منیژه حقیقی نسب

 منیژه حقیقی نسب دانشیار دانشگاه الزهرا

منیژه حقیقی نسب

دانشیار دانشگاه الزهرا

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 آزمون یک مدل جامع عملکرد مدیریت روابط با مشتری در رسانه های اجتماعی در بانک های منتخب ایران (دریافت مقاله) دوفصلنامه سیاست گذاری پیشرفت اقتصادی دوره: 4، شماره: 2
2 آموزه ای بر طراحی مدل بهینه فرایندی تدارکات الکترونیکی در شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران (دریافت مقاله) فصلنامه آموزش علوم دریایی دوره: 6، شماره: 3
3 ارزیابی کیفیت سیستم های اطلاعاتی براساس مدل ISI/IEC 9126 در سازمانهای منتخب ایرانی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های تجربی حسابداری دوره: 2، شماره: 2
4 بررسی رابطه درگیرسازی مشتری در گرو ه های گردشگری رسانه اجتماعی با تصویر و انتخاب مقصد (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات رسانه های نوین دوره: 4، شماره: 17
5 بررسی رابطه درگیرسازی مشتری در گرو ه های گردشگری رسانه اجتماعی با تصویر و انتخاب مقصد (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات رسانه های نوین دوره: 5، شماره: 17
6 بررسی نقش میانجی کاربرد دانش بازاریابی به منظور ارتقاء نوآوری سازمانی از طریق مدیریت سرمایه مشتریان : مدل یابی معادلات ساختاری (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات رفتار مصرف کننده دوره: 1، شماره: 1
7 تاثیر ابعاد ارزشی برند لوکس، بر رفتار خرید مشتریان در صنعت ساختمان (مطالعه موردی شهر تهران) (دریافت مقاله) مدیریت برند دوره: 3، شماره: 3
8 تاثیر استراتژی سبز بازاریابی صادرات بر ایجاد تصویر برند سبز: مورد مطالعه صنعت زعفران ایران (دریافت مقاله) مدیریت برند دوره: 4، شماره: 4
9 تاثیر فرآیندهای یادگیری سازمانی بر کیفیت داده های مدیریت ارتباط با مشتری و عملکرد سازمان (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت کسب و کار هوشمند دوره: 5، شماره: 17
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 ادراک خرده فروشان از ارزش ویژه برند و تاثیر بر سودآوری عملکرد برند لوازم خانگی در ایران (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدیریت، اقتصاد و علوم انسانی
2 ادراک مشتریان از امنیت و اعتماد در سیستم های پرداخت الکترونیکی مورد کاوی: بانک صادرات شهر تهران (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی پژوهشهای نوین در مدیریت، اقتصاد وحسابداری
3 ارائه چارچوب مفهومی سلسله مراتبی بررسی نقش فناوری اطلاعات ومدیریت هزینه استراتژیک درارزیابی عملکردسازمان (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی ابزار و تکنیکهای مدیریت
4 ارائه یک الگوی مفهومی ابعاد ارزشی لوکس با رویکرد فراتحلیل (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی و دومین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت
5 ارایه یک الگوی مفهومی در زمینه تاثیر تصویر ذهنی و تجربه برند از مقصد گردشگری بر وفاداری گردشگران به برند مقصد گردشگری (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران، معماری، مدیریت شهری و محیط زیست در هزاره سوم
6 ارایه یک چارچوب مفهومی در زمینه تاثیر بازاریابی رابطه مند بر مدیریت روابط بنگاه های اقتصادی با رویکرد فراتحلیل (دریافت مقاله) کنفرانس جامع علوم مدیریت و حسابداری
7 ارزیابی باور، نگرش و پاسخهای رفتاری نسبت به تبلیغات اینترنتی در بین دانشجویان ایرانی (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس مدیریت تبلیغات
8 ارزیابی عملکرد مدیریت روابط با مشتری در رسانه های اجتماعی با رویکرد فرا تحلیل (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در مدیریت و حسابداری
9 ارزیابی موفقیت دفاتر خدمات دولت الکترونیک از دیدگاه شهروندان در شهر تهران ، (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی مدیریت بازاریابی
