دکتر رضا حسین پور

دکتر رضا حسین پور

دکتر رضا حسین پور

Dr. REZA HOSSEINPOUR

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 اثربخشی آموزش راهبردهای فراشناختی بر علائم اختلال کم توجهی و علائم اختلال یادگیری (دریافت مقاله) فصلنامه کودکان استثنایی دوره: 21، شماره: 3
2 اعتباریابی الگوی شایستگی های مشاوران نظام تعلیم و تربیت عمومی (دریافت مقاله) فصلنامه فرهنگی - تربیتی زنان و خانواده دوره: 15، شماره: 52
3 اعتباریابی الگوی شایستگی های مشاوران نظام تعلیم و تربیت عمومی DOR:۲۰.۱۰۰۱.۱.۲۶۴۵۴۹۵۵.۱۳۹۹.۱۵.۵۲.۳.۶ (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات فرهنگی تربیتی زنان و خانواده دوره: 15، شماره: 52
4 الگوی توسعه شایستگی های فرماندهان و مدیران سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای مدیریت منابع انسانی دوره: 11، شماره: 3
5 الگوی توسعه شایستگی های فرماندهان و مدیران سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران (دریافت مقاله) پژوهش های مدیریت منابع انسانی دوره: 11، شماره: 3
6 الگوی ساختاری رضایت از زندگی بر اساس سرمایه های روانشناختی،مهارتهای مقابله با استرس، الگوهای ارتباطی با نقش واسطه ای تمایزیافتگی فردی در زنان متاهل (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی زن دوره: 3، شماره: 2
7 بررسی اثربخشی آموزش گروهی مدیریت خشم بر پرخاشگری دانش آموزان دختر مدارس راهنمایی (مطالعه موردی: مدارس راهنمایی دخترانه یک شهرک نظامی در تهران) (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی نظامی دوره: 5، شماره: 20
8 بررسی رابطه بین ویژگی‌های شخصیتی فرماندهان آموزشی یک دانشگاه سازمانی با اثربخشی عملکرد آنان (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی نظامی دوره: 11، شماره: 43
9 بررسی میزان تاثیر آموزش گروهی مدیریت خشم بر شادابی، سلامت روان و پرخاشگری دانش آموزان دختر مقطع متوسطه اول شاهد تهران (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی نظامی دوره: 10، شماره: 39
10 بررسی میزان تاثیر آموزش گروهی مدیریت خشم بر عزت نفس دانش آموزان دختر مدارس راهنمایی یک شهرک نظامی در تهران (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات فرهنگی تربیتی زنان و خانواده دوره: 9، شماره: 27
11 بررسی میزان تاثیر آموزش گروهی مدیریت خشم بر عزت نفس دانش آموزان دختر مدارس راهنمایی یک شهرک نظامی در تهران (دریافت مقاله) فصلنامه فرهنگی - تربیتی زنان و خانواده دوره: 9، شماره: 27
12 پیش بینی فضیلت سازمانی بر اساس رهبری اخلاقی با میانجی فرهنگ اخلاقی (دریافت مقاله) فصلنامه رهبری آموزشی کاربردی دوره: 2، شماره: 3
13 تبیین وضعیت نوآوری سازمانی و توسعه حرفه ای بهورزان ارومیه براساس پذیرش فناوری اطلاعات (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات آموزشی نما دوره: 7، شماره: 2
14 رابطه رهبری آموزشی و خودکارآمدی معلم با توسعه حرفه ای معلمان دوره ابتدایی ناحیه ۲ شهر اردبیل (دریافت مقاله) فصلنامه رهبری آموزشی کاربردی دوره: 1، شماره: 3
15 طراحی الگوی ارزشیابی اثربخشی دوره های تربیتی و آموزشی سازمان نظامی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در مسائل تعلیم و تربیت اسلامی دوره: 27، شماره: 44
16 نقش و تأثیر مبانی نظری، فلسفی، دینی و سایر مطلوب ها در استانداردسازی نظام تربیت و آموزش سازمانی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در مسائل تعلیم و تربیت اسلامی دوره: 28، شماره: 47
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 ارزیابی اثربخشی یک دوره آموزشی عرضی تخصصی در یک دانشگاه سازمانی از دیدگاه فراگیران (دریافت مقاله) دومین همایش ملی روانشناسی و علوم تربیتی
2 ارزیابی عملکرد اعضای هییت علمی، بایدها و نبایدها، الگوها و روشها (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مطالعات و تحقیقات نوین در حوزه علوم تربیتی و روانشناسی ایران
