علی اکبر عنابستانی

 علی اکبر عنابستانی دانشیار، دانشگاه فردوسی مشهد

علی اکبر عنابستانی

Ali Akbar Anabostani

دانشیار، دانشگاه فردوسی مشهد

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 ارزیابی و اولویت بندی موانع و چالش های بازاریابی محصولات کشاورزی با استفاده از فرآیند تحلیل شبکه ای فازی (مطالعه موردی: روستاهای بخش مرکزی شهرستان پلدختر) (دریافت مقاله) مجله آمایش جغرافیایی فضا دوره: 8، شماره: 30
2 بررسی اثرگذاری محلات شهری بر میزان رضایت مندی شهروندان از کیفیت زندگی در شهر کوهدشت (دریافت مقاله) دوفصلنامه جغرافیا و توسعه فضای شهری دوره: 2، شماره: 2
3 بررسی پیامدهای اجتماعی ناشی از حضور گردشگری خانه های دوم در سکونتگاه های روستایی شهرستان بینالود (دریافت مقاله) مجله آمایش جغرافیایی فضا دوره: 5، شماره: 15
4 بررسی تاثیر پذیری الگوی مسکن روستایی از سبک زندگی روستاییان در شهرستان نکا (دریافت مقاله) مجله آمایش جغرافیایی فضا دوره: 8، شماره: 27
5 بررسی تاثیر مشارکت روستاییان در فرایند مدیریت پسماندهای روستایی (مورد شناسی: بخش نیمبلوک، شهرستان قاینات) (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و آمایش شهری-منطقه ای دوره: 10، شماره: 34
6 بررسی تاثیر مکان یابی کاربری اراضی بر عمران روستایی در شهرستان بجنورد (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش و برنامه ریزی روستایی دوره: 4، شماره: 2
7 بررسی تاثیر نقش پلیس بر امنیت گردشگران مطالعه موردی: شهر شاندیز (دریافت مقاله) دوفصلنامه جغرافیا و توسعه فضای شهری دوره: 3، شماره: 2
8 بررسی تحلیلی عوامل بازدارنده توسعه کشاورزی در نواحی روستایی (مطالعه موردی: شهرستان خنداب، استان مرکزی) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش و برنامه ریزی روستایی دوره: 3، شماره: 6
9 بررسی جایگاه درآمد های محلی در تامین بودجه سالانه دهیاری ها و عوامل موثر بر آن (مطالعه موردی: استان خراسان شمالی) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش و برنامه ریزی روستایی دوره: 3، شماره: 8
10 بررسی علل گسترش کشت محصول زعفران در نواحی معتدل کوهستانی استان گلستان (مورد، روستای وامنان) (دریافت مقاله) فصلنامه زراعت و فناوری زعفران دوره: 3، شماره: 2
11 بررسی میزان رضایتمندی روستاییان از سبک معماری رایج در احداث خانه های دوم روستایی (مطالعه موردی: شهرستان کلاردشت) (دریافت مقاله) مجله آمایش جغرافیایی فضا دوره: 7، شماره: 25
12 بررسی و تحلیل شاخص های توسعه هوشمند روستایی ( مطالعه موردی: روستاهای شهرستان بینالود ) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش و برنامه ریزی روستایی دوره: 5، شماره: 4
13 پیامدهای اجتماعی و اقتصادی توسعه ی گردشگری خانه های دوم در نواحی روستایی (مطالعه موردی: دهستان شیرین دره شهرستان قوچان) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش و برنامه ریزی روستایی دوره: 1، شماره: 1
14 تبیین عوامل موثر بر ناپایداری سکونتگاه های روستایی در ایران (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش و برنامه ریزی روستایی دوره: 4، شماره: 3
15 تحلیل آثار تغییرات اجتماعی در زندگی روستاییان بر الگوی مسکن روستایی (مطالعه موردی: شهرستان بینالود) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش و برنامه ریزی روستایی دوره: 3، شماره: 5
16 تحلیل انطباق پذیری کتابخانه های آستان قدس رضوی در مشهد با معیارهای مرکزیت و سازگاری (دریافت مقاله) دوفصلنامه جغرافیا و توسعه فضای شهری دوره: 4، شماره: 2
17 تحلیل عوامل مو ثر بر گرایش روستاییان به اجرای طرح صدور سند اماکن روستایی (مطالعه موردی: شهرستان جهرم) (دریافت مقاله) دوفصلنامه جغرافیا و توسعه ناحیه ای دوره: 14، شماره: 2
18 تحلیل معیارهای شناسایی روستای خوب از دیدگاه کارشناسان و مدیران روستایی در شهرستان بناب (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش و برنامه ریزی روستایی دوره: 5، شماره: 2
19 سنجش رضایت مندی از کیفیت زندگی در مجتمع های زیستی احداث شده پس از رویداد زلزله مطالعه موردی: شهرستان زیرکوه (قاین) (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و مخاطرات محیطی دوره: 4، شماره: 15
