دکتر یونس بادآورنهندی

دکتر یونس بادآورنهندی دانشیار 
عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی

دکتر یونس بادآورنهندی

Dr. Yones Badavar nahandi

دانشیار عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.