رحیم بردی آنامرادنژاد

 رحیم بردی آنامرادنژاد دانشیار، دانشگاه مازندران

رحیم بردی آنامرادنژاد

Rahim Morad Nejad

دانشیار، دانشگاه مازندران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 ارزیابی مولفه های کیفیت فضا در پیاده راه های شهری (نمونه موردی: پیاده راه فرهنگی رشت) (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و برنامه ریزی دوره: 23، شماره: 69
2 ارزیابی نقش سکونتگاه های غیررسمی در گسیختگی فضایی ساختار شهری (مطالعه موردی: شهر گنبدکاووس) (دریافت مقاله) فصلنامه برنامه ریزی فضایی(جغرافیا) دوره: 4، شماره: 4
3 بررسی و تحلیلی بر پایداری اجتماعی از منظر اجرای طرح های توسعه شهری مورد پژوهش؛ شهر بهنمیر استان مازندران (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات ساختار و کارکرد شهری دوره: 4، شماره: 14
4 بررسی وضعیت پایداری حمل و نقل در شهر اسلام آباد غرب (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های دانش زمین دوره: 5، شماره: 2
5 بکارگیری مدل پتانسیل جمعیتی و ماتریس ارتباطات درتعیین مراکز خدمات (مطالعه موردی شهرستان بابلسر) (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات ساختار و کارکرد شهری دوره: 3، شماره: 10
6 تحلیل وضعیت توسعه پایدار در مناطق شهری کلانشهرها (نمونه موردی: کلان شهر اصفهان) (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات ساختار و کارکرد شهری دوره: 1، شماره: 2
7 تحولات اجتماعی ۵۰ سال اخیر در بین عشایر ترکمن (مطالعه موردی: بندر ترکمن) (دریافت مقاله) فصلنامه برنامه ریزی فضایی(جغرافیا) دوره: 1، شماره: 1
8 سنجش رضایتمندی شهروندان از خدمات شهری شهرداری بابلسر (دریافت مقاله) فصلنامه برنامه ریزی فضایی(جغرافیا) دوره: 7، شماره: 4
9 فراتحلیل مقاله های علمی - پژوهشی در مجله های جغرافیایی ایران در بازه زمانی ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۲ (نشریه های مطالعه شده: «جغرافیا و توسعه»، «تحقیقات جغرافیایی» و «فضای جغرافیایی») (دریافت مقاله) فصلنامه برنامه ریزی فضایی(جغرافیا) دوره: 6، شماره: 3
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 آثار و پیامدهای قوانین شهری در فضای جغرافیایی ایران (ماده 4 قانون تقسیمات کشوری) (دریافت مقاله) اولین همایش علوم جغرافیایی ایران 1393
2 ارزیابی آثار مهاجرت های روستایی در توسعه فیزیکی شهر پیرانشهر (دریافت مقاله) دومین همایش ملی پژوهش های کاربردی در جغرافیا و گردشگری
3 ارزیابی شاخص های شهر الکترونیک در راستای توسعه پایدار از دیدگاه شهروندان شیراز (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم جغرافیا و برنامه ریزی، معماری و شهرسازی
4 ارزیابی میزان رضایت شهروندان و فروشندگان از بازار هفتگی بابلسر (مطالعه موردی: سه شنبه بازار) (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی معماری و شهر پایدار
5 بررسی موانع مدیریتی شهرداریها و اثرات آن در توسعه کالبدی شهرها مطالعه موردی قائمشهر (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی معماری اسلامی، میراث شهری و توسعه پایدار
6 بررسی نقش بندر در توسعه و تحول شهر بندر انزلی (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی آرمان شهر ایران
7 بررسی نقش مشارکت شهروندان در مدیریت توسعه پایدار شهری (مطالعه موردی منطقه یک تهران) (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران، معماری و مدیریت توسعه شهری در ایران