20 سنجش فضایی ظرفیت تاب آوری زیرساختی جامعه روستایی شهرستان بجنورد با مدل FAHP و منطق فازی در محیط GIS (دریافت مقاله) فصلنامه مخاطرات محیط طبیعی دوره: 8، شماره: 20
21 مکان یابی با هدف توسعه مناسب بافت فیزیکی در سکونتگاه های روستایی (مطالعه موردی: روستاهای شهرستان خواف) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش و برنامه ریزی روستایی دوره: 2، شماره: 3
22 مکان یابی محل دفن مناسب پسماندها در سکونتگاه های روستایی (مطالعه موردی: نقاط روستایی شهرستان خواف) (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و مخاطرات محیطی دوره: 2، شماره: 6
23 نقش نگرش فکری و فلسفی مؤثر بر مشارکت روستاییان در فرایند اجرای طرح های هادی روستایی. مطالعه موردی شهرستان خواف (دریافت مقاله) مجله آمایش جغرافیایی فضا دوره: 4، شماره: 11
24 نگرش جامعه محلی نسبت به هم جواری با مجموعه های گردشگاهی پیراشهری مورد: مجموعه گردشگری باغرود نیشابور (دریافت مقاله) دوفصلنامه توسعه فضاهای پیراشهری دوره: 1، شماره: 2
25 واکاوی فرصت ها و چالش های فراروی ایجاد دهکده شهری در راستای تحقق سکونتگاه های روستایی پایدار (مطالعه موردی: روستای جاغرق از توابع شهرستان بینالود) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش و برنامه ریزی روستایی دوره: 4، شماره: 4
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اثرات توسعهی حریم شهر مشهد بر بافت کالبدی روستاهای اطراف ناحیه توس (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس ملی برنامه ریزی و مدیریت شهری با تاکید بر راهبردهای توسعه شهری
2 ارزیابی اثرات جابه جایی و انتقال روستاهای در معرض مخاطرات طبیعی (نمونه موردی: روستای بیساباد نوسازی استان خراسان رضوی) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مخاطرات محیطی
3 ارزیابی اثرات کالبدی اجرای طرح های هادی روستایی (مطالعه مورد: روستاهای غرب خراسان رضوی) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مسکن و توسعه کالبدی روستا
4 برآورد میزان و ارزش آلاینده های زیست محیطی ناشی از سکونتگاه های شهری(مطالعه موردی:آب شهر سبزوار) (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره جغرافیدانان ایران
5 بررسی اثرات زیست محیطی مجموعه تفریحی چالیدره از دیدگاه جامعه میزبان (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست
6 بررسی تاثیر همجواری با کلانشهر مشهد بر تحولات کالبدی – فضایی سکونتگاه های روستایی پیرامون (دریافت مقاله) دومین همایش ملی چشم انداز توسعه پایدار روستایی ایران
7 بررسی عوامل موثر بر انتخاب گردشگران در ارتباط با اقامتگاه های بوم گردی به عنوان محصول گردشگری کم شتاب، (مورد پژوهی: اقامتگاه های بوم گردی استان اصفهان) (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی در مدیریت،حسابداری و اقتصاد با تاکید بر بازاریابی منطقه ای و جهانی
8 بررسی میزان تغییر سبک زندگی در نواحی روستایی (منطقه مورد مطالعه: دهستان کبود گنبد شهرستان کلات) (دریافت مقاله) اولین همایش اندیشه ها وفناوری های نوین در علوم جغرافیایی
9 بررسی نقش پدافند غیر عامل در مکان گزینی ابر پروژه های شهری (مطالعه موردی:مجموعه گردشگری شاندیز) (دریافت مقاله) ششمین کنگره انجمن ژئوپلیتیک ایران پدافند غیرعامل
10 بررسی نقش سرمایه ی انسانی بر شکل گیری اقتصاد خلاق و کارآفرینی روستایی (مطالعه ی موردی: روستاهای شهرستان بینالود) (دریافت مقاله) همایش ملی بررسی راهکارهای مدیریت توسعه کارآفرینی روستایی در ایران
11 تاثیر روند شهرنشینی برتحولات توسعه ی انسانی درکشورهای اسلامی (دریافت مقاله) پنجمین کنگره بین المللی جغرافیدانان جهان اسلام
12 تاثیر کلان شهر مشهد بر تحولات کالبدی فضایی روستاهای پیرامونی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی و هشتمین کنفرانس ملی برنامه ریزی و مدیریت شهری
13 تاثیر گردشگری فرهنگی بر ارتقاء کیفیت زندگی روستاییان (مطالعه موردی: روستای یاسه چاه- شهرستان سامان) (دریافت مقاله) کنفرانس ملی اکوتوریسم،فرهنگ و توسعه گردشگری
