خلیل توفانی زاده

 خلیل توفانی زاده عضو هیئت تحریریه

خلیل توفانی زاده

Khalil Tofanizade

عضو هیئت تحریریه

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 ارتباط مدیریت زمان با استرس شغلی ماماهای شاغل در بیمارستان شهرستان شادگان (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی رویکردهای نوین در علوم انسانی
2 بررسی رابطه بین شیوه های فرزند پروری و اختلالات رفتاری در کودکان پیش دبستانی شهرستان شادگان (دریافت مقاله) کنفرانس ملی روانشناسی علوم تربیتی و اجتماعی
3 بررسی رابطه منبع کنترل و عزت نفس دانش آموزان ناشنوا شهرستان شادگان (دریافت مقاله) کنفرانس ملی روانشناسی علوم تربیتی و اجتماعی
4 رابطه شیوه های فرزند پروری و بی اعتنایی مقابله ای دانش آموزان پسر پنجم ابتدایی شهرستان شادگان (دریافت مقاله) کنفرانس ملی روانشناسی علوم تربیتی و اجتماعی
5 رابطه هوش هیجانی و خود کارآمدی با نگرش مذهبی دانشجویان پیام نور شهرستان شادگان (دریافت مقاله) کنفرانس ملی روانشناسی علوم تربیتی و اجتماعی
6 مقایسه دانش آموزان دبیرستانی پسر با سبک های یادگیری مختلف از لحاظ سازگاری اجتماعی و عملکرد تحصیلی در شهرستان شادگان (دریافت مقاله) کنفرانس ملی روانشناسی علوم تربیتی و اجتماعی
7 مقایسه ویژگی های شخصیتی و افسردگی بیماران دیابتی و بیماران کلیوی شهرستان شادگان (دریافت مقاله) کنفرانس ملی روانشناسی علوم تربیتی و اجتماعی