جلال حجازی

 جلال حجازی رئیس هیات مدیره انجمن علمی ریخته‌گری ایران

جلال حجازی

Jalal Hejazi

رئیس هیات مدیره انجمن علمی ریخته‌گری ایران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 (دریافت مقاله) فصلنامه آموزش مهندسی ایران دوره: 7، شماره: 26
2 (دریافت مقاله) فصلنامه آموزش مهندسی ایران دوره: 7، شماره: 26
3 (دریافت مقاله) فصلنامه آموزش مهندسی ایران دوره: 12، شماره: 46
4 (دریافت مقاله) دوفصلنامه مهندسی متالورژی و مواد دوره: 25، شماره: 2
5 (دریافت مقاله) فصلنامه آموزش مهندسی ایران دوره: 7، شماره: 28
6 (دریافت مقاله) فصلنامه آموزش مهندسی ایران دوره: 18، شماره: 71
7 (دریافت مقاله) فصلنامه آموزش مهندسی ایران دوره: 3، شماره: 10
8 (دریافت مقاله) فصلنامه آموزش مهندسی ایران دوره: 3، شماره: 10
9 (دریافت مقاله) فصلنامه آموزش مهندسی ایران دوره: 3، شماره: 10
10 (دریافت مقاله) فصلنامه آموزش مهندسی ایران دوره: 3، شماره: 10
11 (دریافت مقاله) فصلنامه آموزش مهندسی ایران دوره: 3، شماره: 10
12 (دریافت مقاله) فصلنامه آموزش مهندسی ایران دوره: 3، شماره: 10
13 (دریافت مقاله) فصلنامه آموزش مهندسی ایران دوره: 3، شماره: 10
14 (دریافت مقاله) فصلنامه آموزش مهندسی ایران دوره: 7، شماره: 26
15 (دریافت مقاله) فصلنامه آموزش مهندسی ایران دوره: 7، شماره: 26
16 (دریافت مقاله) فصلنامه آموزش مهندسی ایران دوره: 12، شماره: 48
17 (دریافت مقاله) فصلنامه آموزش مهندسی ایران دوره: 7، شماره: 26
18 (دریافت مقاله) فصلنامه آموزش مهندسی ایران دوره: 5، شماره: 19
19 (دریافت مقاله) فصلنامه آموزش مهندسی ایران دوره: 3، شماره: 10
20 (دریافت مقاله) فصلنامه آموزش مهندسی ایران دوره: 7، شماره: 26
21 (دریافت مقاله) فصلنامه آموزش مهندسی ایران دوره: 3، شماره: 10
22 (دریافت مقاله) فصلنامه آموزش مهندسی ایران دوره: 3، شماره: 10
23 (دریافت مقاله) فصلنامه آموزش مهندسی ایران دوره: 3، شماره: 10
24 (دریافت مقاله) فصلنامه آموزش مهندسی ایران دوره: 7، شماره: 26
25 (دریافت مقاله) فصلنامه آموزش مهندسی ایران دوره: 3، شماره: 10
مقالات کنفرانسی