14 تأثیر ابرپروژه ها بر بازار زمین و مسکن شهری (مطالعه موردی: شهر شاندیز) (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس ملی برنامه ریزی و مدیریت شهری با تاکید بر مولفه های شهر اسلامی
15 تأثیر عملکرد مدیریت شهری بر ارتقا کیفیت زندگی شهروندان مطالعه موردی: شهرجدید گلبهار (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس برنامه‌ریزی و مدیریت شهری
16 تبیین نظری جایگاه اعتبارات دولتی در توسعه کارآفرینی روستایی (دریافت مقاله) همایش ملی توسعه پایدار (با رویکرد فرصت ها و چالش های سرمایه گذاری در منطقه ترشیز)
17 تحلیل اثرگذاری شرایط کالبدی شهر جدید گلبهار بر فرایند جذب جمعیت از کلان شهر مشهد (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت شهری
18 تحلیل اثرگذاری عوامل کالبدی بر احساس امنیت در روستاهای هدف گردشگری مذهبی (مطالعه موردی: روستای پیرچوگان شهرستان رودان) (دریافت مقاله) دهمین همایش سراسری محیط زیست انرژی و منابع طبیعی پایدار
19 تحلیل میزان موفقیت تعاونی های کشاورزی استان خراسان رضوی در توسعه کشاورزی (دریافت مقاله) همایش ملی توسعه روستایی
20 تحلیل نظری جایگاه امنیت کالبدی در برنامه ریزی مناطق روستایی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی علوم جغرافیا
21 تحلیل نقش عوامل فضایی-کالبدی روستایی بر میزان احساس امنیت (دریافت مقاله) همایش ملی رویکردهای نوین در برنامه ریزی و توسعه پایدار منطقه ای
22 تحلیل نقش گردشگری مذهبی در توسعه سکونتگاههای روستایی مطالعه موردی:روستای نوده انقلاب از شهرستان خوشاب (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی علمی راهبردی توسعه گردشگری جمهوری اسلامی ایران، چالش ها و چشم اندازها
23 تحلیل وضعیت دفع بهداشتی و مدیریت پسماندهای روستایی توسط دهیاران از دیدگاه روستاییان (مطالعه موردی: روستاهای بخش نیمبلوک شهرستان قاین) (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی علوم کشاورزی،محیط زیست،توسعه شهری و روستایی
24 تهیه نقشه پهنه بندی خطر زمین لغزش با کاربرد مدل ترکیبی FAHP-OWA (مطالعه موردی: بخش مرکزی شهرستان فاروج) (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی ژئومورفولوژی و چالش های محیطی
25 راهبردهای پدافند غیر عامل در توسعه سکونتگاه های مرزی (دریافت مقاله) ششمین کنگره انجمن ژئوپلیتیک ایران پدافند غیرعامل
26 روند تحولات توسعه‌ی انسانی در کشورهای اسلامی (دریافت مقاله) چهارمین کنگره بین المللی جغرافیدانان جهان اسلام
27 شناسایی متغیر های کلیدی در شکل گیری برند مقصد گردشگری مبتنی بر روش آینده پژوهی (مطالعه موردی: روستای هدف گردشگری سوادجان استان چهارمحال و بختیاری) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی تحولات نوین در مدیریت ، اقتصاد و حسابداری
28 شناسایی متغیرهای کلیدی در شکل گیری ماهیت برند روستای هدف گردشگری (مطالعه موردی: روستای یاسه چای استان چهارمحال و بختیاری) (دریافت مقاله) کنفرانس ملی اندیشه های نوین و خلاق در مدیریت،حسابداری مطالعات حقوقی و اجتماعی
29 شناسایی نواحی بحرانی منابع آب شهر سبزوار بر اساس بار آلودگی نیترات (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی خدمات شهری و محیط زیست
30 عوامل مؤثر بر توسعه گردشگری پزشکی در شهر مشهد (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس ملی برنامه ریزی و مدیریت شهری با تاکید بر راهبردهای توسعه شهری
31 عوامل موثر بر عملکرد دهیاران و نقشآن در توسعه سکونتگاه های روستایی (مطالعه موردی: شهرستان خواف) (دریافت مقاله) همایش ملی توسعه روستایی
32 مدیریت نوین روستایی و نقشآن در تحول مساکن با توجه بر عملکرد دهیاران (مطالعه موردی: دهستان میشخاص- شهرستان ایلام ) (دریافت مقاله) همایش ملی توسعه روستایی
33 نقش و جایگاه فرهنگ در کشاورزی پایدار مناطق روستایی (مطالعه موردی: روستاهای بخش جعفرآباد شهرستان قم) (دریافت مقاله) همایش ملی توسعه روستایی
34 واکاوی عوامل ساخت جوهره برند در روستای هدف گردشگری از دیدگاه جامعه میهمان و میزبان (مطالعه موردی: روستای هوره استان چهارمحال و بختیاری) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی تحولات نوین در مدیریت ، اقتصاد و حسابداری