دکتر بهادر فانی

دکتر بهادر فانی دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان

دکتر بهادر فانی

Dr. Bahador Fani

دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 Analysis and Simulation of Inverter-Based Microgrid Droop Control Method in Island Operation Mode (دریافت مقاله) فصلنامه پردازش سیگنال و انرژیهای تجدیدپذیر دوره: 6، شماره: 1
2 ارائه یک مبدل دو طرفه ایزوله جدید با جریان خروجی پیوسته (دریافت مقاله) فصلنامه روش های هوشمند در صنعت برق دوره: 1، شماره: 1
3 ارزیابی قابلیت اعتماد انواع SVC در سیستم های قدرت با استفاده از زنجیره ی مارکوف (دریافت مقاله) فصلنامه روش های هوشمند در صنعت برق دوره: 6، شماره: 22
4 Decentralized Synergistic Control of Multi-Machine Power System Using Power System Stabilizer (دریافت مقاله) فصلنامه پردازش سیگنال و انرژیهای تجدیدپذیر دوره: 4، شماره: 4
5 Improved Protection System for Distribution Network to Maintain Fuse in the Presence of Distributed Generation Resources (دریافت مقاله) مجله تحقیقات نوین در برق دوره: 9، شماره: 2
6 Isolation Detection Using Decision Tree Algorithm in Micro-Grids with Variety of Distributed Production Resources (دریافت مقاله) مجله تحقیقات نوین در برق دوره: 8، شماره: 3
7 Synchronous Generator Excitation System Controller Design Using Feedback Linearization and H-Infinity Methods (دریافت مقاله) فصلنامه پردازش سیگنال و انرژیهای تجدیدپذیر دوره: 5، شماره: 4
8 بررسی پایداری بار غیرخطی کوره قوس الکتریکی در حضور منابع توان راکتیو (دریافت مقاله) فصلنامه روش های هوشمند در صنعت برق دوره: 5، شماره: 17
9 بررسی و بهبود مبدلهای بهره بالا برای کاربردهای سلول خورشیدی (دریافت مقاله) فصلنامه روش های هوشمند در صنعت برق دوره: 7، شماره: 28
10 برنامه ریزی و تخمین تصادفی ظرفیت یک ایستگاه شارژ خودروهای الکتریکی با سقف خورشیدی با استفاده از نظریه صف و جنگل تصادفی (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی برق و الکترونیک ایران دوره: 16، شماره: 1
11 بهبود تقسیم توان راکتیو در ریزشبکه های جزیره ای با استفاده از امپدانس مجازی وفقی (دریافت مقاله) مجله هوش محاسباتی در مهندسی برق دوره: 9، شماره: 4
12 بهبود رفتار گذرای توربین های بادی مبتنی بر DFIG با به کارگیری استراتژی کنترلی با محاسبات درجه کسری (دریافت مقاله) فصلنامه روش های هوشمند در صنعت برق دوره: 4، شماره: 16
13 بهبود رفتار گذرای توربینهای بادی مبتنی بر DFIG با به کارگیری استراتژی کنترلی با میرایی فعال (دریافت مقاله) فصلنامه روش های هوشمند در صنعت برق دوره: 6، شماره: 24
14 بهبود عملکرد روش های افتی متداول هنگام وقوع خطا در یک ریزشبکه ی جزیره ای با استفاده از مفهوم امپدانس مجازی (دریافت مقاله) مجله فناوری های نوین در مهندسی برق و سیستم انرژی سبز دوره: 1، شماره: 1
15 پیش بینی دقیق بار فیدرهای شبکه توزیع در روزهای کاری هفته با استفاده از اطلاعات گذشته بار (دریافت مقاله) فصلنامه روش های هوشمند در صنعت برق دوره: 5، شماره: 18
16 پیش بینی میان مدت بار مسکونی مبتنی بر انتخاب ویژگی به روش تحلیل اجزای مجاور (دریافت مقاله) مجله هوش محاسباتی در مهندسی برق دوره: 13، شماره: 2
17 تحلیل پایداری و کنترل توربین بادی مبتنی بر DFIG با به کارگیری استراتژی FBC (دریافت مقاله) فصلنامه روش های هوشمند در صنعت برق دوره: 4، شماره: 15
18 تحلیل حساسیت مسیر DFIG نسبت به پارامترهای کنترلی در برابر تغییر سرعت باد و تغییر امپدانس خط اتصال DFIG به شبکه (دریافت مقاله) فصلنامه روش های هوشمند در صنعت برق دوره: 5، شماره: 20
19 جبران سازی هارمونیک و کنترل ولتاژ و فرکانس ریزشبکه مبتنی بر توزیع تناسبی توان با استفاده از روش امپدانس مجازی تطبیقی (دریافت مقاله) فصلنامه روش های هوشمند در صنعت برق دوره: 14، شماره: 53
20 جلوگیری از وقوع انشعاب در ریزشبکه های اینورتری خودگردان با استفاده از تکنیک امپدانس مجازی (دریافت مقاله) مجله هوش محاسباتی در مهندسی برق دوره: 12، شماره: 3
