قدیر امامی

 قدیر امامی کارشناس پژوهشی

قدیر امامی

Ghadir Emami

کارشناس پژوهشی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.