پروفسور احمد جعفری صمیمی

پروفسور احمد جعفری صمیمی استاد

پروفسور احمد جعفری صمیمی

Prof. Ahmad Jafari Samimi

استاد

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.