دکتر محمدرحیم عیوضی

دکتر محمدرحیم عیوضی استاد دانشگاه بین المللی امام خمینی

دکتر محمدرحیم عیوضی

Dr. Mohammad Rahim Eyvazi

استاد دانشگاه بین المللی امام خمینی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 «شکاف حاکمیتی» در جمهوری اسلامی ایران و بازتاب در سیاست های منطقه ای آن (دریافت مقاله) فصلنامه سیاست پژوهی اسلامی ایرانی دوره: 1، شماره: 4
2 ۵. تحلیل مضمون سخنان فوکویاما علیه جمهوری اسلامی ایران (دریافت مقاله) نشریه علمی تحقیقات اسنادی انقلاب اسلامی دوره: 3، شماره: 5
3 A Comparative Inquiry Regarding the Party's Activity and Performance in Iran and Turkey (The Study Case: Participation, Justice and Development Party) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای معاصر انقلاب اسلامی دوره: 3، شماره: 7
4 آینده های مصرف پایدار غذا در کلانشهر تهران (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی دوره: 21، شماره: 63
5 آینده پژوهی سیاسی (دریافت مقاله) فصلنامه راهبرد دوره: 25، شماره: 2
6 آینده روابط ایران و ترکیه در پرتو تحولات چند سال اخیر جهان عرب (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات سیاسی جهان اسلام دوره: 4، شماره: 2
7 آینده علوم سیاسی در ایران از نظر تا واقعیت (دریافت مقاله) فصلنامه سیاست متعالیه دوره: 2، شماره: 5
8 آینده نگاری و حرکت از الگوی پایه به الگوی اسلامی- ایرانی پیشرفت (دریافت مقاله) فصلنامه سیاست متعالیه دوره: 7، شماره: 25
9 ارائه چارچوب آینده نگاری شرکتی مبتنی بر سناریوپردازی در راستای ارتقای مدیریت نوآوری (مورد مطالعه: صنایع هوا و فضا) (دریافت مقاله) فصلنامه آینده پژوهی دفاعی دوره: 2، شماره: 5
10 ارائه ی مدلی برای شناخت آسیب های اجتماعی (با تاکید بر آینده پژوهی اسلامی) (دریافت مقاله) فصلنامه علمی راهبرد اجتماعی فرهنگی دوره: 10، شماره: 4
11 از بررسی حکمرانی خوب تا الگوی حکمرانی پایدار (دریافت مقاله) فصلنامه راهبرد دوره: 26، شماره: 4
12 اسلام هراسی و سناریوهای پیش روی آن (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات سیاسی جهان اسلام دوره: 6، شماره: 3
13 الگوی لایه ای توسعه راهبرد مبتنی بر سناریوسازی در شرایط عدم قطعیت (دریافت مقاله) فصلنامه بهبود مدیریت دوره: 10، شماره: 3
14 اندیشه نومحافظه کاری در آمریکا و تاثیر آن بر دولت جورج دبلیو بوش پس از یازده سپتامبر ۲۰۰۱ میلادی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات سیاسی دوره: 13، شماره: 52
15 اهداف و مفروضات آینده پژوهی اسلامی (دریافت مقاله) فصلنامه بهبود مدیریت دوره: 8، شماره: 1
16 Islamic & non Islamic Countries Cooperation: Perspective on Science Diplomacy Model (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات سیاسی جهان اسلام دوره: 2، شماره: 8
17 The relation between the psychology of "remembrance and peace" and the approach of the desired society in the epistemology of the verses of the Holy Quran (دریافت مقاله) دوفصلنامه قرآن و روشنگری دینی دوره: 3، شماره: 1
18 بحران شناسی رسانه ای: رسانه، قدرت نرم قرن ۲۱ (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای ارتباطی دوره: 15، شماره: 55
19 بررسی چگونگی تطبیق نظریه های رفتار مصرف کننده و مفروضات آینده پژوهی (دریافت مقاله) فصلنامه راهبرد فرهنگ دوره: 13، شماره: 51
20 بررسی دموکراسی آمریکایی در کشورهای اسلامی منطقه خاورمیانه (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات سیاسی جهان اسلام دوره: 10، شماره: 3
21 بررسی روندهای آینده شبکه های اجتماعی و تاثیرات آن بر امنیت ملی (دریافت مقاله) مطالعات مدیریت راهبردی دفاع ملی دوره: 5، شماره: 17
22 بررسی مقایسه ای گروه های مقاومت حشد الشعبی عراق و حماس فلسطین (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات بنیادین و کاربردی جهان اسلام دوره: 3، شماره: 9
23 بررسی مولفه های حکمرانی خوب از منظر امام خمینی(ره) (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات سیاسی جهان اسلام دوره: 5، شماره: 3
