حسن احمدی

 حسن احمدی

حسن احمدی

Hasan Ahmadi

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 اثر غلظت های مختلف پتاسیم و نیتروژن در محلول غذایی بر رشد و کیفیت نشای گوجه فرنگی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم باغبانی ایران دوره: 45، شماره: 2
2 ارایه مدلی کاربردی در مدیریت ساخت سازه های زیرزمینی بتن مسلح در پروژه های سد و نیروگاه با رویکرد تامین بسترهای پدافند غیرعامل (دریافت مقاله) فصلنامه سد و نیروگاه برقابی ایران دوره: 4، شماره: 13
3 LEO طراحی سیستم مولد پالس عمودی محموله تصویربرداری ماهواره های چرخان (دریافت مقاله) فصلنامه صنایع الکترونیک دوره: 6، شماره: 1
4 برآورد رواناب در حوزه های آبخیز شهری با استفاده از مدل های تحلیلی (مطالعه موردی: بخشی از منطقه ۲۲ شهر تهران) (دریافت مقاله) مجله آب و فاضلاب دوره: 23، شماره: 81
5 بررسی رابطه بین دلبستگی مکانی و وفاداری رفتاری با سرزندگی و امنیت در فضای شهری (مطالعه موردی: میدان شهرداری شهر رشت) (دریافت مقاله) دوفصلنامه معماری و شهرسازی پایدار دوره: 7، شماره: 2
6 بررسی سازگاری و پایداری عملکرد دانه لاین های گندم دوروم تحت شرایط دیم با استفاده از GGE بای پلات و AMMI (دریافت مقاله) فصلنامه تنش های محیطی در علوم زراعی دوره: 11، شماره: 2
7 بررسی مصالح و مقایسه روش های اجرایی در ساخت سازه های مدفون بتنی در معرض انفجار (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و فناوری های پدافند نوین دوره: 9، شماره: 1
8 بررسی و ارزیابی اثر جت در فلاشینگ تحتفشار مخازن سدهای برق آبی (دریافت مقاله) فصلنامه سد و نیروگاه برقابی ایران دوره: 2، شماره: 7
9 تاثیر زمان سمپاشی بر عملکرد و برخی شاخصهای فیزیولوژیک چهار رقم گندم آبی Triticum aestivum L تحت شرایط رقابت با علفهای هرز (دریافت مقاله) دوفصلنامه تحقیقات کاربردی اکوفیزیولوژی گیاهی دوره: 1، شماره: 2
10 تحلیلی بر مولفه های تاریخی بنیادین دینی- فرهنگی شهر ایرانی اسلامی در قرون نخستین و قرون میانی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم اجتماعی دوره: 25، شماره: 81
11 تعیین عمق بحرانی برای جلوگیری از گردابه آزاد در سرریز نیلوفری با استفاده از نرم افزار فلوتریدی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های کاربردی در فنی و مهندسی دوره: 2، شماره: 7
12 تعیین عمق غرقابی برای جلوگیری از گردابه سطح آزاد در آبگیر افقی با استفاده از مدلسازی عددی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های کاربردی در فنی و مهندسی دوره: 2، شماره: 8
13 تعیین عمق غرقابی برای جلوگیری از گردابه سطح آزاد در آبگیر افقی با استفاده از مدلسازی عددی (دریافت مقاله) ماهنامه پژوهش های نوین علوم مهندسی دوره: 3، شماره: 3
14 تعیین محل بهینه سنسورها به کمک معیار اطمینان مودی در شناسایی پارامترهای مودال سدهای بتنی وزنی (دریافت مقاله) فصلنامه سد و نیروگاه برقابی ایران دوره: 5، شماره: 19
15 سکوت سازمانی، هشداری در آموزش عالی: شناسایی عوامل به وجود آورنده آن در بین کارکنان دانشگاه محقق اردبیلی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های رهبری و مدیریت آموزشی دوره: 1، شماره: 4
16 سنجش و ارزیابی سرمایه اجتماعی در سکونتگاه های روستایی با استفاده از تکنیک رتبه بندی فازی (مطالعه موردی: روستاهای دهستان اسالم) (دریافت مقاله) مجله آمایش جغرافیایی فضا دوره: 5، شماره: 15
17 شبیه سازی عددی سرریز پلکانی دریچه دار و پتانسیل وقوع پدیده کاویتاسیون در آن (دریافت مقاله) فصلنامه سد و نیروگاه برقابی ایران دوره: 4، شماره: 14
18 مدل سازی خواص مکانیکی نانوکامپوزیت سیمان – نانولوله های کربنی (Cement-CNT) با روش میکرومکانیکال (دریافت مقاله) فرآیندهای نوین در مهندسی مواد دوره: 10، شماره: 1
19 مقاومت برخی ارقام و لاین های پیشرفته گندم نسبت به زنبور ساقه خوار غلات Cephus pygmaeus L. Hym: Cephidae (دریافت مقاله) فصلنامه حفاظت گیاهان دوره: 27، شماره: 3
20 مقایسه فرسایش خاک به روش سزیم 137 و مدل RUSLE-3D در نهشته های لسی شمال شرق ایران ( مطالعه موردی: حوزه آبخیز آق امام) (دریافت مقاله) پژوهش های حفاظت آب و خاک دوره: 21، شماره: 5
21 یادداشت تحقیقاتی بررسی عددی تاثیر انحنای مجرای قبل از دریچه سرویس تخلیه کننده های تحتانی در هیدرولیک جریان (دریافت مقاله) فصلنامه هیدرولیک دوره: 12، شماره: 3
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 A Geochemical Approach to the Palaeo Coastline Reconstruction in southern Khuzestan Plain (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی و سومین همایش ملی کواترنری با شعار( شناخت محیطی، آینده در امتداد گذشته)
2 آنالیز پارامترهای اقلیمی آینده در حوضه آبریز گرگانرود با رویکرد جدیدی از آخرین تغییرات در گزارش IPCC (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در علوم و مهندسی
3 آنالیز تاثیر مشخصات محیط محصور کننده در طراحی تونلهای تحت فشار با سرباره کم (دریافت مقاله) دومین کنفرانس سراسری آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک
4 آنالیز حساسیت دبی سیل و شاخص سیلخیزی نسبت به تغییرات شماره منحنی (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس بین المللی کشاورزی پایدار در محیط زیست، غذا، انرژی و صنعت
5 آنالیز عددی سازه های شناور و مقایسه آن با نتایج آزمایشگاهی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی انسان، معماری، عمران و شهر
6 ابعاد اجتماعی توسعه پایدار (دریافت مقاله) پنجمین کنگره بین المللی جغرافیدانان جهان اسلام
7 اثر بخشی طرح های حفاظت خاک در ترسیب رسوبات حوضه بررسی موردی: حوزه آبخیز زیدشت طالقان (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی راه کارهای دستیابی به توسعه پایدار ( کشاورزی،منابع طبیعی و محیط زیست)
8 اثر عصارهی پوست انار بر بازدارندگی آنزیمهای آلفاآمیلاز خوکی و آلفاگلوکوزیداز مخمری (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی و بیست و چهارمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران
9 اثرات تغییر اقلیم بر روی نیروگاه های جریانی در حوزه های یخچالی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی و سومین کنفرانس ملی سد و نیروگاههای برق آبی
10 ارائه مدل تاثیر فرهنگ کار بر رفتار نوآورانه و عملکرد سازمانی معلمان ابتدایی شهر اردبیل با استفاده از مدل یابی معادلات ساختاری (دریافت مقاله) چهارمین همایش علمی پژوهشی علوم تربیتی وروانشناسی، آسیب های اجتماعی و فرهنگی ایران
11 ارایه یک روش بهبود یافته برای تشخیص وب روبوت ها (دریافت مقاله) دومین همایش فناوری اطلاعات، حال، آینده
12 ارزیابی ارقام مختلف گندم نان در شرایط دیم کردستان با استفاده از صفات مرفولوژیکی و فنولوژیکی (دریافت مقاله) سومین همایش ملی پژوهش های محیط زیست و کشاورزی ایران
13 ارزیابی اقدامات آبخیزداری با استفاده از برنامه WOCAT در حوزه آبخیز دژکرد استان فارس (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران
14 ارزیابی اقدامات آبخیزداری با استفاده ازبرنامه WOCAT، در حوزه آبخیز سیاه خور، شهرستان اسلام آباد غرب، استان کرمانشاه (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی یافته های نوین در علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست
15 ارزیابی اقلیم آسایش مراکز 30 استان کشور با استفاده از مدل TCI (دریافت مقاله) اولین همایش ملی گردشگری، جغرافیا و محیط زیست پایدار
16 ارزیابی اکولوژیکی اکوتوریسم مطالعه موردی استان خوزستان (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی جغرافیاو برنامه ریزی،معماری و شهرسازی نوین
17 ارزیابی اهمیت نسبی رخساره های ژئومرفولوژی در تولید رسوبات تپه های ما سه ای منطقه مارون- ملاثانی استان خوزستان (دریافت مقاله) دومین همایش ملی بیابان با رویکرد مدیریت مناطق خشک و کویری
18 ارزیابی پایداری توسعه شهر جدید بینالود با رویکرد پدافند غیرعامل و مدل GIS-AHP (دریافت مقاله) اولین کنفرانس پدافند غیرعامل در علوم انسانی، علوم اجتماعی، اقتصاد، مدیریت و توسعه پایدار