3 استقلال دانشگاهها، اصول، عوامل مؤثر و راهکارهای دستیابی به آن در دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی کشور (دریافت مقاله) چهارمین همایش علمی پژوهشی علوم تربیتی وروانشناسی، آسیب های اجتماعی و فرهنگی ایران
4 اعتباربخشی دانشگاهها و موسسات آموزشعالی، اهداف، روشها وراهکارهایی برای نهادینه کردن آن در آموزشعالی کشور (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در علوم تربیتی و مطالعات رفتاری و آسیب های اجتماعی ایران
5 اندازهگیری و تحلیل بهرهوری منابع انسانی در صنایع ایران (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی پژوهش در علوم و تکنولوژی
6 اهداف آموزشی، انواع، نحوه تعیین و روش های ارزشیابی آنها در آموزش و پرورش (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی، مطالعات اجتماعی و فرهنگی
7 اهمیت ضرورت و نقش مشاوره تحصیلی و شغلی در توسعه پایدار (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی، مطالعات اجتماعی و فرهنگی
8 اهمیت و نقش آموزش های عمومی، فنی حرفه ای و عالی در تحقق اهداف حماسه اقتصادی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی حماسه سیاسی (با رویکردی بر تحولات خاورمیانه) و حماسه اقتصادی(با رویکردی بر مدیریت و حسابداری)
9 بررسی الگوها و روش های ارزیابی عملکرد اعضای هیات علمی به منظور ارایه الگو و فرایند مناسب برای دانشگاه های کشور (دریافت مقاله) دومین همایش ملی روانشناسی و علوم تربیتی
10 بررسی الگوهای مستندسازی فرایندها به منظور انتخاب الگوی مناسب برای مستندسازی فرایندهای آموزسی (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی، مطالعات اجتماعی و فرهنگی
11 بررسی دیدگاه دانشجویان دانشگاه علامه طباطبایی (ره) در مورد معایب، فواید و دلایل اجرای طرح تفکیک جنسیتی در این دانشگاه (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی علوم تربیتی و روان شناسی
12 بررسی دیدگاه دانشجویان دانشگاه علامه طباطبایی(ره) در مورد معایب، فواید و دلایل اجرای طرح تفکیک جنسیتی در این دانشگاه (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی، مطالعات اجتماعی و فرهنگی
13 بررسی رابطه بین اشتراک دانش تسهیم دانش با عملکرد شغلی کارکنان اداره آموزش وپرورش شهرستان کوهدشت (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی، مطالعات اجتماعی و فرهنگی
14 بررسی رابطه بین وجدان کاری و جو اخلاقی در دبیران دوره های اول و دوم متوسطه شهرستان سیروان (دریافت مقاله) کنفرانس ملی پژوهشهای کاربردی در علوم تربیتی و روانشناسی و آسیب های اجتماعی ایران
15 بررسی رابطه سبک رهبری تحول آفرین با توانمندسازی کارکنان آموزش و پرورش (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مدرسه آینده
16 بررسی رابطه سبک های مدیریت تعارض با سلامت سازمانی آموزگاران شهرستان کوهدشت (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی روانشناسی،علوم تربیتی و سبک زندگی
17 بررسی رابطه سبک های مدیریت تعارض مدیران با تعهد سازمانی آموزگاران شهرستان کوهدشت (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی روانشناسی،علوم تربیتی و سبک زندگی
18 بررسی رابطه سبکرهبری مدیران با افسردگی معلمان و آموزگاران (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در علوم تربیتی و مطالعات رفتاری و آسیب های اجتماعی ایران
19 بررسی رابطه و میزان تاثیر اضطراب و هرکدام از مولفههای آن در انگیزهپیشرفت تحصیلی دانشآموزان دختر پایه سوم متوسطه (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در علوم تربیتی و مطالعات رفتاری و آسیب های اجتماعی ایران
20 بررسی سهم هرکدام از مولفه های مرتبط با کتاب سبکتفکر و زندگی،در تقویت نگرشانسانی به زندگی سالم دانشآموزان پایه اول متوسطهاول (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در علوم تربیتی و مطالعات رفتاری و آسیب های اجتماعی ایران
