دکتر ابوالحسن غفاری

دکتر ابوالحسن غفاری دانشیار، گروه معرفت شناسی، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، قم ، ایران

دکتر ابوالحسن غفاری

Dr. AbolHasan Ghaffari

دانشیار، گروه معرفت شناسی، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، قم ، ایران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.