24 بررسی نظریه سازه‌انگاری در حوزه مطالعاتی روابط بین‌الملل و لزوم به‌کارگیری آن در راهبرد سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران (دریافت مقاله) فصلنامه راهبرد دوره: 27، شماره: 4
25 بررسی وضعیت و ابعاد سازنده هویت ملی (دریافت مقاله) دوفصلنامه علوم اجتماعی دوره: 10، شماره: 1
26 بررسی وضعیت و ابعاد سازنده هویت ملی (دریافت مقاله) دوفصلنامه علوم اجتماعی دوره: 9، شماره: 1
27 پویش محیطی ارزیابی آموزش عالی در کشورهای منتخب و درس هایی برای ایران (دریافت مقاله) فصلنامه راهبرد دوره: 23، شماره: 1
28 پیشران های تغییر در سبک زندگی خانواده ایرانی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات راهبردی فرهنگ دوره: 1، شماره: 2
29 تاثیر تنش های میان قطر و عربستان سعودی بر روابط سایر کشورهای حوزه خلیج فارس(2017) (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات سیاسی جهان اسلام دوره: 9، شماره: 1
30 تاثیر رسانه بر رفتار انتخاباتی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای ارتباطی دوره: 16، شماره: 57
31 تبیین امکان رشته بودن آینده پژوهی به عنوان یک حوزه فرارشته ای (دریافت مقاله) دوفصلنامه آینده پژوهی ایران دوره: 8، شماره: 1
32 تبیین مولفه های اندیشه سیاسی امام خمینی (ره) در هشت سال دفاع مقدس (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات دفاع مقدس دوره: 5، شماره: 1
33 تحلیل گفتمان سیاسی دولت یازدهم جمهوری اسلامی ایران در سیاست داخلی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های سیاسی جهان اسلام دوره: 10، شماره: 1
34 تحلیلی بر مولفه های هویت ایرانی و روند های سه دهه آینده آن( ۱۴۲۵-۱۳۹۵) (دریافت مقاله) فصلنامه سیاست پژوهی جهان اسلام دوره: 7، شماره: 17
35 تصویرپردازی از حکمرانی مطلوب در جمهوری اسلامی ایران مبتنی بر اسناد بالادستی (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت اسلامی دوره: 30، شماره: 2
36 تعیین پیشران های تمدن سازی نوین اسلامی با رویکردتحلیل تاثیر متقاطع (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات بنیادین تمدن نوین اسلامی دوره: 2، شماره: 1
37 جایگاه تحزب در اسلام (دریافت مقاله) فصلنامه سیاست پژوهی ایرانی دوره: 3، شماره: 10
38 جمهوری اسلامی و سناریوهای آینده معطوف به قدرت آمریکا (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات راهبردی آمریکا دوره: 2، شماره: 1
39 چارچوب یکپارچه آینده نگاری راهبردی در شهر (شهر اصفهان) (دریافت مقاله) دوفصلنامه آینده پژوهی ایران دوره: 5، شماره: 2
40 چالش کاوی بهره گیری از دانش آینده پژوهی در چرخه سیاستگذاری فرهنگی؛ با رویکرد گراندد تئوری (دریافت مقاله) فصلنامه علمی راهبرد اجتماعی فرهنگی دوره: 12، شماره: 3
41 چالش های سیاسی جهان اسلام و آینده ایران (دریافت مقاله) دوفصلنامه دانش سیاسی دوره: 4، شماره: 8
42 چرایی و پیدایی محور مقاومت و تحلیل ساختاری مسائل مرتبط از منظر آینده نگاری راهبردی (دریافت مقاله) فصلنامه روابط خارجی دوره: 14، شماره: 2
43 چیستی و چرایی مفهوم میان رشته ای آینده نگاری راهبردی در فرارشته آینده پژوهی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات میان‌رشته‌ای در علوم انسانی دوره: 9، شماره: 3
44 درآمدی بر آینده پژوهی در نظام مدیریت اسلامی از طریق مطالعه روش شناسی آینده پژوهی و اجتهاد در فقه امامیه (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت اسلامی دوره: 25، شماره: 3
45 دیدگاه حضرت امام خمینی(ره) درباره مبانی سکولاریسم (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات فرهنگ ارتباطات دوره: 10، شماره: 6
46 رو ش شناسی مطالعه و فهم اندیشه سیاسی امام خمینی(ره) (دریافت مقاله) فصلنامه اندیشه سیاسی در اسلام دوره: 4، شماره: 13
47 روند فکری وحدت جهان اسلام در اندیشه متفکران مسلمان (دریافت مقاله) فصلنامه اندیشه سیاسی در اسلام دوره: 3، شماره: 12
48 رویکردی جامعه‌شناختی به نسبت دین و فناوری (دریافت مقاله) فصلنامه جامعه شناسی سیاسی ایران دوره: 1، شماره: 1
