شیرین احمدی

 شیرین احمدی

شیرین احمدی

Shirin Ahmadi

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 نقش جندی شاپور در پیشرفت پزشکی در ایران باستان (دریافت مقاله) فصلنامه جندی شاپور دوره: 2، شماره: 5
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اثر تنش خشکی بر اسانس گیاهان دارویی (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی انرژی های نو و توسعه پایدار
2 استفاده از فرآیند اسمز مستقیم جهت شست و شو و رفع گرفتگی غشای RO (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی تحقیقات نوین در شیمی،مهندسی شیمی و نفت
3 Enhanced Neural Differentioation of Epidermal Neural Crest Stem Cell by Synergistic Effect of Lithium Carbonate and Crocin on BDNF and GDNF Expression as Neurotrophic Factors (دریافت مقاله) سومین همایش بین المللی التهاب سیستم عصبی و سومین فستیوال دانشجویی علوم اعصاب
4 Investigating the Effect of Lithium on Differentiation of Epidermal Neural Crest Stem Cell into Neural Cells (دریافت مقاله) سومین همایش بین المللی التهاب سیستم عصبی و سومین فستیوال دانشجویی علوم اعصاب
5 بررسی میزان استفاده از گیاهان دارویی ارگانیک در بین طبقات اجتماعی (دریافت مقاله) سومین همایش ملی کشت ارگانیک و ازدیاد گیاهان دارویی
6 بررسی میزان استفاده از گیاهان دارویی ارگانیک در بین طبقات اجتماعی (دریافت مقاله) سومین همایش ملی کشت ارگانیک و ازدیاد گیاهان دارویی
7 بهینه سازی و بررسی تاثیر متغیرها )دبی خوراک، دمای خوراک و فشار اسمزی( برمیزان ناخالصی آب تصفیه خروجی از سیستم اسمز معکوس (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی تحقیقات نوین در شیمی،مهندسی شیمی و نفت
8 پساب و فاضلاب و بررسی راه های مقابله و تصفیه پساب (دریافت مقاله) اولین همایش ملی تصفیه آب و پسابهای صنعتی
9 تشخیص آسیب المان های پل بوسیله ی پاسخ بدست آمده از خودروی عبوری و الگوریتم جستجوی ذرات باردار (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مهندسی راه وترابری
10 تهیه و شناسائی نانو کامپوزیت پلی پیرول/کلینوپتیلولیت و کاربرد آن در حذف کروم از آب (دریافت مقاله) شانزدهمین همایش بلور شناسی و کانی شناسی ایران
11 سنتز الکتروشیمیایی نانو کامپوزیت پلی پیرول / مونت موریلونیت بر روی الکترود طلا (دریافت مقاله) همایش ملی مواد نو
12 سنتز نانومیله های اکسید روی اصلاح شده با اولئات سدیم (دریافت مقاله) شانزدهمین همایش بلور شناسی و کانی شناسی ایران
13 شناسایی و ارزیابی خدمات موردنیاز سالمندان از دیدگاه نخبگان، مدیران شهری و عامه مردم و تاثیر آن بر امید به زندگی آنها (مورد مطالعه: شهر کرمانشاه) (دریافت مقاله) سومین همایش بین المللی پژوهش های مدیریت و علوم انسانی
14 نانوفناوری و کاربرد آن درتصفیه آب و فاضلاب (دریافت مقاله) اولین همایش ملی تصفیه آب و پسابهای صنعتی
15 نقش مهندسی فناوری نانو دربیوتکنولوژی صنعت تصفیه آب (دریافت مقاله) اولین همایش ملی تصفیه آب و پسابهای صنعتی