دکتر میترا پیام بوساری

دکتر میترا پیام بوساری

دکتر میترا پیام بوساری

Dr. Mitra Payami Bousari

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 Assessment of Social confidence in Veteran Entrepreneurs in Zanjan Province in ۲۰۱۴ (دریافت مقاله) مجله مراقبت های پیشگیرانه در پرستاری و مامایی دوره: 6، شماره: 4
2 Comparison of Anxiety Level in Community Health Care Providers Employing in rural and urban Public Health Centers of Tabriz, 2020 (دریافت مقاله) مجله مراقبت های پیشگیرانه در پرستاری و مامایی دوره: 9، شماره: 4
3 Patients' Privacy in the Operating Room in Zanjan Educational Hospitals in ۲۰۱۹: Perspectives of Patients and Operating Room Staff (دریافت مقاله) مجله مراقبت های پیشگیرانه در پرستاری و مامایی دوره: 11، شماره: 4
4 The Hemodialysis Patients’ Family Function in Zanjan Province in 2019 (دریافت مقاله) مجله مراقبت های پیشگیرانه در پرستاری و مامایی دوره: 8، شماره: 3