19 ارزیابی پتانسیل استفاده از نیزارهای هورالعظیم (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی جامعه و محیط زیست
20 ارزیابی تاثیرات اقدامات آبخیزداری با استفاده از برنامه WOCAT در حوزه آبخیز نسیمآباد، شمال غرب شیراز (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی فرسایش و رسوب
21 ارزیابی تغییر اقلیم بر کمبودهای بیواقلیمی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مخاطرات محیطی
22 ارزیابی تغییرات نفوذپذیری عرصه پخش سیلاب با استفاده از اطلاعات دانهبندی(مطالعه موردی: ایستگاه پخش سیلاب گچساران) (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران
23 ارزیابی توان توسعه و آمایش حوضه آبخیز زرین گل استان گلستان با استفاده از GIS (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس پژوهشهای کاربردی منابع آب ایران
24 ارزیابی توانها و محدودیت ها به منظور توسعه ناحیه ای با رویکرد توسعه پایدار مطالعه موردی شهرستان دماوند (دریافت مقاله) سومین کنفرانس سراسری نوآوری های اخیر در مهندسی عمران، معماری و شهرسازی
25 ارزیابی حساسیت به خطر زمین لغزش در اراضی حاشیه ای دریاچه سد طالقان (دریافت مقاله) هفتمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران
26 ارزیابی خطر تخریب پذیری خاک توسط نهاده های کشاورزی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی راه کارهای دستیابی به توسعه پایدار ( کشاورزی،منابع طبیعی و محیط زیست)
27 ارزیابی خطرپذیری و بررسی تاب آوری شبکه راه ها در برابر مخاطرات طبیعی (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی فناوری های نوین در مهندسی عمران،معماری و شهرسازی
28 ارزیابی شاخص های موثر بر بهسازی بافت فرسوده شهری بعنوان مولفه های اثرگذار بر رفع موانع اجتماعی – فرهنگی کیفیت زندگی شهری (مطالعه موردی: شهر نکا) (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره ملی پیشگامان پیشرفت
29 ارزیابی شدت بیابانزایی منطقه کاشان از منظر معیار خاک (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران
30 ارزیابی شدت فرسایش بادی حوزه ابخیز مارون - ملاثانی به روش اریفر 1 (دریافت مقاله) دومین همایش ملی فرسایش بادی و طوفانهای گرد و غبار
31 ارزیابی عوامل مؤثر بر مطلوبیت پیاده راه های شهری مطالعه موردی: پیاده راه علم الهدی رشت (دریافت مقاله) کنفرانس ملی مهندسی و مدیریت محیط زیست
32 ارزیابی عوامل موثر در وقوع حرکت های توده ای براساس مدل تراکم سطح ،با استفاده ازGIS( مطالعه ی موردی : حوزه ی آبخیز شهرستان زنوز) (دریافت مقاله) هفتمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران
33 ارزیابی قابلیت اطمینان پارامترهای اثرگذار خاک در پایداری شیب خاکریز سدهای خاکی براساس روش های مختلف تحلیل پایداری شیب با استفاده از نرم افزار Geostudio (دریافت مقاله) همایش ملی مهندسی عمران و پژوهشهای نیاز محور
34 ارزیابی قابلیت اطمینان پارامترهای اثرگذار خاک در پایداری شیب خاکریز سدهای خاکی براساس روشهای مختلف تحلیل پایداری شیب با استفاده از نرم افزار Geostudio (دریافت مقاله) دوازدهمین سمپوزیوم پیشرفت های علوم و تکنولوژی کمیسیون چهارم:سرزمین پایدار یافته های نوین در مهندسی عمران و محیط زیست
35 ارزیابی قابلیت اکولوژیک، راهکاری برای حفاظت از گونه های جانوری مناطق بیابانی خراسان (مطالعه موردی: سرخس) (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی دو سالانه انجمن متخصصان محیط زیست ایران
36 ارزیابی مدل کمی ژئومرفولوژی (IRSEEM) جهت برآورد فرسایش آبی (مطالعه موردی: حوزه آبخیز طالقان) (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران
37 ارزیابی مورفوسکوپی و دانهبندی رسوبات بادی(مطالعه موردی آران کاشان) (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی فرسایش بادی و طوفان های گرد و غبار
38 ارزیابی میزان اثربخشی ارزشیابی توصیفی از دیدگاه معلمان مدارس دوره ابتدایی شهر اردبیل (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی، مطالعات اجتماعی و فرهنگی
39 ارزیابی و تحلیل انتقادی پیامدها و اثرات اجرای سیاست های شیوه سنجش و پذیرش دانشجومعلم در دانشگاه فرهنگیان (دریافت مقاله) اولین کنفرانس حکمرانی و سیاستگذاری عمومی
40 ارزیابی و تحلیل سدهای لاستیکی با استفاده از نرم افزار Matlab (دریافت مقاله) کنفرانس ملی مهندسی معماری، عمران و توسعه شهری
41 ارزیابی و مدلسازی عددی رفتار بدنه سدهای لاستیکی (دریافت مقاله) چهاردهمین کنفرانس ملی هیدرولیک ایران
42 از مقاوم سازی ساختمان تا مقاوم سازی سکونتگاه (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی مقاوم سازی لرزه ای
43 استحصال آب باران در اقلیم مناطق خشک و نیمه خشک برای استفاده کشاورزی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی و سومین کنفرانس ملی سد و نیروگاههای برق آبی
44 استفاده از سیستم استنتاج فازی در برآورد رسوب معلق ( مطالعه موردی: حوزه آبخیز طالقان ) (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران مدیریت حوزه های آبخیز
45 افزایش کیفیت فضای شهری ازطریق گسترش پیاده مداری مطالعه موردی: میدان ونک تهران (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران، معماری و توسعه پایدار شهری
46 اکوتوریسم و نقش آن در حفاظت محیط زیست و توسعه پایدار نمونه موردی منطقه طارم سفلی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی حفاظت و برنامه ریزی محیط زیست
47 اکوتوریسم و نقش آن در حفاظت محیط زیست و توسعه پایدار نمونه موردی منطقه طارم سفلی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی گردشگری وطبیعت گردی ایران زمین
48 اکوتوریسم و نقش آن درحفاظت محیط زیست و توسعه پایدارنمونه موردی منطقه طارم سفلی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی توسعه پایدار کشاورزی ومحیط زیست سالم
49 الزامات پیاده سازی مدیریت منطقه ای آموزش عالی (دریافت مقاله) همایش ساماندهی آموزش عالی: سناریوهای پیش رو
50 الزامات تحقق برنامه ریزی توسعه منطقه ای دراستان کردستان وارایه الگوی پایدار (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی علوم جغرافیا
51 الزامات تحقق حکمروایی خوب شهری و نقش آن مدیریت کلانشهر (شهر تهران) (دریافت مقاله) دومین کنگره بین المللی علوم زمین و توسعه شهری
52 انگشت نگاری، رویکردی نوین در منشایابی گردوغبار (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی گرد و غبار در جنوب غرب آسیا
53 اهمیت آنالیزهای مورفومتریک جهت بدست آوردن مناطق با پتانسیل آبهای زیرزمینی باکنترل ساختمان زمین (مطالعه موردی: حوزه آبخیز تسوج) (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران
54 ایمن سازی بافت تاریخی شهرها در برابر زلزله (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مدیریت بحران زلزله در شهرهای دارای بافت تاریخی
55 Electro-Optical Design of Satellite Imaging Payload (دریافت مقاله) همایش یافته های نوین در هوافضا و علوم وابسته
56 Impact of Drought on Runoff River Hydropower Generation (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی و سومین کنفرانس ملی سد و نیروگاههای برق آبی
57 بازخوانی رهیافت روستاشهری در دستیابی به اجتماع پایدار و مقابله با حومه نشینی (دریافت مقاله) همایش ملی معماری و شهرسازی انسان گرا
58 بازسازی و توسعه (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
59 برآورد خسارات ناشی از فرسایش بادی (طوفانهای گرد و خاک)در منطقه سیستان (دریافت مقاله) اولین همایش ملی فرسایش بادی
60 برآورد سهم روانابهای غیرشهری دردبی سیلاب شهری به منظور مدیریت پایدارمنابع آب (مطالعه موردی کرج) (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مهندسی و مدیریت کشاورزی، محیط زیست و منابع طبیعی پایدار
61 برآورد فرسایش و رسوب با استفاده از دو روش EPM و PSIAC ، به روش ژئومورفولوژی در حوزه آبخیز قره آقاج (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران مدیریت حوزه های آبخیز
62 برآورد میزان رشد طولی فرسایش خندقی با استفاده از مدلها همراه با تعیین بهترین مدل ( مطالعه موردی : حوزه آبخیز حبله رود ) (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران مدیریت حوزه های آبخیز