49 سالمندی جمعیت؛ چالشی برای امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران در دو دهه آینده (دریافت مقاله) فصلنامه راهبرد دوره: 29، شماره: 3
50 سناریوهای پیش روی آینده جایگاه ژئوپلیتیکی جمهوری اسلامی ایران در نظام قدرت منطقه ای غرب آسیا در افق ۱۴۱۰ (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات راهبردی بسیج دوره: 22، شماره: 83
51 سیاست های کلی برنامه پنجم توسعه و الگوی امنیتی جمهوری اسلامی در منطقه خلیج فارس ( با تاکید بر امور سیاسی، دفاعی و امنیتی) (دریافت مقاله) فصلنامه راهبرد دوره: 20، شماره: 1
52 سیرتحول روش شناختی؛ از علم گرایی در قلمروی دیدگاه های تجربه گرا تا رهیافت های پست مدرن در اندیشه سیاسی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات سیاسی دوره: 10، شماره: 37
53 سیمای پارادایمی آینده‎پژوهی: از بازخوانی تا بازنمایی آینده‎های یکپارچه (دریافت مقاله) فصلنامه روش شناسی علوم انسانی دوره: 26، شماره: 105
54 سیمای حکمرانی مطلوب در آینده‌پژوهی: از تصویرپردازی تا شکل‌بخشی آینده (دریافت مقاله) دوفصلنامه آینده پژوهی ایران دوره: 4، شماره: 1
55 سیمای حکمرانی مطلوب در ایران: از ظرفیت تا فرصت (دریافت مقاله) فصلنامه راهبرد دوره: 30، شماره: 3
56 سیمای حکمرانی مطلوب در منشور حکمرانی علوی: از شاخص ها تا اشارت ها (دریافت مقاله) فصلنامه حکمرانی متعالی دوره: 2، شماره: 6
57 شناسایی پیشران های مولد اندیشه پان کردیسم در ارتباط با امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران (دریافت مقاله) فصلنامه تخصصی علوم سیاسی دوره: 17، شماره: 54
58 شناسایی و تحلیل پیشران های تاثیرگذار بر آینده مشارکت سیاسی در ایران و سناریوهای پیش رو (دریافت مقاله) فصلنامه جستارهای سیاسی معاصر دوره: 12، شماره: 2
59 طراحی چارچوبی برای آموزش آینده نگری به مدیران عالی سازمان های دولتی جمهوری اسلامی ایران (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت سازمان های دولتی دوره: 10، شماره: 37
60 طراحی مدل هویت زدایی و هویت زایی نوین در ایران ۱۴۱۰ (دریافت مقاله) فصلنامه علمی راهبرد اجتماعی فرهنگی دوره: 11، شماره: 2
61 علل و عوامل پیروزی حزب الله در جنگ ۳۳روزه (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات دفاع مقدس دوره: 7، شماره: 4
62 عوامل مؤثر بر شکل‌گیری تعارض‌های فرهنگی فراروی دانشجویان (مطالعه موردی دانشجویان دانشگاه بین‌المللی امام ‌خمینی(ره)) (دریافت مقاله) فصلنامه علمی راهبرد اجتماعی فرهنگی دوره: 8، شماره: 4
63 محدوده اختیارات ولایت فقیه با تاکید بر دیدگاه امام خمینی (ره) (دریافت مقاله) فصلنامه سیاست پژوهی ایرانی دوره: 3، شماره: 10
64 مدیریت فرهنگی کشور (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات فرهنگ ارتباطات دوره: 9، شماره: 2
65 مشارکت اجتماعی زنان؛ رویکردی اسلامی (دریافت مقاله) دوفصلنامه دانش سیاسی دوره: 7، شماره: 14
66 مطالعه تطبیقی گونه شناسی های روش در آینده پژوهی (دریافت مقاله) فصلنامه آینده پژوهی انقلاب اسلامی دوره: 2، شماره: 1
67 مطالعه مقایسه ای بحران ازخودبیگانگی در اندیشه های «امام خمینی، آیت الله سید محمدباقر صدر، دکتر شریعی» (دریافت مقاله) فصلنامه جامعه شناسی سیاسی ایران دوره: 4، شماره: 1
68 مطالعه ی علم سنجی تولیدات پژوهشی در حوزه ی آینده نگاری راهبردی (دریافت مقاله) فصلنامه آینده پژوهی دفاعی دوره: 5، شماره: 19
69 معیاری بر شناسایی آسیب ها با تاکید بر آسیب شناسی آینده مسائل اجتماعی (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات اسلامی آسیب های اجتماعی دوره: 2، شماره: 2
70 مهمترین مولفه های راهبردی تقویت قدرت جمهوری اسلامی ایران در نظم نوین جهانی از دیدگاه حضرت آیت الله خامنه ای(مدظله العالی) (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات راهبردی انقلاب اسلامی دوره: 1، شماره: 1
71 نسبت مشارکت اجتماعی و سرمایه اجتماعی در اندیشه امام خمینی (دریافت مقاله) فصلنامه راهبرد دوره: 22، شماره: 1
