مجتبی بحیرایی

 مجتبی بحیرایی

مجتبی بحیرایی

Mojtaba Bahiraei

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 آینده نگاری استانداردسازی ارایه ی یک روش شناسی شاخص محور، متن کاوی و دلفی (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت استاندارد و کیفیت دوره: 6، شماره: 1
2 استانداردها، نوآوری و توسعه ی اقتصادی کشورهای درحال توسعه: مفاهیم و چالشهای سیاستی (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت استاندارد و کیفیت دوره: 5، شماره: 2
3 انگیزه های استانداردسازی: شواهد تجربی از کشور آلمان (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت استاندارد و کیفیت دوره: 7، شماره: 1
4 بررسی تاثیر نظام های مدیریت نوآوری استاندارد بر توانمندی نوآوری و کارنمود کسب وکار: یک مطالعه ی تجربی (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت استاندارد و کیفیت دوره: 7، شماره: 2
5 بررسی و تحلیل موضوعات استاندارد فناور یهای وزارت دفاع آمریکا براساس فرآیند چرخه ی عمر محصول (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت استاندارد و کیفیت دوره: 4، شماره: 3
6 تلا شهای استانداردسازی: ارتباط بین ابعاد دانش، فرایندهای پژوهش و نتایج نوآوری (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت استاندارد و کیفیت دوره: 6، شماره: 3
7 خدمات مهندسی در طول عمر 1- نوآوری و نقش استانداردها (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت استاندارد و کیفیت دوره: 5، شماره: 3
8 رابطه ی متقابل نوآوری و استانداردسازی: بررسی رابطه ی آن ها در کشورهای درحال توسعه (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت استاندارد و کیفیت دوره: 8، شماره: 1
9 مروری بر روش های استاندارد ترکش گیری استاتیکی گلوله های شدیدالانفجار توپخانه ای (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت استاندارد و کیفیت دوره: 8، شماره: 1
10 نقش استانداردها در نوآوری (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت استاندارد و کیفیت دوره: 8، شماره: 2