بابک داریوش

 بابک داریوش رئیس موسسه پژوهشی معماری و شهرسازی شیخ بهایی

بابک داریوش

Babak Dariush

رئیس موسسه پژوهشی معماری و شهرسازی شیخ بهایی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 A Study on Socio-economic status Effects on Private Universities Architecture Students’ Educational Motivation (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات اجتماعی دوره: 1، شماره: 1
2 Cultural Study Of the Relationship between Mountain and the City (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات اجتماعی دوره: 3، شماره: 5
3 Recognition of Dimensions of Sustainable Architecture (Case study; New Shoushtar Residential complex) (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات اجتماعی دوره: 1، شماره: 2
4 The phenomenon of lifestyle and the architecture of apartments in Iran Case study: the apartments in District 9, Tehran (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات اجتماعی دوره: 3، شماره: 5
5 تدوین اصول و مبانی طراحی ریزفضاهای دانشگاه با تاکید بر عوامل فرهنگی و اجتماعی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات میان‌رشته‌ای در علوم انسانی دوره: 11، شماره: 2
6 جایگاه کوه در ادبیات ایران در گذر زمان و تاثیر مدرنیته بر آن (دریافت مقاله) ماهنامه باغ نظر دوره: 16، شماره: 71
7 رابطه نامطلوب البرز و تهران پدیدارشناسی معنای ذهنی کوه های البرز از نگاه ساکنین شهر تهران (دریافت مقاله) فصلنامه هنر و تمدن شرق دوره: 8، شماره: 28
8 رویکرد منظرین در تعامل کوه و شهر؛ رابطه شهرتهران و کوه های البرز از نگاه خبرگان (دریافت مقاله) ماهنامه باغ نظر دوره: 17، شماره: 82
9 کوهستان البرز در طرح جامع تهران (دریافت مقاله) فصلنامه منظر دوره: 8، شماره: 37
10 منظر کوه در شعر نو پارسی؛ مقایسه جایگاه کوه در اسطوره های ایرانی با شعر نو (دریافت مقاله) فصلنامه منظر دوره: 10، شماره: 42