63 بررسی آبشستگی آبشکنهای عمود بر خطوط ساحلی (دریافت مقاله) یازدهمین همایش ملی صنایع دریایی ایران
64 بررسی آستانه توپوگرافی فرسایش آبکندی در اقلیمهای مختلف استان فارس (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران
65 بررسی آستانه خاک شناسی آبکندها در اقلیم خشک بیابانی سرد (مطالعه موردی: منطقه نی ریز استان فارس) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی بیابان (علوم، فنون و توسعه پایدار)
66 بررسی اثر پلی اکریل امید بر رواناب و نفوذ آب در اراضی شیب دار مارنی با استفاده از باران ساز (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مهندسی و مدیریت کشاورزی، محیط زیست و منابع طبیعی پایدار
67 بررسی اثر تغییراقلیم بر پارامترهای اقلیمی مطالعه موردی: حوضه سد لار (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی فناوری های نوین در مهندسی عمران،معماری و شهرسازی
68 بررسی اثر شخم اضطراری بر فرسایش خاک اراضی کشاورزی دردستگاه سنجش فرسایش بادی W.E.mete (دریافت مقاله) دومین همایش ملی فرسایش بادی و طوفانهای گرد و غبار
69 بررسی اثر فاصله کاشت بر روی عملکرد و کیفیت ارقام مهم انگور دیم استان کردستان (دریافت مقاله) چهارمین کنگره علوم باغبانی
70 بررسی اثر مالچ سنگریزه ای و زبری ناشی از ان بر میزان فرسایش بادی در دستگاه سنجش فرسایش بادی W.E.meter (دریافت مقاله) دومین همایش ملی فرسایش بادی و طوفانهای گرد و غبار
71 بررسی اثر مستهلک کننده های اصطکاکی در صفحات فولادی در برابر بارگذاری ‌انفجاری (دریافت مقاله) هشتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
72 بررسی استفاده از روش طرح و ساخت در پروژه های عمرانی (دریافت مقاله) چهارمین کنگره علمی پژوهشی افق های نوین در حوزه مهندسی عمران، معماری، فرهنگ و مدیریت شهری ایران
73 بررسی امکان سنجی استفاده از رواناب شهری، با هدف کاهش تاثیرات خشکسالی بر آبخوان (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی عمران ، معماری و مدیریت توسعه شهری در ایران
74 بررسی پاسخ هیدرولوژیکی آبخیز به سناریو های مختلف مدیریت کاربری اراضی (مطالعه موردی: حوضه آبخیز قورچای رامیان) (دریافت مقاله) هفتمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران
75 بررسی تاثیر الگوی زمانی بارندگی بر تولید رواناب و فرسایندگی باران با استفاده از شبیه ساز باران مطالعه موردی در حوزه الوند بر روی سه سازند حساس به فرسایش (آغاجاری، میشان و گچساران) (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران مدیریت حوزه های آبخیز
76 بررسی تاثیر پارامترهای صفحات مستغرق واقع در ابعاد ناحیه جداشدگی جریان ناشی از تقاطع کانال ها (دریافت مقاله) همایش ملی مهندسی عمران و پژوهشهای نیاز محور
77 بررسی تاثیر پارامترهای صفحات مستغرق واقع در ابعاد ناحیه جداشدگی جریان ناشی از تقاطع کانال ها (دریافت مقاله) دوازدهمین سمپوزیوم پیشرفت های علوم و تکنولوژی کمیسیون چهارم:سرزمین پایدار یافته های نوین در مهندسی عمران و محیط زیست
78 بررسی تاثیر پوشش خاک سطحی بر گسترش طولی ابکندها درمنطقه باباعرب جهرم (دریافت مقاله) هفتمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران
79 بررسی تاثیر دوره خشکسالی 1382-1376 در تولید رسوبات بادی مناطق بحرانی (مطالعه موردی:دشت سیستان) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی فرسایش بادی
80 بررسی تاثیر ریسک پذیری تصمیم گیران در مطالعات مکانیابی نیروگاه های تلمبه ذخیره (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی و سومین کنفرانس ملی سد و نیروگاههای برق آبی
81 بررسی تاثیر سالسیلیک اسید بر فعالیت آنزیم های آنتی اکسیدان و رنگیزه های کلروفیل در گیاه شاهی (.Lepidium sativum L) (دریافت مقاله) همایش بین المللی پژوهش های کاربردی در کشاورزی
82 بررسی تاثیر کاربری اراضی بر شدت فرسایش بادی در محدوده فرودگاه امام خمینی (ره) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی فرسایش بادی
83 بررسی تاثیر ویژگیهای حوزه آبخیز بر گسترش آبکندها در منطقه فداغ لارستان (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی فرسایش و رسوب
84 بررسی تاثیر ویژگیهای حوزه آبخیز و تعیین عوامل موثر بر گسترشآبکندها درمنطقه کنارتخته استان فارس (دریافت مقاله) دومین همایش منطقه ای منابع طبیعی و محیط زیست
85 بررسی تاثیر ویژگیهای خاک سطحی بر گسترش طولی آبکندها در اقلیمهای مختلف استان فارس (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی فرسایش و رسوب
86 بررسی تأثیر اکوتوریسم رودخانه ای بر توسعه ی گردشگری روستایی منطقه ی دودانگه ساری (مطالعه موردی شیرین رود) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مدیریت گردشگری ،طبیعت گردی و جغرافیا
87 بررسی تخریب سرریز وحوضچه آرامش بندهای خشکه چین، سنگی ملاتی وتوریسنگی و تاثیر آنها در فرسایش پایین دست بندها (مطالعه موردی حوضهی موسویه جهرم) (دریافت مقاله) کنفرانس ملی مدیریت سیلاب
88 بررسی تخمین رسوب با استفاده از مدلهای P.S.I.A.C و E.P.M و با تاثیر روش ژئومرفولوژی ( مطالعه موردی : حوزه آبخیز دهنمک ) (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران مدیریت حوزه های آبخیز
89 بررسی ترکیب سرریز پلکانی با تندآب در پایین دست و تاثیر آن بر سازه استهلاک انرژی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی عمران،معماری و شهرسازی
90 بررسی تطبیقی اهداف احداث شهرهای جدید در ایران و جهان (دریافت مقاله) همایش بین المللی شهرهای جدید
91 بررسی تغییرات پوشش گیاهی با استفاده از اطلاعات بارندگی و تصاویر ماهواره ای لندست در شمال استان فارس (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی هیدرولوژی ایران
92 بررسی تغییرات دمای سطح زمین با استفاده از اطلاعات بارندگی وپوشش گیاهی و تصاویر ماهواره ای لندست در شمال استان فارس (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی هیدرولوژی ایران
93 بررسی توان جابجایی ماسه توسط باد در دشت کاشان (دریافت مقاله) دومین همایش ملی فرسایش بادی و طوفانهای گرد و غبار
94 بررسی توان رسوبزایی رخسار ه های ژئومرفولوژی با استفاده از مدل اریفر ( بررسی موردی : آران – کاشان) (دریافت مقاله) سومین همایش ملی-دانشجویی مرتع،آبخیز و بیابان
95 بررسی توان رسوبزایی رخساره های ژئومرفولوژی با استفاده تونل باد ( بررسی موردی : آران – کاشان) (دریافت مقاله) دومین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
96 بررسی توسعه آب شستگی موضعی در دماغه آبشکن ها (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی و سومین کنفرانس ملی سد و نیروگاههای برق آبی
97 بررسی حجم و پارامتر های آماری رسوب شناسی در حوضه آبخیزخور و سفیدارک، هشتگرد (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس پژوهشهای کاربردی منابع آب ایران
98 بررسی خطرات کاربری خدمات شهری دریکی از ایستگاه های CNG منطقه شش تهران در سال 1396 (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران، معماری و مدیریت توسعه شهری در ایران
99 بررسی داده های بادسنجی غرب استان تهران (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی گرد و غبار در جنوب غرب آسیا
100 بررسی دانش بومی طراحی سدهایخاکیکوتاه درحوزههای آبخیز بیابانی(مطالعه موردی: حوزه آبخیز کبوترکوه گناباد، شمال شرق کشور) (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران
101 بررسی رابطه بین توانمندسازی و تعهد سازمانی معلمان شهرستان اسلامشهر در سال تحصیلی 91-90 (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس توسعه منابع انسانی
102 بررسی رابطه بین مواجهه با بنزن در هوا و متابولیت ادراری ترنس ترنس موکونیک اسید در رانندگان تاکسی وکارگران پمپ بنزین شهر همدان در سال1383 (دریافت مقاله) اولین همایش تخصصی مهندسی محیط زیست
103 بررسی رابطه خصوصیات فیزیکی خاک و میزان رواناب و رسوب در پادگانه های آبرفتی با استفاده از باران ساز ( منطقه مورد مطالعه : زیر حوضه عباس آباد جاجرود ) (دریافت مقاله) دهمین کنگره علوم خاک ایران