21 بررسی عوامل آسیب زا و عوامل مؤثر در موفقیت فرایند ارزشیابی پیشرفت تحصیلی در یک دانشگاه سازمانی (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی علوم تربیتی و روان شناسی
22 بررسی عوامل موثر بر یادگیری با استفاده از نظریه های مختلف و کاربرد آنها در یادگیری بهینه (دریافت مقاله) پنجمین کنگره سراسری فناوریهای نوین ایران با هدف دستیابی به توسعه پایدار
23 بررسی فرایندهای انجام پژوهش به منظور انتخاب فرایند مناسب برای تحقیقات آموزشی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی روانشناسی و علوم تربیتی
24 بررسی میزان آشنایی معلمان مدارس دوره اول متوسطه شهرستانآبدانان با روشهای تدریس فعال (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در علوم تربیتی و مطالعات رفتاری و آسیب های اجتماعی ایران
25 بررسی نظام تربیت و آموزش سازمانی از دیدگاه اقتصادی و سرمایه انسانی و نقش آن در توسعه پایدار (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی، مطالعات اجتماعی و فرهنگی
26 بررسی نقش درس تفکر و پژوهش پایه ششم ابتدایی در ایجاد تفکر خلاق در دانش آموزان از دیدگاه آموزگاران (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در حوزه علوم تربیتی و روانشناسی و مطالعات اجتماعی ایران
27 بررسی نقش سواد اطلاعاتی والدین در عوامل موفقیت دانش آموزان (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مطالعات و تحقیقات نوین در حوزه علوم تربیتی و روانشناسی ایران
28 بررسی نقش شادکامی سازمانی در فرسودگی شغلی آموزگاران (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در مدیریت، اقتصاد و علوم انسانی
29 بررسی نقش مهارتهای ارتباطی مدیران در توانمندی روانی آموزگاران (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی علوم رفتاری و مطالعات اجتماعی
30 بررسی نقش مهارتهای ارتباطی مدیران در عملکرد دبیران مقاطع متوسطه آموزش وپرورش (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی علوم رفتاری و مطالعات اجتماعی
31 بررسی نقش و تاثیر مبانی نظری، فلسفی، دینی و سایر مطلوب ها در استانداردسازی نظام تربیت و آموزش (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی، مطالعات اجتماعی و فرهنگی
32 بررسی نقش، اهمیت و نحوه ی بکار گیری هنر در طراحی و تولید پیام های آموزشی (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی، مطالعات اجتماعی و فرهنگی
33 بررسی و تحلیل الگوها و روش های ارزشیابی پیشرفت تحصیلی در یک دانشگاه سازمانی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی، مطالعات اجتماعی و فرهنگی
34 بررسی و تحلیل مبانی مورد نیاز برای برنامه ریزی آموزشی و درسی در نظام تعلیم و تربیت اسلامی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی، مطالعات اجتماعی و فرهنگی
35 بررسی و تحلیل نقش پرورش دهندگی دانشگاه به عنوان یک سازمان اجتماعی (دریافت مقاله) کنفرانس ملی پژوهشهای کاربردی در علوم تربیتی و روانشناسی و آسیب های اجتماعی ایران
36 بررسی و تعیین سهم هرکدام از ابعاد مهارتهای ارتباطی مدیران در پیش بینی توانمندی روانی آموزگاران آموزش و پرورش مورد مطالعه شهرستان پلدختر (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی، مطالعات اجتماعی و فرهنگی
37 بهره وری ناشی از توسعه منابع انسانی بر اثر آموزش و نقش آن در توسعه و تحقیق اهداف حماسه اقتصادی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی حماسه سیاسی (با رویکردی بر تحولات خاورمیانه) و حماسه اقتصادی(با رویکردی بر مدیریت و حسابداری)
38 تجزیه و تحلیل سیستمی مرحله طراحی برنامه درسی در نظام برنامه ریزی درسی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در حوزه علوم تربیتی و روانشناسی و مطالعات اجتماعی ایران
