حبیب اله آیت اللهی

 حبیب اله آیت اللهی سردبیر

حبیب اله آیت اللهی

Habibollah Ayatollahi

سردبیر

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 بررسی روند نمادگرایی شمایل ها در نگارگری اسلامی از منظر نشانه شناسی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات هنر اسلامی دوره: 7، شماره: 13
2 بررسی و مقایسه قالی های محرابی صفوی و ترانسیلوانیایی با تاکید بر طرح، رنگ و نقش (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات هنر اسلامی دوره: 10، شماره: 19
3 بررسی ویژگی های نقش پردازی، رنگ آمیزی و بافتار قالی-خورجین های عرب جباره فارس (دریافت مقاله) دوفصلنامه گلجام دوره: 9، شماره: 24
4 پژوهشی تطبیقی در تاثیر گرایش های سیاسی بر معماری مذهبی مطالعه موردی سه برج مقبره شاخص در مازندران (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات هنر اسلامی دوره: 10، شماره: 21
5 مطالعه تحلیلی-تطبیقی مقرنس های ایران با نمونه های دیگر کشورهای اسلامی در نظام نشانه ای بینامتن ژنتی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات هنر اسلامی دوره: 11، شماره: 22
6 مطالعه تطبیقی نقوش فرش سده نخست عصر صفوی با نگارگری همان دوره موردکاوی: مقایسه تطبیقی دو قالی (دریافت مقاله) دوفصلنامه گلجام دوره: 8، شماره: 21
7 نقش نمادین عشق بر جلدهای عصر قاجاریه (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات هنر اسلامی دوره: 5، شماره: 9