104 بررسی رفتار جاذب های انرژی در مقاوم سازی صفحات فولادی در مقابل موج انفجار و ضربه (دریافت مقاله) هشتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
105 بررسی رفتارمستهلک کننده های انرژی درمقاوم سازی صفحات فولادی درمقابل انفجار (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران، معماری و توسعه پایدار شهری
106 بررسی روش های مختلف اجرای پروژه های عمرانی (دریافت مقاله) چهارمین کنگره علمی پژوهشی افق های نوین در حوزه مهندسی عمران، معماری، فرهنگ و مدیریت شهری ایران
107 بررسی روشهای تثبیت سواحل با تغییر الگوی جریان در دماغه آبشکن (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی و سومین کنفرانس ملی سد و نیروگاههای برق آبی
108 بررسی روشهای کنترل فرسایش بادی و هجوم طوفانهای گرد و خاک و ماسه های روان بر جاده های بیابانی(مطالعه موردی جاده یزد - میبد) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس حمل و نقل مواد خطرناک و اثرات زیست محیطی آن
109 بررسی روند تغییر اقلیم سواحل جنوبی دریای خزر و رابطه آن با وقوع خشکسالی با استفاده از روش شاخص SPI (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران
110 بررسی روند مهاجرت روستایی و شهری در ایران و عوامل و پیامد های این مهاجرت (دریافت مقاله) اولین کنگره سراسری تحول و نوآوری در علوم انسانی
111 بررسی سازههای گابیونی و سنگی ملاتی احداث شده در حوزه آبخیز کن (دریافت مقاله) هفتمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران
112 بررسی سیاستهای مسکن اقشار کم درآمد در برنامههای توسعه ایران (برنامه دوم توسعه اجتماعی- اقتصادی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران) (دریافت مقاله) همایش ملی معماری و شهرسازی ایرانی اسلامی
113 بررسی سیستم دال مجوف یوبوت و مقایسه آن با سقف های تیرچه بلوک، پیش تنیده دال وتیر، تیرچه ، کرومیت، عرشه فولادی و پر کننده کروی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مهندسی شهرسازی، عمران،معماری
114 بررسی شاخص های مربوط به فرسایش بادی در ارزیابی بیابانزایی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی فرسایش بادی
115 بررسی شدت بیابان زایی حوزه آبخیز کویر میقان اراک با استفاده از مدل IMDPA باتاکید بر معیار پوشش گیاهی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مقابله با بیابان زایی و توسعه پایدار تالاب های کویری ایران
116 بررسی شدت فرسایش بادی در ابوزید اباد کاشان (دریافت مقاله) دومین همایش ملی فرسایش بادی و طوفانهای گرد و غبار
117 بررسی عایق صوتی و حرارتی ورمیکس و مقایسه آن با سایر عایق های پلی یورتان و پلی استایرن (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مهندسی شهرسازی، عمران،معماری
118 بررسی عددی الگوی جریان و میزان استهلاک انرژی حوضچه آرامش با شیب معکوس (دریافت مقاله) هفدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
119 بررسی عددی اندرکنش آب و لوله در لوله های تحت فشار در شبکه های آبرسانی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی یافته های نوین پژوهشی در مهندسی عمران، معماری ومدیریت شهری
120 بررسی عددی پارامترهای تاثیر گذار بر میزان استهلاک انرژی در اتاقک اتلاف (دریافت مقاله) چهاردهمین کنفرانس ملی هیدرولیک ایران
121 بررسی عددی پایداری موج شکن های قایم تحت اثر امواج منفرد با ارتفاع زیاد (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی پیشرفت های نوین در مهندسی عمران
122 بررسی عددی تاثیر سازه تاج در موج شکن های قائم در برابر امواج با ارتفاع زیاد (دریافت مقاله) کنفرانس ملی مهندسی عمران و محیط زیست
123 بررسی عددی رفتار ضریب دبی جریان تحت تاثیر شرایط هندسی و هیدرولیکی در سرریز های کنگره ای شکل مثلثی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی پژوهش های کاربردی در عمران،معماری و مدیریت شهری
124 بررسی عددی عملکرد اتصال جوشی تیر به ستون فولادی با ورق های روسری وزیر سری به کمک اجزاء محدود (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری
125 بررسی عددی موقعیت و رینولدز جت ورودی بر میزان استهلاک انرژی در اتاقک اتلاف با استفاده از نرم افزار Flow 3D (دریافت مقاله) همایش ملی مهندسی عمران و پژوهشهای نیاز محور
126 بررسی عددی موقعیت و رینولدز جت ورودی بر میزان استهلاک انرژی در اتاقک اتلاف بااستفاده از نرم افزارFlow 3D (دریافت مقاله) دوازدهمین سمپوزیوم پیشرفت های علوم و تکنولوژی کمیسیون چهارم:سرزمین پایدار یافته های نوین در مهندسی عمران و محیط زیست
127 بررسی عملکردمدیریت شهری برایجاد فضاهای جاذب برای گردشگران ساحلی مطالعه موردی شهربندرانزلی (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری و ششمین نمایشگاه تخصصی انبوه سازان مسکن و ساختمان استان تهران
128 بررسی عوامل مؤثر بر نشست پی های سطحی تحت بار دینامیکی به روش اتلاف انرژی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی و ششمین کنفرانس ملی زلزله و سازه
129 بررسی عوامل موثر بر خطرپذیری شبکه راه ها در برابر سوانح طبیعی (دریافت مقاله) کنفرانس عمران,معماری و شهرسازی کشورهای جهان اسلام
130 بررسی عوامل موثر بر فرسایش خندقی، تولید رسوب و هدر رفت خاک در منطقه گوراسپید استان فارس (دریافت مقاله) پنجمین همایش زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران
131 بررسی عوامل موثر خاک سطحی و شیب بر حجم فرسایش آبکندی در استان فارس (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی فرسایش و رسوب
132 بررسی عوامل موثر در خطر زمین لغزش و پهنه بندی آن با استفاده از روش F-AHP (مطالعه موردی:حوزه آبخیز نکارود) (دریافت مقاله) سومین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
133 بررسی عوامل موثر سازمانی بر کیفیت زندگی کاری زنان در شهرداریها (دریافت مقاله) دومین کنگره ملی زنان موفق ایران
134 بررسی عوامل و فرآیند هیدرولوژیک موثر در تولید رسوب ناشی از فرسایش آبکندی در منطقه دژکرد استان فارس (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران
135 بررسی فرآیند غالب هیدرولوژیک در گسترش خندقها با استفاده از آستانه تو پو گرافی در اقلیمهای مختلف استان فارس (دریافت مقاله) سومین همایش زمین شناسی کاربردی و محیط زیست
136 بررسی کارایی مدل نیمه کمی Corine در پیش بینی فرسایش خاک(مطالعه موردی: حوزه آبخیز پروان) (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری و سومین همایش ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست با محوریت آبخیزداری و صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست
137 بررسی کارایی مدل نیمه کمی EHU در پیش بینی فرسایش خاک(مطالعه موردی: حوزه آبخیز پروان) (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری و سومین همایش ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست با محوریت آبخیزداری و صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست
138 بررسی کارایی مدل های نیمه کمی WSM و FSM در پیش بینی فرسایش خاک (مطالعه موردی: حوزه آبخیز پروان) (دریافت مقاله) چهارمین کنگره بین المللی توسعه کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری ایران
139 بررسی مدلهای فراکاوشی در ریزمقیاس سازی زمانی بار رسوب معلق رودخانه مطالعه موردی : رودخانه لیقوان (دریافت مقاله) یازدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
140 بررسی مفاهیم، ویژگی ها و تجارب جهانی دهکده شهری به عنوان الگوی توسعه پایدار شهری (دریافت مقاله) اولین همایش ملی جغرافیا، شهرسازی و توسعه پایدار
141 بررسی موانع استقرار مدیریت دانش (K.M) در دانشگاه محقق اردبیلی (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی، مطالعات اجتماعی و فرهنگی
142 بررسی موانع و مشکلات تأثیرگذار بر توسعه فناوری نانو در بخش کشاورزی ایران (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی راه کارهای دستیابی به توسعه پایدار ( کشاورزی،منابع طبیعی و محیط زیست)
143 بررسی میزان دبی و جهت انتقال رسوبات تپههای ماسهای(مطالعه موردی: جاسک) (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی فرسایش و رسوب
