دکتر علی خاکساری رفسنجانی

دکتر علی خاکساری رفسنجانی استاد گروه برنامه ریزی شهری و منطقه ای دانشگاه علامه طباطبایی تهران

دکتر علی خاکساری رفسنجانی

Dr. Ali Khaksari Rafsenjani

استاد گروه برنامه ریزی شهری و منطقه ای دانشگاه علامه طباطبایی تهران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.