21 روش جدید کنترل تنظیمات حفاظتی ریزشبکه با ضریب‌نفوذ بالای تولیدات پراکنده (دریافت مقاله) مجله هوش محاسباتی در مهندسی برق دوره: 10، شماره: 4
22 روش حفاظت هماهنگ بر مبنای کنترل امپدانس مجازی برای ریزشبکه های حلقوی (دریافت مقاله) فصلنامه روش های هوشمند در صنعت برق دوره: 12، شماره: 46
23 طراحی و ساخت یک مبدل DC-DC منبع جریان جدید با کلیدزنی نرم (ZCS) (دریافت مقاله) فصلنامه روش های هوشمند در صنعت برق دوره: 1، شماره: 3
24 طرح حفاظت سلسله مراتبی مبتنی بر سیستم های چندعاملی در شبکه های توزیع و در حضور منابع تولید پراکنده (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی برق و الکترونیک ایران دوره: 18، شماره: 2
25 کنترل هماهنگ ادوات FACTS نسل اول با استفاده از شبکه عصبی و به منظور افزایش پایداری گذرا در سیستم های قدرت (دریافت مقاله) فصلنامه روش های هوشمند در صنعت برق دوره: 3، شماره: 9
26 محدودیت پایداری گذرا و هماهنگی حفاظتی در سیستم های توزیع دارای منابع پراکنده (دریافت مقاله) مجله تحقیقات نوین در برق دوره: 10، شماره: 2
27 هماهنگی تجهیزات حفاظتی در ریزشبکه های مبتنی بر ژنراتور سنکرون با در نظر گرفتن حفظ پایداری نوسان اول (دریافت مقاله) فصلنامه روش های هوشمند در صنعت برق دوره: 14، شماره: 54
28 هماهنگی تطبیقی فیوز و ریکلوزر در سیستمهای توزیع با ضریب نفوذ بالای منابع فتوولتاییک (دریافت مقاله) فصلنامه روش های هوشمند در صنعت برق دوره: 8، شماره: 30
29 یک روش جدید هماهنگی هوشمند فیوز - ریکلوزر در سیستم های توزیع با ضریب نفوذ زیاد سلول های فتوولتائیک (دریافت مقاله) مجله هوش محاسباتی در مهندسی برق دوره: 9، شماره: 1
30 یک روش هوشمند مبتنی بر سیستم چند عاملی به منظور حفاظت از شبکه های توزیع (دریافت مقاله) مجله فناوری های نوین در مهندسی برق و سیستم انرژی سبز دوره: 1، شماره: 1
31 یک طرح حفاظتی فیوز - ریکلوزر مبتنی بر مشخصه زمان – جریان- ولتاژ در سیستم های توزیع شامل منابع فتوولتاییک (دریافت مقاله) فصلنامه روش های هوشمند در صنعت برق دوره: 9، شماره: 35
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 آنالیز حساسیت مسیر نسبت به پارامترهای کنترلی DFIG در برابر تغییر امپدانس خط انتقال (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی ایده های نو در مهندسی برق
2 ارایه یک تکنیک زمین کردن عمدی سیستم توزیع انرژی الکتریکی برای شناسایی حالت جزیره ای شدن شبکه (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی مهندسی برق ایران
3 ارزیابی حساسیت پارامترهای توربین بادی DFIG با استفاده از آنالیز حساسیت مسیر (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی ایده های نو در مهندسی برق
4 الگوریتم تجزیه و تحلیل خطا در سیستمهای توزیع متصل به سلولهای فتوولتائیک (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی ایده های نو در مهندسی برق
5 بررسی اثر پارامترهای کنترل کننده های روتور بر روی رفتار دینامیکی توربین های بادی ژنراتور القایی دوسوتغذیه (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی ایده های نو در مهندسی برق
6 بررسی اثر منابع فتوولتائیک بر روی هماهنگی تجهیزات حفاظتی فیدر توزیع (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی ایده های نو در مهندسی برق
7 بررسی الگوریتم تشخیص شرایط جزیره ای در سیستم های توزیع در حضور منابع پراکنده (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی ایده های نو در مهندسی برق
8 بررسی پروفایل جریان خطا در یک فیدر توزیع انرژی الکتریکی با نفوذ بالای منابعفتوولتائیک (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی ایده های نو در مهندسی برق
9 بررسی تاثیر حلقه قفل شده فاز بر روی مکان هندسی مقادیر ویژه سیستم توربین بادی مبتنی بر DFIG در حالت اتصال به شبکه قدرت (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی مهندسی برق و سیستم های هوشمند ایران