144 بررسی میزان فرسایش و رسوب در واحد های مارنی اطراف دریاچه سد طالقان با استفاده از شبیه ساز باران (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران
145 بررسی نقش اکوسیستم های جنگلی در توسعه گردشگری روستایی شهرستان ساری با استفاده از تکنیک swot (مطالعه موردی اکوسیستم جنگلی جنوب دودانگه) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مدیریت گردشگری ،طبیعت گردی و جغرافیا
146 بررسی نقش شاخص های اقتصادی در تشدید نابرابری های منطقه ای در استان همدان بااستفاده از روش ترکیب سهم و ضریب مکانی (دریافت مقاله) سومین همایش ملی الگوی معماری و شهرسازی اسلامی در افق ۱۴۰۴
147 بررسی نقش عملیات نهالکاری درکاهش فرسایش بادی درمناطق بیابانی ایران مطالعه موردی: عین خوش - دهلران (دریافت مقاله) دومین همایش ملی فرسایش بادی و طوفانهای گرد و غبار
148 بررسی نقش کاربری اراضی بر هدر رفت خاک ناشی از فرسایش آبکندی در استان فارس (دریافت مقاله) سومین همایش زمین شناسی کاربردی و محیط زیست
149 بررسی نقش و جایگاه شهرهای میانی در ایجاد سیستم شهری پایدار مطالعه موردی شهر میانی الوند در مجموعه شهری قزوین (دریافت مقاله) اولین همایش ملی توسعه پایدار کشاورزی ومحیط زیست سالم
150 بررسی نقش و جایگاه شهرهای میانی در ایجاد سیستم شهری پایدار مطالعه موردی شهر میانی الوند در مجموعه شهری قزوین (دریافت مقاله) اولین همایش ملی گردشگری وطبیعت گردی ایران زمین
151 بررسی نقش و جایگاه شهرهای میانی در ایجاد سیستم شهری پایدارمطالعه موردی شهر میانی الوند در مجموعه شهری قزوین (دریافت مقاله) اولین همایش ملی حفاظت و برنامه ریزی محیط زیست
152 بررسی نگرش کشاورزان شهرستان طبس نسبت به خصوصی سازی ترویج کشاورزی وعوامل موثر بر آن (دریافت مقاله) سومین کنگره علوم ترویج و آموزش کشاورزی
153 بررسی نوع و میزان وقوع حوادث درکارخانجات استان همدان در سال 87 (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی جایگاه ایمنی، بهداشت و محیط زیست در سازمانها
154 بررسی و ارزیابی عملکرد اتصال جوشی تیر به ستون فولادی به کمک ورقهای روسری و زیرسری (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی توسعه پایدار و عمران شهری
155 بررسی و تحلیل سلسه مراتب نظام شهری در سطح استان کردستان طی سال های 1390-1335 (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس بین المللی گردشگری، جغرافیا و باستان شناسی
156 بررسی و تحلیل علل و جریان های مهاجرت های بین استانی 90 _ 1375 مطالعه موردی؛ استان اصفهان (دریافت مقاله) کنفرانس عمران,معماری و شهرسازی کشورهای جهان اسلام
157 بررسی و تحلیل عوامل و آستانه های محیطی مؤثر بر فرسایش خندقی با تأکید بر شرایط توپوگرافی و پوشش زمین (مطالعه موردی: حوزه آبخیز کلوچه بیجار) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی برنامه ریزی، حفاظت، حمایت از محیط زیست و توسعه پایدار
158 بررسی و تعیین آستانه کنترل کننده پوشش در ایجاد فرسایش خندقیدر منطقه گوراسپید استان فارس (دریافت مقاله) اولین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
159 بررسی و تعیین آستانه کنترل کننده خاک در گسترش طولی خندق ها در منطقه دژکرد اقلید استان فارس (دریافت مقاله) دومین همایش ملی توسعه پایدارکشاورزی ومحیط زیست سالم
160 بررسی و تعیین آستانه کنترل کننده کاربری اراضی در گسترش طولی خندقهادر منطقه کنارتخته استان فارس (دریافت مقاله) اولین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
161 بررسی و تعیین آستانه هیدرولیک در گسترش فرسایش آبکندی در منطقه باباعرب جهرم استان فارس (دریافت مقاله) کنفرانس علوم کشاورزی و محیط زیست
162 بررسی و تعیین آستانه ی کنترل کننده ی کاربری اراضی در گسترش حجمی آبکندها در منطقه ی باباعرب جهرم استان فارس (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی دستاوردهای نوین در علوم مهندسی و پایه
163 بررسی و تعیین آستانهی کنترلکنندهی کاربری اراضی در گسترش خندقها (مطالعهی موردی: منطقهی نیریز استان فارس) (دریافت مقاله) اولین همایش الکترونیکی یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی
164 بررسی و مد لسازی خواص مکانیکی نانو کامپوزیت سیمان- نانو لوله های کربنی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی و سومین کنفرانس ملی سد و نیروگاههای برق آبی
165 بررسی و مقایسه میزان فرسایش ورسوب با استفاده ازمدل EPM و روش ژئومرفولوژی در حوزه آبخیز کسیلیان (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران مدیریت حوزه های آبخیز
166 بررسی وارزیابی عملکرد لرزه ای اتصال فلنجی چهار پیچی بدون استفاده از ورق لچکی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری
167 بررسی وضعیت ایمنی با روش خود ممیزی safety audit در شرکت شیشه همدان (دریافت مقاله) چهارمین همایش سراسری بهداشت حرفه ای ایران
168 بررسی وضعیت بهمن خیزی حوزه های البرز مرکزی (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران
169 بررسی وضعیت تهویه و میزان غلظت ذرات در کارگاه‌های سنگ بری و سنگ کوبی در استان همدان (دریافت مقاله) چهارمین همایش سراسری بهداشت حرفه ای ایران
170 بررسی وضعیت تهویه و میزان غلظت ذرات در کارگاههای سنگبری وسنگ کوبی در استان همدان در سال 1385 (دریافت مقاله) اولین همایش تخصصی مهندسی محیط زیست
171 بررسی ویژگی های طرح مسکن مهر در شهر جدید پرند و ارائه راهکارهای پیشنهادی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی شهرسازی و معماری در گذر زمان
172 بررسی ویژگی های مورفومتریک و فرایند غالب هیدرولوژیک در گسترش آبکندها در اقلیم های استان فارس (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مدیریت و توسعه کشاورزی پایدار در ایران
173 برنامهریزی مسکن شهر ارومیه تا افق 1405 (با تأکید بر شاخصهای کمی و کیفی مسکن) (دریافت مقاله) همایش ملی معماری و شهرسازی ایرانی اسلامی
174 بهسازی بافتهای فرسوده راهی به سوی توسعه پایدار شهری (دریافت مقاله) همایش ملی مهندسی عمران و توسعه پایدار
175 بهینه سازی روشهای دسترسی در مرمت گنبدهای تاریخی قوس دار (مطالعه موردی: بهینه سازی عملکرد اتصالات در داربست) (دریافت مقاله) چهارمین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری
176 بهینه کردن سیستم شاتل موتور از سیستم هیدرولیک به پنوماتیک (دریافت مقاله) یازدهمین همایش سراسری بهداشت و ایمنی کار
177 پایش تغییرات کیفیت آب زیرزمینی برای مدیریت و جلوگیری ازبحران کیفی منابع آب (دریافت مقاله) همایش بین المللی بحران های زیست محیطی ایران و راهکارهای بهبود آن
178 پایش و ارزیابی مهمترین فرایند در مدیریت پایدار حوزه آبخیز (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران مدیریت حوزه های آبخیز
179 پهنه بندی بیابانزائی با استفاده از مدل تاکسنومی توسعه یافته مطالعه موردی، منطقه ابوزید آباد کاشان (دریافت مقاله) اولین همایش ملی بیابان (علوم، فنون و توسعه پایدار)
180 پهنه بندی شدت خشکسالی در استان سیستان و بلوچستان با شاخص SPI به کمک سیستم اطلاعات جغرافیایی GIS (دریافت مقاله) همایش ژئوماتیک 89
181 پهنهبندی درصد فراوانی نسبی وقوع خشکسالیهای استان یزد در SGI محیط با استفاده از شاخص معیار سالانه بارندگی (SIAP) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی خشکسالی و تغییر اقلیم
182 پیاده مداری راهبرد اساسی شهرسازی انسان گرا (مطالعه موردی: میدان ونک تهران) (دریافت مقاله) همایش ملی معماری و شهرسازی انسان گرا
183 تاثیر تغییر کاربری اراضی بر گسترش اراضی خندقی شده ( مطالعه موردی حوزه آبخیز چپ چپ - گمیش آباد شهرستان زنجان ) (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران مدیریت حوزه های آبخیز
184 تاثیر خصوصیات فیزیکوشیمیایی خاک برشدت بیابانزایی حوزه آبخیز کویر میقان اراک با استفاده از مدل IMDPA (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مقابله با بیابان زایی و توسعه پایدار تالاب های کویری ایران
185 تاثیر سالسیلیک اسید بر فعالیت آنزیمهای آنتی اکسیدان و رنگیزه های کلروفیل در گیاه شنبلیله (Trigonella foenum – graecum L) (دریافت مقاله) اولین همایش گیاهان دارویی و داروهای گیاهی
