رحیم بردی آنامرادنژاد

 رحیم بردی آنامرادنژاد دانشیار، دانشگاه مازندران

رحیم بردی آنامرادنژاد

Rahim Morad Nejad

دانشیار، دانشگاه مازندران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 ارزیابی آثار مهاجرت های روستایی در توسعه فیزیکی شهر پیرانشهر (دریافت مقاله) دومین همایش ملی پژوهش های کاربردی در جغرافیا و گردشگری
2 ارزیابی شاخص های شهر الکترونیک در راستای توسعه پایدار از دیدگاه شهروندان شیراز (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم جغرافیا و برنامه ریزی، معماری و شهرسازی
3 ارزیابی میزان رضایت شهروندان و فروشندگان از بازار هفتگی بابلسر (مطالعه موردی: سه شنبه بازار) (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی معماری و شهر پایدار
4 بررسی نقش بندر در توسعه و تحول شهر بندر انزلی (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی آرمان شهر ایران
5 بررسی نقش مشارکت شهروندان در مدیریت توسعه پایدار شهری (مطالعه موردی منطقه یک تهران) (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران، معماری و مدیریت توسعه شهری در ایران
6 بررسی و ارزیابی شاخص های کمی و کیفی مسکن در شهر گرگان (دریافت مقاله) هفتمین همایش ملی مطالعات و تحقیقات نوین در حوزه علوم جغرافیا، معماری و شهرسازی ایران
7 بررسی وضعیت رواناب های سطحی و چگونگی مدیریت سیلاب های شهری (مطالعه موردی: شهر جویبار) (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مدیریت منابع آب نواحی ساحلی
8 بهره گیری از عامل «میدان شعوری» در افزایش جاذبه ی مقصد (مطالعه ی موردی: سواحل بابلسر) (دریافت مقاله) همایش ملی توسعه پایدار فضایی در سواحل دریای خزر
9 تاثیر فناوری اطلاعات در برنامه ریزی فضایی (مورد مطالعه : هندوستان) (دریافت مقاله) اولین همایش GIS شهری
10 تحلیل و ارزیابی ظرفیت های طبیعی در راستای شناسایی و رفع چالش های زیست محیطی پیشروی استان گلستان (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره ملی پیشگامان پیشرفت
11 تحلیلی بر پارادایم های محیط گرایی و دیدگاه های اسلام (با تأکید برمحیط زیست شهری) (دریافت مقاله) دومین همایش بین المللی و پنجمین همایش ملی پژوهش های محیط زیست و کشاورزی ایران
12 تحلیلی بر مبلمان شهری با تاکید بر شاخص های زیبا شناختی وعملکردی مورد پژوهش : شهر قایمشهر (دریافت مقاله) سومین کنگره بین المللی علوم زمین و توسعه شهری و اولین کنفرانس هنر،معماری و مدیریت شهری
13 تحلیلی بر وضعیت شاخص های کمی و کیفی مسکن در شهر خرم آباد (دریافت مقاله) هفتمین همایش ملی مطالعات و تحقیقات نوین در حوزه علوم جغرافیا، معماری و شهرسازی ایران
14 توسعه صنعت گردشگری درجهت توسعه پایدارشهری با استفاده ازمدل Swot مطالعه موردی شهرستان سقز (دریافت مقاله) همایش ملی معماری پایدار و توسعه شهری
15 چالش های زیست محیطی در ایران (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران، معماری و مدیریت توسعه شهری در ایران
16 مدخلی بر توسعه شهری پایدار از منظرحکمروایی مناسب شهری مورد؛ شهر آزادشهر (دریافت مقاله) همایش ملی معماری پایدار و توسعه شهری
17 ملاحظات پدافند غیر عامل در خطوط انتقال برق منطقه مطالعه موردی: خطوط انتقال برق منطقه مازندران (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی آرمان شهر ایران
18 مهاجرت معکوس پدیده ای مثبت در فضای جمعیتی ایران (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره جغرافیدانان ایران
19 نقش برنامه ریزی استراتژیک در توسعه پایدار فضایی شهرهای ساحلی (مطالعه موردی، شهرساحلی نوشهر) (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی آرمان شهر ایران