مهدی خیر اندیش

 مهدی خیر اندیش دانشیار

مهدی خیر اندیش

Mehdi Kheir andish

دانشیار

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.