مقاله) دومین همایش ملی کاربرد مدل های پیشرفته تحلیل فضایی(سنجش از دور و GIS) در آمایش سرزمین
201 پهنه بندی اراضی مستعد پخش سیلاب (دریافت مقاله) سومین همایش ملی کاربرد مدل های پیشرفته تحلیل فضایی(سنجش از دور و GIS) در آمایش سرزمین
202 پهنه بندی خطر زمین لغزش با ارزیابی مکانی چند متغیره با مدل سازی سلسله مراتبی (منطقه مورد مطالعه: حوزه آبخیز مشهدکاوه، استان اصفهان) (دریافت مقاله) دومین همایش ملی کاربرد مدل های پیشرفته تحلیل فضایی(سنجش از دور و GIS) در آمایش سرزمین
203 پهنه بندی خطر زمین لغزش با استفاده از روش ارزیابی چند معیاره مکانی (SMCE) (مطالعه موردی: حوضه آبخیز شهرستان بن استان چهارمحال وبختیاری) (دریافت مقاله) همایش ملی کاربرد مدل های پیشرفته تحلیل فضایی(سنجش از دور و GIS) در آمایش سرزمین
204 پهنه بندی خطر زمین لغزش با استفاده از روش ارزیابی چندمعیاره مکانی (SMCE) و تکنیک AHP (مطالعه موردی: حوضه آبخیز هفشجان، چهارمحال و بختیاری) (دریافت مقاله) همایش ملی کاربرد مدل های پیشرفته تحلیل فضایی(سنجش از دور و GIS) در آمایش سرزمین
205 پهنه بندی خطر زمین لغزش با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی AHP در محیط ILWIS (مطالعه موردی: حوضه آبخیزفارسان چهارمحال بختیاری) (دریافت مقاله) همایش ملی کاربرد مدل های پیشرفته تحلیل فضایی(سنجش از دور و GIS) در آمایش سرزمین
206 پهنه بندی خطر زمین لغزش در محیط نرم افزارILWIS با استفاده از روش ارزیابی چندمعیاره مکانی((SMCE (مطالعه موردی: حوزه آبخیز کوهرنگ) (دریافت مقاله) دومین همایش ملی کاربرد مدل های پیشرفته تحلیل فضایی(سنجش از دور و GIS) در آمایش سرزمین
207 پهنه بندی خطرسیل با استفاده ازمدل هیدرولیکی تحلیل رودخانه HEC–RAS و سامانه اطلاعات جغرافیایی GIS مطالعه موردی: حوزه آبخیز منشاد - استان یزد (دریافت مقاله) نهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه
208 پهنه بندی زمین لغزش های منطقه شواز یزد به کمک GIS (دریافت مقاله) دومین همایش ملی کاربرد مدل های پیشرفته تحلیل فضایی(سنجش از دور و GIS) در آمایش سرزمین
209 پهنه بندی شاخص آسیب پذیزی آبخوان فارسان با استفاده از مدل دراستیک (دریافت مقاله) دومین همایش ملی بهداشت محیط،سلامت ومحیط زیست پایدار
210 پهنه بندی نسبت جذب سدیم آب زیرزمینی دشت مرودشت با بهره گیری از سامانه اطلاعات جغرافیایی و زمین آمار (دریافت مقاله) کنفرانس سالانه علمی - تخصصی عمران، معماری، شهرسازی و علوم جغرافیا در ایران باستان و معاصر
211 پهنه بندی هدایت الکتریکی آب زیرزمینی دشت مرودشت با بهره گیری از سامانه اطلاعات جغرافیایی و زمین آمار (دریافت مقاله) کنفرانس سالانه علمی - تخصصی عمران، معماری، شهرسازی و علوم جغرافیا در ایران باستان و معاصر
212 پهنه بندی و ارزیابی خطرپذیری زلزله با استفاده از مدل شبکه عصبی پرسپترون چند لایه MLP (مطالعه موردی شهر ابرکوه) (دریافت مقاله) دومین همایش ملی کاربرد مدل های پیشرفته تحلیل فضایی(سنجش از دور و GIS) در آمایش سرزمین
213 پهنه‌بندی و بررسی تغییرات فصلی نیترات در آبخوان دشت شهرکرد (دریافت مقاله) اولین همایش ملی کاربرد علوم و فناوریهای نوین در کشاورزی و منابع طبیعی
214 پیش بینی رشد مکانی و توسعه پراکنده شهر یزد با استفاده از تحلیل های پیشرفته فضایی (Marcov و (Lcm) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس شهرسازی،مدیریت و توسعه شهری
215 پیش بینی روند تغییرات حوضه آبخیز با استفاده از مدل رگرسیون لجستیک (مطالعه موردی حوضه آبخیز چهار چشمه اراک) (دریافت مقاله) دومین همایش ملی کاربرد مدل های پیشرفته تحلیل فضایی(سنجش از دور و GIS) در آمایش سرزمین
216 پیش بینی روند حرکت تپه های ماسه ای با استفاده از سنجش از دور شبکه عصبی چند لایه پرسپترون در ارگ رضوانشهر اشکذر یزد (دریافت مقاله) سومین همایش ملی کاربرد علوم و فناوری های نوین در کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست
217 پیچیدگی الگوی جریان در مجاورت دیواره‏های بازتابنده و دیرگداز کوره‏های صنعتی (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مشعل و کورههای صنعتی
218 کاربرد GIS و فرایند تحلیل سلسله مراتبی در پهنه بندی خطرزمین لغزش و مقایسه ارجحیت عوامل موثر در ایجاد لغزش مطالعه موردی : حوضه آبخیز منشاد یزد (دریافت مقاله) همایش ژئوماتیک 88
219 کاربرد تصمیم گیری چندمعیاره مکانی SMCE درارزیابی مکان احداث بندهای خشکه چین درحوضه قورچای رامیان گلستان (دریافت مقاله) نهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران
220 کاربرد تکنیک استراتژیک سوات به منظور بررسی مسایل و ملاحظات حوزه های آبخیز (دریافت مقاله) سومین همایش ملی کاربرد علوم و فناوری های نوین در کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست
221 کارکرد روش مونتکارلو در مدلسازی مولکولی سوختهای نفتی در موتورهای پیشران (دریافت مقاله) سومین همایش علمی مهندسی فرآیند( نفت،گاز پالایش و پتروشیمی)
222 گروه بندی زیرحوزه های آبخیزازنظرسیلاب باتوجه بهعوامل فیزیوگرافی درمناطق خشک و بیابانی (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مقابله با بیابان زایی و توسعه پایدار تالابهای کویری ایران