10 بررسی تأثیرات سیستم‌های حفاظتی مختلف در اختلالات ناحیه گسترده سیستم‌های قدرت (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی ایده های نو در مهندسی برق
11 بررسی عملکرد نامناسب رله‌های دیستانس برای خطاهایی خارج از ناحیه عملکرد در اختلالات ناحیه گسترده سیستم‌های قدرت (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی ایده های نو در مهندسی برق
12 بررسی کنترل کننده یکپارچه شارش توان UPFC (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی ایده های نو در مهندسی برق
13 بررسی مدل سازی ،پایداری کنترل کننده یکپارچه شارش توان (UPFC) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی برق و کامپیوتر سیستم های محاسباتی توزیع شده و شبکه های هوشمند
14 بررسی مقدار حساسیت مسیر نسبت به پارامترهای کنترلی DFIG در برابر تغییر سرعت باد (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی ایده های نو در مهندسی برق
15 بکارگیری کلیدهای با قابلیت عملکرد تکفاز در شبکه های توزیع انرژی الکتریکی به منظور تشخیص پدیده جزیره ای شدن (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی مهندسی برق ایران
16 بهبود پایداری گذرای سیستم قدرت با استفاده از UPFC (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی ایده های نو در مهندسی برق
17 بهبود خطاهای متقارن و نامتقارن دی سی لینک با کنترل کننده تک سیکلی بهبود یافته در توربین بادی DFIG (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی ایده های نو در مهندسی برق
18 بهبود رفتار گذرای توربین های بادی مبتنی بر DFIG با به کارگیری استراتژی کنترلی با میرایی فعال (دریافت مقاله) سومین کنفرانس سراسری نوآوری های اخیر در مهندسی برق و کامپیوتر
19 بهبود عملکرد گذرای توربین های بادی مجهز به ژنراتورهای القایی دو سو تغذیه با استفاده از استراتژی کنترل غیرخطی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی ایده های نو در مهندسی برق
20 بهبود عملکرد گذرای توربین های بادی مجهز به ژنراتورهای القایی دوسو تغذیه با استفاده از استراتزی میرایی فعال (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی ایده های نو در مهندسی برق
21 بهبود عملکرد نیروگاه بادی ژنراتور القایی دوسو تغذیه در حالت دائمی و گذرا با استفاده از STATCOM بر اساس کنترل کننده های غیرخطی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی الکترونیکی پیشرفت های تکنولوژی در مهندسی برق، الکترونیک و کامپیوتر
22 بهبود کنترل توان اکتیو و راکتیو شبکه در توربین بادی DFIG (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی ایده های نو در مهندسی برق
23 پدیده انشعابات در یک سیستم قدرت چند ماشینه شامل توربین بادی مبتنی بر DFIG (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی ایده های نو در مهندسی برق
24 تخمین ظرفیت توان الکتریکی پارکینگ V2G در بازار خدمات جانبی با استفاده از شبکه های عصبی (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی ایده های نو در مهندسی برق
25 تشخیص جهت خطای سه فاز سیستمهای توزیع شامل منابع تولید پراکنده بادی مبتنی برژنراتور القایی دو سو تغذیه (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی ایده های نو در مهندسی برق
26 تشخیص شرایط جزیره ای در سیستم های توزیع با استفاده از روش حساسیت مسیر (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی ایده های نو در مهندسی برق
27 تنظیم بهینه پارامترهای کنترلی سیستم DFIG در حضور حلقه قفل فاز به کمک الگوریتم NSGA-II و تکنیک DFT (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی مهندسی برق و سیستم های هوشمند ایران
28 خازن گذاری مبتنی بر پیش بینی تلفات در شبکه های توزیع انرژی الکتریکی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی ایده های نو در مهندسی برق
29 در نظر گرفتن اجزاء SVC در ارزیابی قابلیت اعتماد سیستمهای قدرت (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی ایده های نو در مهندسی برق
