دکتر محمدحسین رضوی

دکتر محمدحسین رضوی دانشیار دانشگاه مازندران

دکتر محمدحسین رضوی

Dr. Mohammad hossein Razavi

دانشیار دانشگاه مازندران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 سناریوهای ورزش همگانی ایران در افق ۱۴۱۲ (دریافت مقاله) دوفصلنامه آینده پژوهی ایران دوره: 5، شماره: 2
2 شناسایی و مدل سازی عوامل سازمانی موثر بر توسعه رفتار شهروند سازمانی در سازمان های ورزشی ایران (دریافت مقاله) دوماهنامه مطالعات مدیریت ورزشی دوره: 9، شماره: 44
3 نقش رسانه ها و تماشاگران ورزشی در جذب سرمایه گذاری بخش خصوصی در ورزش قهرمانی (دریافت مقاله) دوماهنامه مطالعات مدیریت ورزشی دوره: 4، شماره: 13
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 مطالعه طراحی نوآور محصولات گردشگری هوشمند (دریافت مقاله) سومین کنگره ملی دستاوردهای علوم ورزشی و سلامت