منصور زینلی پور

 منصور  زینلی پور

منصور زینلی پور

Mansor Zeynalipour

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.