دکتر حبیب اله دعائی

دکتر حبیب اله دعائی دانشیار گروه مدیریت دانشگاه فردوسی مشهد

دکتر حبیب اله دعائی

Dr. habiballah doaei

دانشیار گروه مدیریت دانشگاه فردوسی مشهد

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.