دکتر حسن حیدری

دکتر حسن حیدری استاد دانشکده اقتصاد و مدیریت دانشگاه ارومیه

دکتر حسن حیدری

Dr. Hasan Hidari

استاد دانشکده اقتصاد و مدیریت دانشگاه ارومیه

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.