هلن مربی هروی

 هلن مربی هروی

هلن مربی هروی

Helen Morabi Heravi

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 بررسی تاثیر عوامل موثر در جذب گردشگران دربازاریابی گردشگری (دریافت مقاله) مجله مدیریت محیط زیست و توسعه پایدار دوره: 3، شماره: 1
2 بررسی تاثیر نهادینه کردن رفتار زیست محیطی در شهروندان بر کارآیی و اثربخشی سازمان ها (دریافت مقاله) مجله مدیریت محیط زیست و توسعه پایدار دوره: 2، شماره: 5
3 بررسی تاثیر ویژگی های فردی و طبقه اجتماعی در رفتار مسیولانه زیست محیطی (دریافت مقاله) مجله مدیریت محیط زیست و توسعه پایدار دوره: 2، شماره: 5
4 بررسی رابطه بین سکوت سازمانی و کیفیت محیط زیست (دریافت مقاله) مجله مدیریت محیط زیست و توسعه پایدار دوره: 2، شماره: 5
5 بررسی رابطه سرمایه های اجتماعی، تعهد سازمانی و رفتار فرانقشی در محیط زیست (دریافت مقاله) مجله مدیریت محیط زیست و توسعه پایدار دوره: 2، شماره: 5
6 بررسی همبستگی رفتارهای زیست محیطی و عدالت اجتماعی با سبک زندگی زیست محیطی (دریافت مقاله) مجله مدیریت محیط زیست و توسعه پایدار دوره: 2، شماره: 5
7 بررسی کیفیت فیزیکی و شیمیایی آب شرب شهر سرعین با استانداردهای ملی و جهانی (دریافت مقاله) مجله مدیریت محیط زیست و توسعه پایدار دوره: 2، شماره: 5
8 تدوین استراتژی جهت تمرکز بر صنایع روستایی (اقتصاد غیر زراعتی) برای رسیدن به توسعه پایدار به روش تحلیل SWOT (دریافت مقاله) مجله مدیریت محیط زیست و توسعه پایدار دوره: 3، شماره: 1
9 تدوین استراتژی های جایگزینی سموم پرخطر شیمیایی با فرمونها با رویکرد کاربرد مدیریت تلفیقی آفات (IPM) در مزارع برنج (دریافت مقاله) مجله مدیریت محیط زیست و توسعه پایدار دوره: 3، شماره: 1
10 نقش توسعه فرهنگی در مدیریت پایدار شهری در ایران و مقایسه آن با شاخص های یونسکو در ادبیات موضوع (دریافت مقاله) مجله مدیریت محیط زیست و توسعه پایدار دوره: 3، شماره: 1
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 ارزیابی و رتبه بندی راهکارهای مدیریتی در مناطق ساحلی جنوب کشور با بهره گیری از تکنیک تلفیقی Delphi و مدل تصمیم گیری Topsis (دریافت مقاله) چهارمین کنگره بین المللی توسعه کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری ایران
2 بررسی تغییرات الگوهای آب و هوایی ناشی از تغییرات اقلیمی در ایران (دریافت مقاله) دومین کنگره بین المللی توسعه کشاورزی و محیط زیست با تاکید بر برنامه توسعه ملل
3 بررسی جنبه های اقتصادی بازیافت کاغذ و پلاستیک از مبدا در شهر تهران مطالعه موردی مناطق 6، 17، 20 (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مدیریت پسماند و جایگاه آن در برنامه ریزی شهری
4 تدوین استراتژی های بازاریابی سبز در برندسازی شرکت های خدمات مسافرتی و گردشگری (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی دانش و فناوری علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست ایران
5 تدوین استراتژی های مدیریت جامع منابع آب (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی دانش و فناوری علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست ایران
6 تدوین استراتژی های موثر جهت پشتیبانی از سیاست های ترویج زیست پالایی با استفاده از آنالیز SOWT (دریافت مقاله) چهارمین کنگره بین المللی توسعه کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری ایران
7 قیمت گذاری آب و محصولات کشاورزی با استفاده از روش سقف و تجارت به منظور ایجاد بازار آب (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی دانش و فناوری علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست ایران
8 مقایسه عوامل موثر بر ایجاد حوادث شغلی در شرکت کشت و صنعت کارون (دریافت مقاله) چهارمین کنگره بین المللی توسعه کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری ایران