محمدرضا پازوکی

 محمدرضا پازوکی پروفسور پژوهشگاه مواد و انرژی   مسئول کمیته انرژی های تجدید پذیر

محمدرضا پازوکی

Mohammadreza Pazoki

پروفسور پژوهشگاه مواد و انرژی مسئول کمیته انرژی های تجدید پذیر

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اثر تامین مالی از طریق تسهیلات و اعتبارات بخش های منتخب اقتصادی بر تولید کالاها و خدمات صادراتی در اقتصاد ایران (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس توسعه نظام تامین مالی در ایران
2 اثر تامین مالی از طریق تسهیلات و اعتبارات بخش های منتخب اقتصادی برتولید کالاها و خدمات صادراتی دراقتصاد ایران (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس توسعه نظام تامین مالی در ایران
3 الگو و الزمات تأمین مالی در بعد اقتصاد کلان با تأکید بر سیاست های پولی: تحلیل تأثیرات تأمین مالی کسری بودجه دولت از محل انتشار اوراق مشارکت در اقتصاد ایران (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس توسعه نظام تامین مالی در ایران
4 بررسی اثر گذاری روش های تامین مالی نظام سلامت در اقتصاد در ایران (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس نظام تأمین مالی در ایران
5 بررسی اثرگذاری روش های تأمین مالی نظام سلامت در اقتصاد ایران (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس توسعه نظام تامین مالی در ایران
6 تاثیر کاربرد ابزارهای نوین پرداخت الکترونیک بر نقدینگی دراقتصادایران (بااستفاده ازتکنیکARDL) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی بانکداری الکترونیک و نظام های پرداخت
7 دسترسی به نقدینگی بهینه در جهت ثبات اقتصادی (دریافت مقاله) بیست و سومین همایش سالانه سیاست های پولی و ارزی
8 نقدینگی در نظام بانکی و نقش سیاست پولی در اقتصاد ایران (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس ملی توسعه مدیریت پولی و بانکی