186 تاثیر شرایط هندسی و هیدرولیکی بر ضریب دبی جریان بر سرریز های کنگره ای شکل ذوزنقه ای (دریافت مقاله) دومین همایش ملی پژوهش های کاربردی در عمران،معماری و مدیریت شهری
187 تاثیر مدیریت کاربری اراضی در سوددهی و فرسایش خاک حوزه آبخیز خارستان (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران مدیریت حوزه های آبخیز
188 تأثیر پلی اکریل آمید در کنترل فرسایش پاشمانی بر روی خاک مارنی با استفاده از باران ساز (مطالعه موردی: شهرستان سمیرم) (دریافت مقاله) دومین همایش ملی برنامه ریزی،حفاظت،حمایت از محیط زیست وتوسعه پایدار
189 تأثیر کیتوزان بر برخی شاخصهای مورفولوژیک در گیاه شاهی (Lepidium sativum L) (دریافت مقاله) اولین همایش گیاهان دارویی و داروهای گیاهی
190 تأثیرفعالیت گردشگری بر توسعه اقتصاد منطقه ای شهرستان دنا (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی جغرافیا، گردشگری ، منابع طبیعی و توسعه پایدار
191 تبیین مولفه های نظام ارزیابی پاسخ گویی اجتماعی سازمانی در بخش دولتی ایران (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدیریت، اقتصاد و سامانه های مالی
192 تحلیل پارامتری خطوط لوله فولادی در محل برخورد با گسل نرمال با استفاده از نرم افزارANSYS (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی یافته های نوین پژوهشی در مهندسی عمران، معماری ومدیریت شهری
193 تحلیل جهت گیری های کلی آینده نگاری توسعه استان مازندران (دریافت مقاله) دومین همایش ملی آینده پژوهی
194 تحلیل دینامیکی دو بعدی رفتار مهاربندهای غیرخطی سازه شناور (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
195 تحلیل روند آبدهی با استفاده از دو آزمون من- کندال و تحلیل گرسن مطالعه موردی: رودخانه های جامیشان و گاماسیاب (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی زمین، فضا و انرژی پاک
196 تحلیل سه بعدی تاثیر تغییر جایگاه ورودی جریان بر توزیع سرعت و تنش برشی در حوضچه های پیش ته نشینی با استفاده از نرم افزار SSIIM2 (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی پژوهشهای نوین در عمران، معماری، مدیریت شهری و محیط زیست
197 تحلیل سیگنال تابشی هدف در دوربین ماهواره های سنجش از دور و راهکارهای بهبود آن (دریافت مقاله) همایش یافته های نوین در هوافضا و علوم وابسته
198 تحلیل طوفان های گرد و غبار با استفاده از ترسیم گلباد و گل توفان (مطالعه موردی: ایستگاه ورزنه استان اصفهان) (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست
199 تحلیل عاملی سازوکارهای توسعه فناورینانو در بخش کشاورزی ایران، به لحاظ اهمیت، در چارچوب نظام ملی نوآوری (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی راه کارهای دستیابی به توسعه پایدار ( کشاورزی،منابع طبیعی و محیط زیست)
200 تحلیل عاملی متغیرهای انسانی موثر بر بیابان زائی ( تخریب آب، خاک و پوشش گیاهی ) در استان مرکزی (دریافت مقاله) همایش خاک، محیط زیست و توسعه پایدار
201 تحلیل نقش برنامه ریزی استراتژیک در پایداری تعادل های منطقه ای (با تأکید بر شرایط ایران) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی جغرافیا، شهرسازی و توسعه پایدار
202 تحلیل ویژگیهای کاربری های آموزشی به منظور ارائه الگوی بهینه مکانی ـ فضایی مطالعه موردی: شهربرده رشه (دریافت مقاله) همایش بین المللی معماری عمران وشهرسازی در آغاز هزاره سوم
203 تحلیلی برمولفه های تاثیرگذاربرافزایش کیفیت فضای شهربابل (دریافت مقاله) اولین همایش ملی توسعه پایدار و مدیریت شهری با رویکرد آرامش شهروندی
204 تخصیص بهینه سازه ه ای اصلاحی رسوب گیر به منظور حداقل تلفات خاک از حوضه با استفاده از مدل LP (مطالعه موردی: حوزه آبخیز زیدشت طالقان) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدلسازی گیاه، آب، خاک و هوا
205 تخمین رسوب مخزن سد سفیدرود با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی (ANNs) (دریافت مقاله) چهاردهمین کنفرانس ملی هیدرولیک ایران
206 تدوین مدل تحلیل سلسله مراتبی جهت انتخاب دیوار مناسب برای سازه های بیمارستانی واقع در مناطق لرزه خیز (دریافت مقاله) چهارمین همایش بین المللی مهندسی سازه
207 تعیین آستانه کنترل کننده خاک در گسترش فرسایش خندقی در منطقه کنارتخته (دریافت مقاله) کنفرانس ملی مخاطرات محیط زیست زاگرس
208 تعیین آستانه کنترل کننده کاربری اراضی در گسترش طولی آبکندها در منطقه نی ریز استان فارس (دریافت مقاله) سومین همایش ملی سلامت، محیط زیست و توسعه پایدار
209 تعیین آستانهی عوامل مؤثر خاک بر تعمیق آبکندها با استفاده از الگوریتمهای خوشهبندیTwoStep و درخت تصمیمCARTدر منطقهی دژکرد اقلید استان فارس (دریافت مقاله) دومین همایش ملی بیابان با رویکرد مدیریت مناطق خشک و کویری
210 تعیین آستانهی عوامل مؤثر خاک بر گسترش حجمی فرسایش خندقی با استفاده از نرمافزارClementineدر منطقهی دژکرد اقلید استان فارس (دریافت مقاله) اولین همایش الکترونیکی یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی
211 تعیین بهترین شاخص فرسایندگی باران در اقلیم نیمه خشک سرد ایران (مطالعه موردی ایستگاه تحقیقات حفاظت خاک کبوده علیا – کرمانشاه) (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران مدیریت حوزه های آبخیز
212 تعیین حجم فرسایش خندقی با استفاده از خصوصیات خندق؛ مطالعه موردی کنارتخته کازرون در استان فارس (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مدیریت جامع منابع آب
213 تعیین خطر بهمن (بررسی موردی جاده ی چالوس) (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران مدیریت حوزه های آبخیز
214 تعیین سهم فرسایش خندقی در میزان تولید رسوب با استفاده از ردیابهای آلی و سزیم 137 (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران
215 تعیین سهم منابع رسوب حوضه ها در تولید رسوب ( مطالعه موردی : حوضه مرگن پلدشت، ماکو ) (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران مدیریت حوزه های آبخیز
216 تعیین شاخص بهینه و تهیه نقشه آسایش اقلیمی جهت جذب گردشگران در مازندران (دریافت مقاله) دومین همایش ملی گردشگری، جغرافیا و محیط زیست پایدار
217 تعیین شدت فرسایش بادی در منطقه کاشان با استفاده از مدل بیابانزایی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی فرسایش بادی
218 تعیین عوامل موثر بر گسترش طولی آبکندها با استفاده از تکنیک های داده کاوی در منطقه کنارتخته استان فارس (دریافت مقاله) سومین همایش ملی سلامت، محیط زیست و توسعه پایدار
219 تعیین گروه های هیدرولوژیکی خاک با روش ابداعی در براورد دبی سیل مطالعه موردی: آبخیز وشته - زیدشت طالقان (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران
220 تعیین مناسبترین روش تجربی برآورد روانآب سالانه در حوضههای فاقد آمارغرب گلستان(مطالعه موردی: حوزه آبخیز وطنا) (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران
221 تغییر اقلیم در حوضه های یخچالی؛ بررسی چالشهای سیلاب و رسوب ( مطالعه موردی حوزه های سههزار و سردابرود) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس سراسری مدیریت جامع بهره برداری از منابع آب
222 تغییرپذیری تولید رواناب و رسوب معلق در مقیاس پلاتهای کوچک در حوزه آبخیز نومه رود (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی محیط زیست و منابع طبیعی
223 توزیع رسوب در مخزن سدها با استفاده از تلفیق مدل GSTAR2,1 و سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS ) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی سد و نیروگاههای برقابی
224 توسعه پایدار مناطق مرزی؛ راهبرد اساسی حفظ امنیت مرزها (دریافت مقاله) همایش ملی شهرهای مرزی و امنیت؛ چالشها و رهیافتها
225 تهیه نقشه حساسیت وقوع زمین لغزش در بخشی از حوزه آبخیز تجنبا استفاده از روش نسبت فراوانی (دریافت مقاله) دومین کنگره بین المللی علوم زمین و توسعه شهری
226 تهیه نقشه خطر حرکتهای تودهای با مدل CF (دریافت مقاله) دومین کنفرانس سراسری مدیریت جامع بهره برداری از منابع آب