39 چارچوب اجرایی نظام مدیریت دانش برای مؤسسات آموزش عالی (دریافت مقاله) همایش بین المللی مدیریت
40 رابطه سبک های دلبستگی و سبک های هویت دانش آموزان دبیرستان (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مدرسه آینده
41 رابطه نگرش مذهبی با کیفیت زندگی کاری کارکنان یک دانشگاه نظامی (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی علوم تربیتی و روان شناسی
42 رویکرد اسلامی به برنامه ریزی آموزشی و درسی در نظام تربیت و آموزش سازمانی (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی، مطالعات اجتماعی و فرهنگی
43 رهیافتهای مبانی نظری استانداردسازی آموزشی و نحوه بکارگیری آنها درطراحی زیرنظام استانداردسازی نظام تربیت و آموزش سازمانی (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی، مطالعات اجتماعی و فرهنگی
44 سنجش سطح بلوغ مدیریت دانش در ستاد مدیریت درمان تامین اجتماعی استان بوشهر (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس ملی آموزش و توسعه سرمایه انسانی
45 سنجش و ارزشیابی دوره های آموزشی یک دانشگاه سازمانی از دیدگاه اساتید و مربیان (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی، مطالعات اجتماعی و فرهنگی
46 شاخص های تربیت دینی مورد نیاز در برنامه های تربیتی فراگیران بزرگسال (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی، مطالعات اجتماعی و فرهنگی
47 شناسایی و تعیین شاخصهای ارزیابی عملکرد اعضای هیأت علمی دانشگاه جامع امام حسین(ع) با تأکید بر مولفه های فرهنگ و تربیت اسلامی (دریافت مقاله) چهارمین همایش علمی پژوهشی علوم تربیتی وروانشناسی، آسیب های اجتماعی و فرهنگی ایران
48 طراحی نظام ارزیابی عملکرد مراکز پژوهشی دفاعی با ملاحظه ارزشهای اسلامی (دریافت مقاله) همایش بین المللی مدیریت
49 مدیریت راهبردی, عملیاتی و تاکتیکی لجستیک جنگ نامتقارن (دریافت مقاله) اولین کنفرانس اقتصاد و مدیریت کاربردی با رویکرد ملی
50 مدیریت و رهبری آموزشی مناسب برای دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و راهکارهای پیاده سازی آن (دریافت مقاله) چهارمین همایش علمی پژوهشی علوم تربیتی وروانشناسی، آسیب های اجتماعی و فرهنگی ایران
51 مروری بر الگوهای نیاز سنجی آموزشی به منظور انتخاب الگوی مناسب برای نیازسنجی آموزشی دوره های توانمندساز سازمانی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی، مطالعات اجتماعی و فرهنگی
52 مروری بر میزان شیوع افسردگی ناشی از قرنطینه در پاندمی کوید-۱۹ (دریافت مقاله) هفتمین کنگره دانشجویی پژوهشی منطقه جنوب غرب کشور
53 مطالعه تطبیقی ارزیابی و رتبه بندی دانشگاه ها و مراکز پژوهشی در کشورهای مختلف، راهنمایی هایی برای ارزیابی عملکرد دانشگاه های ایران (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در حوزه علوم تربیتی و روانشناسی و مطالعات اجتماعی ایران
54 مطالعه تطبیقی الگوهای ارزشیابی آموزش مبتنی بر هدف و سیپ به منظور استخراج نقاط قوت و ضعف آن ها (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی، مطالعات اجتماعی و فرهنگی
55 مقایسه سلامت روان و عملکرد تحصیلی دانشجویان دانشگاه علامه طباطبایی (ره) بر اساس دیدگاه آن ها نسبت به طرح تفکیک جنسیتی این دانشگاه (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی علوم تربیتی و روان شناسی
56 نقش مهارتهای ارتباطی مدیران در عملکرد معاونین و دفترداران مدارس متوسطه آموزش و پرورش (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی، مطالعات اجتماعی و فرهنگی
57 نقش و جایگاه لجستیک در مدیریت بحران (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی مدیریت جامع بحران در حوادث غیرمترقبه طبیعی
58 نگاهی به برنامه های اعمال شده لجستیک سبز در شهرهای مختلف دنیا به منظور ارائه پیشنهاداتی برای شهرهای بزرگ کشور (دریافت مقاله) اولین کنگره تخصصی مدیریت شهری و شوراهای شهر