علی اکبر عنابستانی

 علی اکبر عنابستانی دانشیار، دانشگاه فردوسی مشهد

علی اکبر عنابستانی

Ali Akbar Anabostani

دانشیار، دانشگاه فردوسی مشهد

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.