محمدعلی برادران

 محمدعلی برادران دکتری آینده پژوهی دانشگاه تهران ، تهران، ایران.

محمدعلی برادران

Mohamad Ali Baradaran

دکتری آینده پژوهی دانشگاه تهران ، تهران، ایران.

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.