10 ارزیابی موفقیت دفاتر خدمات دولت الکترونیک از دیدگاه شهروندان در شهرتهران (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی تجارت الکترونیک
11 استفاده از تلفن همراه به عنوان یک روش بازاریابی :مشکلات و راه حل ها (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی الگوهای مدیریت در عصر پیشرفت
12 استفاده از رمزینه پاسخ سریع در میان کاربران تلفن همراه هوشمند شهر تهران (دریافت مقاله) کنفرانس ملی پژوهش های کابردی در مدیریت و مهندسی صنایع
13 بررسی تاثیر فنآوری اطلاعات و تسهیم اطلاعات بر یکپارچگی لجستیک و عملکرد عملیاتی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدیریت و مهندسی صنایع
14 بررسی تاثیر کیفیت خدمات الکترونیک و خبرگی مشتری بر پذیرش بانکداری الکترونیکی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت چالشها و راهکارها
15 بررسی صادرات نفتایران با رویکرد ارزش آفرینی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مدیریت و حسابداری با رویکرد ارزش آفرینی
16 بررسی فرایند توسعه مدیریت روابط با مشتریان برخط در صنعت گردشگری ایران (دریافت مقاله) شانزدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت (علمی-پژوهشی)
17 بررسی مشکلات مفهوم سازی علوم ریاضی در موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی گلستان با هدف ارزش آفرینی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مدیریت و حسابداری با رویکرد ارزش آفرینی
18 پذیرش خدمات بانکداری الکترونیکی از دیدگاه مشتریان براساس مدل تجزیه رفتار برنامه ریزی شده در بانکهای دولتی و خصوص شهر تهران(مورد پژوهی: بانک دولتی ملت و بانک خصوصی سامان) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی بازاریابی خدمات بانکی
19 تاثیر تصویر ذهنی و تجربه برند بروفاداری گردشگران به برند مقصد گردشگری شهر سرعین (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی پژوهشهای نوین در عمران،معماری،مدیریت شهری و محیط زیست
20 تاثیر تصویرکشور مبدا بر کیفیت ادراکی و وفاداری مصرف کنندگان (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی علوم و مهندسی
21 تاثیر عوامل آمیخته بازاریابی و تصویر شرکت بر ارزش ویژه برند دربخشنرم افزاری صنعت فناوری اطلاعات (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت و علوم انسانی
22 تاثیر فرهنگ نوآوری و سازوکارهای نوآوری بر توسعه تجارتالکترونیک (مطالعه موردی: شرکت بیمه ایران در شهرستان مشهد) (دریافت مقاله) اولین سمپوزیوم بین المللی علوم مدیریت با محوریت توسعه پایدار
23 تاثیر هوش هیجانی و هوش سازمانی بر کارآفرینی سازمانی مورد مطالعه دانشگاه های آزاد شهر تهران (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت و حسابداری
24 تحقیقات بازاریابی در صنعت بانکداری از منظر شبکههای اجتماعی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی علوم و مهندسی
25 تدوین برنامه های استراتژیک بازاریابی در راستای افزایش فروش شرکت کاشی نمونه (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک
26 شناسایی عوامل موثر بر فرصت کارآفرینی و نوآوری با مطالعه موردی کارآفرین نمونه (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در مدیریت ، اقتصاد ، توانمندی صنعت جهانگردی در توسعه
27 شناسایی فرصت ها و چالش های بازار محصولات ارگانیک در ایران (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی و آنلاین اقتصاد سبز
28 شهروندگرایی در دولت: بررسی موفقیت دولت در اجرای طرح ارایه خدمات الکترونیکی به شهروندان در ایران (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی مدیریت بازاریابی
29 شهروندگرایی در دولت: بررسی موفقیت دولت در اجرای طرح ارایه خدمات الکترونیکی به شهروندان در ایران (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی نظام اداری الکترونیکی
30 کارآفرینی در سازمان های یادگیرنده (نوآورو فناور) (دریافت مقاله) نخستین جشنواره تالیفات علمی برتر علوم انسانی اسلامی جایزه ویژه علامه جعفری