30 روش جدید هماهنگی حفاظتی بین فیوز و ریکلوزر در سیستم های توزیع شامل تولیدات پراکنده (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی ایده های نو در مهندسی برق
31 شناسایی جریان هجومی درترانسفورمرهای قدرت با استفاده ازتقریب خطی جریانهای تفاضلی توسط خط برگشت (دریافت مقاله) سومین کنفرانس حفاظت و کنترل سیستم های قدرت
32 طراحی کنترل کننده­ی سیستم تحریک با روش خطی سازی فیدبک برای بهبود تنظیم ولتاژ و میراسازی نوسانات ژنراتور قدرت (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی ایده های نو در مهندسی برق
33 طراحی کنترل کننده­ی سیستم تحریک ژنراتور سنکرون با روش H∞ (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی ایده های نو در مهندسی برق
34 طراحی کنترلرفازی برای جبران کننده استاتیکی به منظورمیرایی نوسانات سیستم قدرت تک ماشینه (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی مهندسی برق و الکترونیک ایران
35 کاهش هارمونیک شبکه ومدیریت توان یک سیستم تبدیل انرژی بادمجهز به ژنراتورالقایی دوسوتغذیه مبتنی برالگوریتم جستجوی هوشمندباکتری (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی یافته های نوین پژوهشی درمهندسی برق و علوم کامپیوتر
36 کنترل جبرانگر استاتیکی (STATCOM) مبتنی بر روش کنترلی نوین Flatness (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی ایده های نو در مهندسی برق
37 کنترل لینک (DC) توسط کنترل کننده تک سیکلی بهبود یافته در توربین بادی DFIG (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی ایده های نو در مهندسی برق
38 مدل سازی تحلیلی یک سیستم قدرت چند ماشینه شامل توربین بادی مبتنی بر DFIG (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی ایده های نو در مهندسی برق
39 مروری بر محاسبات آنالیز حساسیت مسیر، روش­های حل و کاربردهای آن در سیستم های قدرت (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی ایده های نو در مهندسی برق
40 مطالعه اثر وجود خط انتقال بلند بر اعوجاج جریان خطای داخلی و عملکرد حفاظت دیفرانسیل ترانسفورمر قدرت (دریافت مقاله) شانزدهمین کنفرانس مهندسی برق ایران
41 مکان یابی بهینه UPFC به منظور ارتقای پایداری دینامیکی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی ایده های نو در مهندسی برق
42 مکان­یابی بهینه و انتخاب سیگنال ورودی مناسب UPFC به منظور بهبود میرایی نوسانات سیستم قدرت (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی ایده های نو در مهندسی برق
43 میرایی نوسانات سیستم قدرت تک ماشینه بابکارگیری کنترلرفازی برروی TCSC (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی مهندسی برق و الکترونیک ایران
44 یک روش تطبیقی محدودکننده جریان به منظور جلوگیری از عدم هماهنگی فیوز- ریکلوزر در فیدرهای توزیع شامل PV (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی پژوهش های کابردی در مهندسی برق مکانیک و مکاترونیک
45 یک روش جدید شارژ بهینه خودروی الکتریکی در مدیریت انرژی یک ساختمان هوشمند (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی مهندسی برق ایران
46 یک روش جدید مصرف بهینه ی انرژی در ساختمان هوشمند با بکارگیری انرژی تجدیدپذیر خورشید و منبع ذخیره ی انرژی الکتریکی و حرارتی (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس ملی ایده های نو در مهندسی برق
47 یک طرح رله گذاری تطبیقی به منظور حفظ فیوز در شبکه های توزیع در حضور منابع تولید پراکنده (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی ایده های نو در مهندسی برق
48 یک مبدل فلای بک دو سوئیچه ZVT جدید با کاهش هارمونیکهای جریان ورودی (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی مهندسی برق و الکترونیک ایران
49 یک مشخصه حفاظتی غیر استاندارد در سیستم های توزیع در حضور تولیدات پراکنده به منظور طرح حفظ فیوز (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی پژوهش های کابردی در مهندسی برق مکانیک و مکاترونیک