سلمان عمرانی

 سلمان عمرانی استادیار دانشگاه امام صادق

سلمان عمرانی

Salman Omrani

استادیار دانشگاه امام صادق

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.