آذر صائمیان

 آذر صائمیان رئیس شورای سیاست گذاری مجله مدیریت -  انجمن مدیریت ایران

آذر صائمیان

Azar Saemian

رئیس شورای سیاست گذاری مجله مدیریت - انجمن مدیریت ایران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات کنفرانسی