72 نظریه پردازی در حوزه مطالعات جامعه شناسی (دریافت مقاله) فصلنامه راهبرد دوره: 18، شماره: 2
73 نقدی بر معرفت شناسی مطالعات مربوط به آینده، با تاکید بر عقلانیت آینده نگاری راهبردی (دریافت مقاله) دو فصلنامه پژوهش های معرفت شناختی دوره: 6، شماره: 13
74 نهادینه نشدن احزاب در ایران و تاثیر آن بر آینده انتخابات (دریافت مقاله) فصلنامه سیاست پژوهی جهان اسلام دوره: 6، شماره: 13
75 واکاوی علل حضور روسیه در خاورمیانه پس از خیزش های مردمی (با تاکید بر مورد سوریه) (دریافت مقاله) فصلنامه سیاست پژوهی ایرانی دوره: 3، شماره: 10
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 آسیب ها و موانع علوم انسانی در ایران (دریافت مقاله) کنگره ملی علوم انسانی
2 ارتباط میان مدیریت اخلاق حرفه ای و سلامت سازمانی کارکنان سازمان تامین اجتماعی تهران (دریافت مقاله) دومین کنفرانس سالانه اقتصاد،مدیریت و حسابداری
3 بررسی تأثیر بازاریابی اجتماعی بر گردشگری سلامت با نقش میانجی هوشمندی کسب و کار الکترونیک (مورد مطالعه: صنعت گردشگری) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مدیریت، گردشگری و تکنولوژی
4 بررسی رابطه بین عوامل توانمندسازی مدیران با افزایش عملکرد نیروی انسانی مطالعه موردی: وزارت دادگستری (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی نخبگان مدیریت
5 بررسی رابطه چابکی سازمانی و فراموشی سازمانی (موردمطالعه: اداره کل بنادر و دریانوردی استان مازندران) (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی پژوهش های نوین در مطالعات مدیریت
6 پست مدرنیسم و نمودهای آن در جوامع امروزی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی نوآوری و تحقیق در علوم انسانی و مطالعات فرهنگی اجتماعی
7 تاثیر سالمندی جمعیت بر توسعه دولت ایران در دو دهه آینده (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس علمی رهیافت های نوین در علوم انسانی ایران
8 تبین مولفه های آینده سازی اندیشه سیاسی رهبری در قلمرو گام دوم (دریافت مقاله) دومین همایش ملی بازنمایی گفتمان انقلاب اسلامی مبتنی بر بیانیه گام دوم
9 تحول علم و تاثیرات آن بر پارادایم ها، روش شناسی و روش تحقیق (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی اقتصاد، مدیریت، حسابداری و علوم اجتماعی
10 تعیین پیشران های تمدن سازی نوین اسلامی با رویکرد تحلیل تاثیر متقاطع (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی تمدن نوین اسلامی
11 جایگاه آینده پژوهی در مطالعات علوم سیاسی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی آینده پژوهی
12 جهان آینده و سناریوهای آینده پژوهان مسلمان درباره تمدن نوین اسلامی (دریافت مقاله) سومین همایش ملی تمدن نوین اسلامی
13 رابطه ی بین کارآفرینی و کیفیت خدمات بهداشتی (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی پژوهش های نوین در مطالعات مدیریت
14 سرمایه اجتماعی پیشران قدرت اجتماعی (دریافت مقاله) هفدهمین همایش ملی پژوهش های نوین در علوم و فناوری
15 شناسایی سیگنالهای ضعیف تاثیرگذار بر آینده شرکت دخانیات و الویت بندی آنها (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی توسعه و تعالی کسب و کار
16 صورتبندی پیوند حقوق و تکالیف شهروندی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و جایگاه آن در توسعه پایدار ایران (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی حقوق و توسعه پایدار جامعه مدنی
17 گام دوم انقلاب و سیاستهای نرم جمهوری اسلامی در دهه ی آینده در مسیر تحقق تمدن نوین اسلامی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی بازنمایی گفتمان انقلاب اسلامی مبتنی بر بیانیه گام دوم
18 مولفه های مدل مطلوب آینده نگاری راهبردی در حوزه ژئوپلتیک دفاعی ایران مبتنی بر اندیشه های مقام معظم رهبری (دریافت مقاله) چهارمین همایش تبیین اندیشه دفاعی امام خامنه ای (مدظله العالی)
19 نظریه و نظریه پردازی در علوم سیاسی (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی مهندسی فناوری اطلاعات،کامپیوتر و مخابرات