امین بزازی

 امین بزازی عضو هیات علمی دانشگاه و مدیر گروه برق و کامپیوتر موسسه آموزش عالی میرداماد گرگان

امین بزازی

Amin Bazazi

عضو هیات علمی دانشگاه و مدیر گروه برق و کامپیوتر موسسه آموزش عالی میرداماد گرگان

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی فناوری اطلاعات، کامپیوتر و مخابرات
2 (دریافت مقاله) کنفرانس ملی ربات های پروازی
3 (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی مهندسی و فناوری ربات های پروازی
4 (دریافت مقاله) کنفرانس ملی ربات های پروازی
5 (دریافت مقاله) کنفرانس ملی ربات های پروازی
6 (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی رویکردهای نوین در مهندسی کامپیوتر و برق
7 (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی مهندسی برق ایران
8 (دریافت مقاله) کنفرانس ملی ربات های پروازی
9 (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی مهندسی و فناوری ربات های پروازی
10 (دریافت مقاله) کنفرانس ملی ربات های پروازی
11 (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی رویکردهای نوین در مهندسی کامپیوتر و برق
12 (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی مهندسی و فناوری ربات های پروازی
13 (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی مهندسی و فناوری ربات های پروازی
14 (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی مهندسی و فناوری ربات های پروازی
15 (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی مهندسی و فناوری ربات های پروازی
16 (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی مهندسی و فناوری ربات های پروازی
17 (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی مهندسی و فناوری ربات های پروازی
18 (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی مهندسی و فناوری ربات های پروازی
19 (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی مهندسی و فناوری ربات های پروازی
20 (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی مهندسی و فناوری ربات های پروازی
21 (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی مهندسی و فناوری ربات های پروازی
22 (دریافت مقاله) سیزدهمین کنفرانس مهندسی برق ایران
23 (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی مهندسی برق ایران
24 (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی مهندسی و فناوری ربات های پروازی