خسرو رستمی

 خسرو رستمی دانشیار، گروه بیوتکنولوژی، سازمان تحقیقات علمی ایران

خسرو رستمی

Khosro Rostami

دانشیار، گروه بیوتکنولوژی، سازمان تحقیقات علمی ایران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 بررسی استفاده از نانو کاتالیست اکسید آهن در پیل سوختی میکروبی ای محفظه تک (دریافت مقاله) سومین کنفرانس هیدروژن و پیل سوختی
2 بررسی برخی عامل های بازدارندگی محیط کشت برتولید هیدروژن زیستی در فرایند تخمیر در تاریکی (دریافت مقاله) سومین همایش یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی
3 بررسی پارامترهای موثر بر خاصیت ضدباکتریایی کیتوزان، نانو کیتوزان و مشتقات آنها (دریافت مقاله) دومین همایش ملی فناوری نانو از تئوری تا کاربرد
4 بررسی پارامترهای موثر در تولید بیوهیدروژن (دریافت مقاله) هفتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران
5 بررسی تولید هیدروژن زیستی به روش تخمیر در تاریکی (دریافت مقاله) اولین همایش الکترونیکی یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی
6 بررسی فرایند استخراج جامد-مایع رنگدانه از پوست انار سیاه: سینتیک و انتقال جرم (دریافت مقاله) دومین کنفرانس انتقال حرارت و جرم ایران
7 بررسی محیط های جداسازی انتروباکترهای تولید کننده هیدروژن به روش تخمیر در تاریکی (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی مهندسی محیط زیست و منابع طبیعی
8 بهینه سازی بارگذاری و رهایش ترکیبات پلی فنولی موجود در عصاره برگ مورد با استفاده از نانوذرات کیتوزان (دریافت مقاله) دومین همایش بین المللی و پنجمین همایش ملی پژوهش های محیط زیست و کشاورزی ایران
9 پرورش جلبک دونالیلا سالینا و تولید کاروتنویید ها از آن:گامی در جهت توسعه پایدار (دریافت مقاله) دومین همایش ملی کشاورزی و توسعه پایدار (فرصتها و چالشهای پیش رو)
10 تثبیت انتروباکتر آئروژنز روی زئولیت کلینوپتیلولیت برای تولید هیدروژن زیستی به روش تخمیر در تاریکی (دریافت مقاله) شانزدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
11 تولید کاروتنوئیدها از جلبک دونالیلا سالینا: گامی در جهت توسعه تولید غذا داروها (دریافت مقاله) همایش ملی گیاهان دارویی
12 روشهاى خالص سازى هیدروژن (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس هیدروژن و پیل سوختی
13 فعالیت ضدمیکروبی نانو ذره های کیتوزان وروش های تعیین حداقل غلظت بازدارندگی (MIC) (دریافت مقاله) دومین همایش ملی فناوری نانو از تئوری تا کاربرد
14 کاربرد نانو ذرات مزوپروس سیلیکا به عنوان سامانه حمل آنتی اکسیدان های طبیعی (دریافت مقاله) هشتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران و چهارمین همایش ملی امنیت زیستی
15 کاربرد نانوذرات در تولید هیدروژن زیستی (دریافت مقاله) دوازدهمین همایش بین المللی انرژی