227 چالش ها و کلان روندهای آموزش عالی در افق 10 و 30 ساله (دریافت مقاله) اولین کنفرانس حکمرانی و سیاستگذاری عمومی
228 خصوصیات فیزیکی شیمیایی نان های غنی شده با پلی فنل ها (دریافت مقاله) بیست و دومین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی
229 درآمدی بر بازسازی پس از سانحه و الزامات ارتقای کیفیت محیط سکونتی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی مدیریت جامع بحران در حوادث غیرمترقبه طبیعی
230 رابطه بین عملکرد غیر مالی در بازار محصول و هزینه های سرمایه (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی نقش حسابداری،اقتصاد و مدیریت
231 رابطه غنی سازی شغلی و انگیزش شغلی معلمان اول متوسطه شهرستان پارس آباد (استان اردبیل) (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی، مطالعات اجتماعی و فرهنگی
232 روش ها و عوامل مکان یابی سدهای زیرزمینی (با نگاهی اجمالی به استان فارس) (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس سراسری آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک کشور
233 روندیابی جریان رودخانه با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی ترکیب شده با الگوریتم کرم شب تاب (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره ملی مهندسی عمران
234 رویکرد های نوین برنامه ریزی استراتژیک در فرآیند ایجاد جوامع پایدار محلی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی جغرافیا، شهرسازی و توسعه پایدار
235 ساخت مدل منطقه ای خطر حرکت های توده ای با استفاده از ویژگی های کیفی وتحلیل سلسله مراتبی سیستم ها(AHP)مطالعه موردی حوزه آبخیز طالقان (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی فرسایش و رسوب
236 سنجش اثرات مهاجرت بین استانی بر شاخص کالبدی و سکونتگاه های غیررسمی 90 _ 1375 ، مطالعه موردی؛ استان اصفهان (دریافت مقاله) کنفرانس عمران,معماری و شهرسازی کشورهای جهان اسلام
237 سهم مشارکت اشکال فرسایش در میزان نسبی تولید رسوب (دریافت مقاله) کنفرانس ملی پژوهش های نوین در مهندسی کشاورزی، محیط زیست و منابع طبیعی
238 شبیه سازی جریان برای تعیین آستانه های هیدرولیک جریان شروع فرسایش خندقی (مطالعه موردی حوزه آبخیز دره کره، استان بوشهر) (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران
239 شناخت مناطق حساس به فرسایش و رسوبزایی با استفاده از مدل فارگاس (مطالعه موردی حوزه آبخیز چاشتخوران) (دریافت مقاله) دومین همایش ملی پژوهش های کاربردی در علوم شیمی، زیست شناسی و زمین شناسی
240 شناسایی رخساره های مناطق برداشت ارگ خارتوران (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مقابله با بیابان زایی و توسعه پایدار تالاب های کویری ایران
241 شناسایی شاخصهای موثر بر مسیریابی بهینه در تخلیه اضطراری جمعیت شهری (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس ملی پژوهشهای کاربردی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری و پنجمین نمایشگاه تخصصی انبوه سازان مسکن و ساختمان استان تهران
242 شناسایی عوامل کلیدی موثر بر توسعه پایدار گردشگری با رویکرد آینده پژوهی مطالعه موردی: استان چهارمحال و بختیاری (دریافت مقاله) سومین همایش ملی معماری و شهر پایدار
243 شناسایی عوامل موثر در وقوع زمین لغزش با استفاده از روش نسبت فراوانی و سیستم اطلاعات جغرافیایی مطالعه موردی: بخشی از حوزه آبخیز لتیان (دریافت مقاله) سومین کنگره بین المللی علوم زمین و توسعه شهری و اولین کنفرانس هنر،معماری و مدیریت شهری
244 شناسایی کانونهای بحرانی فرسایش بادی کشور،نمودی از تلاش تیم کارشناسی ایران در راستای مدیریت بحران (دریافت مقاله) اولین همایش ملی فرسایش بادی
245 طراحی دوربین تصویربرداری پنکروماتیک ماهواره با تفکیک پذیری بالا (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس انجمن هوافضای ایران
246 طراحی زیرسیستم تله متری و تله کامند ماهواره های LEO (دریافت مقاله) همایش یافته های نوین در هوافضا و علوم وابسته
247 طراحی فیوزپلاگ با سقف دبی مشخص (دریافت مقاله) ششمین کنگره ملی مهندسی عمران
248 طراحی و ساخت دوربین محموله تصویربرداری ماهواره چرخان مدار LEO (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس انجمن هوافضای ایران
249 طرح بهینه انحنای قائم در تونلهای انتقال آب (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس تونل ایران
250 غنی سازی محیط های آموزش الکترونیکی با استفاده از تکنیک های طبقه بندی داده (دریافت مقاله) دومین کنفرانس داده کاوی ایران
251 غنی سازی نان با ترکیبات پلی فنلی و تاثیر ترکیبات پلی فنول بر خصوصیات فیزیکی نان (دریافت مقاله) بیست و دومین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی
252 کاربرد پدافند غیرعامل در برنامه ریزی ساختمانهای عمومی شهری (دریافت مقاله) اولین همایش ملی جغرافیا، شهرسازی و توسعه پایدار
253 کاربرد سنجش از دور در تهیه نقشه های استفاده از اراضی و پوشش سطح زمین در مدل فرسایش خاک MPSIAC (دریافت مقاله) دومین همایش ملی فرسایش و رسوب
254 کاربرد مدل SEBAL در براورد تبخیر و تعرق در حوزه آبخیز طالقان (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مدلسازی گیاه، آب، خاک و هوا
255 کاربرد مدل تاکسنومی توسعه یافته به منظور پهنه بندی پتانسیل خطر فرسایش بادی در منطقه خضراباد یزد (دریافت مقاله) دومین همایش ملی فرسایش بادی و طوفانهای گرد و غبار
256 کاربرد مدل هیدرولیکی و GIS در مدیریت بهینه دشت سیلابی (دریافت مقاله) هفتمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه
257 کاربرد نرم افزارهای چندمنظوره در تحلیل حوادث دومینویی در مناطق شهری در سال 1396 (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران، معماری و مدیریت توسعه شهری در ایران
258 کنترل و نظارت بر حمل و نقل مواد خطرناک (دریافت مقاله) اولین کنفرانس حمل و نقل مواد خطرناک و اثرات زیست محیطی آن
259 محاسبه مقادیر CN با استفاده از متغییرهای کاربری اراضی و بافت خاک (حوزه آبخیز کردان) (دریافت مقاله) چهارمین کنگره بین المللی توسعه کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری ایران
260 مدل سازی الگوی جریان اطراف بوم شناور به کمک روش SPH (دریافت مقاله) کنفرانس و نمایشگاه مهندسی آب
261 مدل سازی پارامترهای اقتصادی- اجتماعی حوضه های آبخیز به منظور استفاده در برنامه ریزی و آمایش سرزمین (دریافت مقاله) اولین همایش ملی بیابان (علوم، فنون و توسعه پایدار)
262 مدل سازی پارامترهای کمی وکیفی آب رودخانه شاوور با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی (دریافت مقاله) اولین دوره همایش ملی مدل سازی وفناوری های جدید در مدیریت آب
263 مدل سازی پارامترهای کمی وکیفی آب رودخانه شاوور با استفاده سیستم استنتاج عصبی-فازی تطبیقی(ANFIS) (دریافت مقاله) اولین دوره همایش ملی مدل سازی وفناوری های جدید در مدیریت آب
264 مدل سازی عددی جریان غلیظ در مخزن سد و مقایسه آن با نتایج مدل فیزیکی (دریافت مقاله) سیزدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
265 مدل سازی عددی فرسایش خاکریز سددراثرعبور جریان آب بادرنظرگرفتن پایداری شیب پایین دست (دریافت مقاله) یازدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
266 مدل سازی کمی فرسایش آبی با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی(مطالعه موردی: حوزه آبخیز سد لتیان) (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی فرسایش و رسوب
267 مدلسازی عددی جریان رسوبی غلیظ درکانال بااستفاده ازFlow- 3D (دریافت مقاله) هشتمین کنگره ملی مهندسی عمران
268 مدلسازی عددی شکست تدریجی سد (دریافت مقاله) ششمین کنگره ملی مهندسی عمران
269 مدلسازی فرسایش و تولید رسوب و تهیه نقشه خطر فرسایش آبی ( مطالعه موردی : حوزه آبخیز بالغلی چای، اردبیل ) (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران مدیریت حوزه های آبخیز
270 مدلسازی کامپیوتری سیستم آبگیری تحتانی در کانال های تراوا (در قیاس با نتایج آزمایشگاهی) (دریافت مقاله) سومین کنگره علمی پژوهشی افق های نوین در حوزه مهندسی عمران، معماری، فرهنگ و مدیریت شهری ایران
