علی حاجی غلام سریزدی

 علی حاجی غلام سریزدی دانشگاه تربیت مدرس

علی حاجی غلام سریزدی

Ali Hajgholamsaryazdi

دانشگاه تربیت مدرس

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.