سید علی کرامتی مقدم

 سید علی کرامتی مقدم رئیس انجمن علمی آموزشی معلمان زبان و ادبیات فارسی استان خراسان رضوی

سید علی کرامتی مقدم

Seyedali Keramati

رئیس انجمن علمی آموزشی معلمان زبان و ادبیات فارسی استان خراسان رضوی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.