271 مدلهای فراکاوشی درریزمقیاس سازی زمانی باررسوب معلق رودخانه مطالعه موردی: رودخانه لیقوان (دریافت مقاله) نهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه
272 مدیریت اراضی خندقی از طریق بررسی عوامل موثر و ارائه مدل جهت تعیین پتانسیل رشد طولی خندقها ( مطالعه موردی : حوزه آبخیز حبله رود ) (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران مدیریت حوزه های آبخیز
273 مدیریت سیلابهای شهری با استفاده از نرم افزار SWMM و مبتنی بر اطلاعات حوزه آبخیز مشرف (مطالعه موردی بخشی از حوزه آبخیز شهر تهران) (دریافت مقاله) اولین سمینار تحلیل فضایی مخاطرات محیطی کلانشهر تهران
274 مدیریت منابع انسانی الکترونیک ساز و کارین وین در ایفای وظایف مدیریت منابع انسانی (دریافت مقاله) همایش ملی مدیریت، فرهنگ سازمانی و منابع انسانی
275 مدیریت و برنامه ریزی در توسعه گردشگری روستایی مطالعه موردی روستای جامخانه (دریافت مقاله) سومین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری
276 مروری بر استخراج ترکیبات زیست فعال از گیاهان خشکیزی به کمک آنزیم (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی و بیست و چهارمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران
277 مروری بر اهمیت حملونقل ریلی و برخی از اجزء تشکیل دهنده راهآهن (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مهندسی و مدیریت زیرساختها
278 مسیریابی بهینه در تخلیه اضطراری مناطق شهری بر مبنای شاخص عرض مسیر مطالعه موردی: منطقه 1 شهر اصفهان (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس ملی پژوهشهای کاربردی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری و پنجمین نمایشگاه تخصصی انبوه سازان مسکن و ساختمان استان تهران
279 مشارکت مردمی در مقاوم سازی و استحکام بخشی بافتهای تاریخی (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی استحکام بخشی ساختمانهای بنایی غیرمسلح و بناهای تاریخی
280 مطالعات راهبردی برای تهیه نقشه مناطق پرخطر بهمن خیز در حوزه آبخیز(بررسی موردی جاده ی چالوس) (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران
281 مطالعه تاثیر انحنای مسیر در عملکرد هیدرولیکی تخلیه کننده های تحتانی سدها (مطالعه موردی سد چمشیر) (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی دستاوردهای نوین پژوهشی در مهندسی عمران معماری شهرسازی
282 مطالعه روشهای کنترل رسوب در مخزن ذخیره نیروگاههای جریانی با عملکرد پیک (مطالعه موردی نیروگاه جریانی دز 1) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس سراسری آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک
283 مطالعه عددی اثر تنگ شدگی در کلیدهای سرریز کلید پیانویی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مهندسی عمران و توسعه پایدار ایران
284 مطالعه عددی تاثیرشکل و ابعادبلوک های حوضچه آرامش درمیزان استهلاک انرژی (دریافت مقاله) پانزدهمین کنفرانس ملی هیدرولیک ایران
285 مطالعه عددی خصوصیات هیدرولیکی جریان حول سرریز پلکانی (دریافت مقاله) همایش ملی مهندسی عمران و پژوهشهای نیاز محور
286 مطالعه عددی خصوصیات هیدرولیکی جریان حول سرریز پلکانی (دریافت مقاله) دوازدهمین سمپوزیوم پیشرفت های علوم و تکنولوژی کمیسیون چهارم:سرزمین پایدار یافته های نوین در مهندسی عمران و محیط زیست
287 مطالعه عددی خصوصیات هیدرولیکی جریان در سرریزهای قوسی داخل کانال (دریافت مقاله) دوازدهمین سمپوزیوم پیشرفت های علوم و تکنولوژی کمیسیون چهارم:سرزمین پایدار یافته های نوین در مهندسی عمران و محیط زیست
288 مطالعه عددی خصوصیات هیدرولیکی جریان در سرریزهای قوسی داخل مخزن (دریافت مقاله) همایش ملی مهندسی عمران و پژوهشهای نیاز محور
289 مطالعه عددی خصوصیات هیدرولیکی جریان در سرریزهای قوسی داخل مخزن (دریافت مقاله) دوازدهمین سمپوزیوم پیشرفت های علوم و تکنولوژی کمیسیون چهارم:سرزمین پایدار یافته های نوین در مهندسی عمران و محیط زیست
290 مطالعه عددی هیدرولیک جریان در سرریز کلید پیانویی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مهندسی عمران و توسعه پایدار ایران
291 معرفی دو روش جدید برآورد رسوب در فرسایش بادی 1- روش تجربی برآورد رسوب فرسایش بادی I.R.T.I.F.R 2- اندازه گیری غیر مستقیم با کاربرد دستگاه W.E.meter و آنالیز منطقه ای سرعت و تداوم باد (دریافت مقاله) دومین همایش ملی بیابان زایی و روشهای مختلف بیابان زدایی
292 معرفی مناسبترین شاخص های فرسایش بادی در ارزیابی بیابانزایی ایران مرکزی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی فرسایش بادی
293 معیارهای شناخت بیابان های ایران (دریافت مقاله) دومین همایش ملی بیابان زایی و روشهای مختلف بیابان زدایی
294 مقایسه دو اقدام حفاظت آب و خاک در مدیریت حوزههای آبخیز استان فارس با استفاده از برنامه جهانی WOCAT (دریافت مقاله) هفتمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران
295 مقایسه عوامل تاثیر گذار در خطر زمین لغزش در دو مقیاس(مطالعه موردی حوزه آبخیز طالقان) (دریافت مقاله) هفتمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران
296 مقایسه کارآیی مدل های شبکه عصبی مصنوعی(ANN) و سیستم استنتاج عصبی- فازی تطبیقی(ANFIS) در تخمین پارامترهای کمی و کیفی رودخانه شاوور (دریافت مقاله) کنگره توسعه همکاری های علمی منطقه ای علوم صنایع غذایی و کشاورزی
297 مقایسه نقشه شدت کیفی فرسایش تهیه شده با مدل ژئومرفولوژی و مدل پسیاک ( مطالعه موردی :حوزه آبخیز زنوزچای) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی بیابان (علوم، فنون و توسعه پایدار)
298 منشاء یابی رسوبات با استفاده از روش انگشت نگاری رسوبات (مطالعه موردی: حوزه آبخیز کچیک) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مخاطرات طبیعی و بحران های زیست محیطی ایران، راهکارها و چالش ها
299 نحو? کالیبراسیون مدلهای ریاضی در برآورد ،پیش بینی رسوبگذاری مخازن (دریافت مقاله) دومین کنفرانس سراسری آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک
300 نحوه گزینش، تنظیم و بکارگیری مدل ریاضی مناسب در برآورد رسوبگذاری مخازن (دریافت مقاله) هفتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
301 نقش آمایش سرزمین در تعادل بخشی به شبکه شهری استان کردستان با استفاده از روش رتبه – اندازه و مدل تعدیلی بهفروز (دریافت مقاله) سومین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری
302 نقش برنامه ریزی تراکم های ساختمانی درکاهش آسیب های ناشی از زلزله (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت جامع بحران در حوادث غیرمترقبه طبیعی
303 نقش برنامه ریزی کاربردی زمین در کاهش اسیب پذیری شهر در برابر زلزله (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
304 نقش رژیم بادی در میزان دبی و جهت انتقال رسوباتتپه های ماسه ای (مطالعه موردی : بوشهر) (دریافت مقاله) سومین همایش ملی فرسایش بادی و طوفان های گردو غبار
305 نقش رژیم بادی در میزان دبی و جهت انتقال رسوباتتپه های ماسه ای (مطالعه موردی: اهواز) (دریافت مقاله) سومین همایش ملی فرسایش بادی و طوفان های گردو غبار
306 نقش سیستم های اطلاعاتی در تجاری سازی هوشمند (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی یافته های نوین در حسابداری، مدیریت، اقتصاد و بانکداری
307 نقش فضاهای باز شهری در اسکان موقت پس از بروز زلزله از منظر پدافند غیرعامل (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی مدیریت بحران
308 نقش فضاهای بازشهری در کاهش اسیب پذیری شهر در برابر زلزله (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
309 نقش قند در ایجاد جنین سوماتیکی بر روی کالوس‌های جنین‌زای میخک(Dianthus caryopyllus L.) (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی بیوتکنولوژی ایران
310 همگن سازی هیدرولوژیک و اهمیت آن در مدیریت سیلابها (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی بررسی راهکارهای مقابله با بحران آب
311 یک روش جدید برای تعیین برچسب خوشه در خوشه بندی اسناد XML (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مهندسی برق کامپیوتر و فناوری اطلاعات