8 بررسی و ارزیابی شاخص های کمی و کیفی مسکن در شهر گرگان (دریافت مقاله) هفتمین همایش ملی مطالعات و تحقیقات نوین در حوزه علوم جغرافیا، معماری و شهرسازی ایران
9 بررسی وضعیت رواناب های سطحی و چگونگی مدیریت سیلاب های شهری (مطالعه موردی: شهر جویبار) (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مدیریت منابع آب نواحی ساحلی
10 برنامه ریزی شهر فشرده با تاکید بر عدالت اجتماعی (نمونه موردی بابل) (دریافت مقاله) همایش ملی توسعه پایدار فضایی در سواحل دریای خزر
11 بهره گیری از عامل «میدان شعوری» در افزایش جاذبه ی مقصد (مطالعه ی موردی: سواحل بابلسر) (دریافت مقاله) همایش ملی توسعه پایدار فضایی در سواحل دریای خزر
12 تاثیر فناوری اطلاعات در برنامه ریزی فضایی (مورد مطالعه : هندوستان) (دریافت مقاله) اولین همایش GIS شهری
13 تحلیل و ارزیابی ظرفیت های طبیعی در راستای شناسایی و رفع چالش های زیست محیطی پیشروی استان گلستان (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره ملی پیشگامان پیشرفت
14 تحلیلی بر پارادایم های محیط گرایی و دیدگاه های اسلام (با تأکید برمحیط زیست شهری) (دریافت مقاله) دومین همایش بین المللی و پنجمین همایش ملی پژوهش های محیط زیست و کشاورزی ایران
15 تحلیلی بر مبلمان شهری با تاکید بر شاخص های زیبا شناختی وعملکردی مورد پژوهش : شهر قایمشهر (دریافت مقاله) سومین کنگره بین المللی علوم زمین و توسعه شهری و اولین کنفرانس هنر،معماری و مدیریت شهری
16 تحلیلی بر وضعیت شاخص های کمی و کیفی مسکن در شهر خرم آباد (دریافت مقاله) هفتمین همایش ملی مطالعات و تحقیقات نوین در حوزه علوم جغرافیا، معماری و شهرسازی ایران
17 تعیین سطوح توسعه یافتگی نواحی روستایی (مطالعه موردی: استان مازندران) (دریافت مقاله) چهارمین کنگره بین المللی جغرافیدانان جهان اسلام
18 توسعه پایدار شهری ومکان یابی جهت توسعه با کمک مدل تحلیل سلسله مراتبی AHP مطالعه موردی شهر گلوگاه- بابل) (دریافت مقاله) نخستین همایش توسعه شهری پایدار
19 توسعه صنعت گردشگری درجهت توسعه پایدارشهری با استفاده ازمدل Swot مطالعه موردی شهرستان سقز (دریافت مقاله) همایش ملی معماری پایدار و توسعه شهری
20 چالش های زیست محیطی در ایران (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران، معماری و مدیریت توسعه شهری در ایران
21 کاربرد مدل هاف (Huff) برای تعیین حوزه نفوذ شهرهای ایران (مطالعه موردی: بابلسر) (دریافت مقاله) همایش ملی توسعه پایدار فضایی در سواحل دریای خزر
22 گردشگری کشاورزی رویکردی برای توسعه منطقه ای (مطالعه موردی: روستاهای شهرستان سوادکوه) (دریافت مقاله) اولین همایش علوم جغرافیایی ایران 1393
23 مدخلی بر توسعه شهری پایدار از منظرحکمروایی مناسب شهری مورد؛ شهر آزادشهر (دریافت مقاله) همایش ملی معماری پایدار و توسعه شهری
24 مطالعه تحولات ساختار جمعیتی شهر ساری طی سالهای 90-1335 (دریافت مقاله) همایش ملی توسعه پایدار فضایی در سواحل دریای خزر
25 ملاحظات پدافند غیر عامل در خطوط انتقال برق منطقه مطالعه موردی: خطوط انتقال برق منطقه مازندران (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی آرمان شهر ایران
26 مهاجرت معکوس پدیده ای مثبت در فضای جمعیتی ایران (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره جغرافیدانان ایران
27 نقش برنامه ریزی استراتژیک در توسعه پایدار فضایی شهرهای ساحلی (مطالعه موردی، شهرساحلی نوشهر) (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی آرمان شهر ایران